logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         plus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
referent ds.administracyjno-gospodarczych
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
księgowy/a
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
4. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wyniki naboru na urzędnicze stanowisko pracy starszy specjalista w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
6. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
odwołanie naboru
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Główna księgowa
8. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
referent ds. kadr
10. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor ochrony danych
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
Zastępca Dyrektora
13. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds. administracji
14. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
radca prawny
16. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
17. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.kadr
18. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Główna Księgowa
19. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
20. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
radca prawny
21. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
22. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
23. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
specjalista ds.płac i księgowości
24. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
25. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds.płac
26. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
specjalista ds.kadr
27. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Wynik konkursu- Księgowa/y
28. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
referent ds.płac
29. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Starszy referent  w Sekcji Świadczeń  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
30. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca Dyrektora
31. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. księgowości
32. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - podinspektor
33. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds. płac
34. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
35. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
36. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
37. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursy - inspektor
38. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Finansowego w wymiarze 1 etatu
39. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
40. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Główny księgowy
41. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko urzędnicze ds.sieci i urządzeń informatycznych
42. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
43. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
44. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
45. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.płac
46. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
47. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
48. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym
49. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
starszy referent ds. kadr
50. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.finansowo-księgowych
51. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik Sekcji Żywienia
52. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. kadr
53. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
starszy księgowy
54. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
specjalista ds.kadr
55. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
56. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
57. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.administracyjnych
58. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.kadr
59. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
60. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
61. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
62. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
63. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
64. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista-koordynator w Centrum Aktywizacji Społecznej
65. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Zastępca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej
66. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
referent ds.administracyjnych
67. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
68. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
specjalista ds.płac i księgowości
69. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
70. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.uczniowskich i administracyjnych
71. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
72. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji
73. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
74. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
75. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
76. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
77. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. zamówień publicznych
78. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
79. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
80. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
81. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
główny księgowy
82. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.kształcenia ustawicznego
83. Zespół Szkół Ekonomicznych
referent ds.księgowości
84. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
85. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
86. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
87. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
88. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
89. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalista ds.administracyjnych
90. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.administracji
91. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Instruktor kulturalno-oświatowy – pomoc biurowa w wymiarze 1 etatu
92. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
Dyrektor
93. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds. kadr
94. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - księgowa
95. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - podinspektor
96. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
St. Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wymiarze 1 etatu
97. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
specjalista ds uczniowskich
98. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
99. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
100. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
Główny księgowy
101. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
radca prawny
102. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
103. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
104. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń
105. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księowości
106. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. płac
107. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru

Ilość odwiedzin: 28337
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
Osoba, która wytworzyła informację: UMO
Osoba, która odpowiada za treść: UMO
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Hyziak
Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 13:01:56
Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 13:01:56
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 10:06:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner