logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
referent ds.administracyjno-gospodarczych
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
księgowy/a
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
4. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
dwa stanowiska ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wyniki naboru na urzędnicze stanowisko pracy starszy specjalista w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
6. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
odwołanie naboru
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
Główna księgowa
8. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
referent ds. kadr
10. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor ochrony danych
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
Zastępca Dyrektora
13. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
st.referent ds. administracji
14. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
radca prawny
16. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
17. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.kadr
18. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Główna Księgowa
19. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
20. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
radca prawny
21. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
22. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
23. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
specjalista ds.płac i księgowości
24. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
25. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds.płac
26. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
specjalista ds.kadr
27. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Wynik konkursu- Księgowa/y
28. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
referent ds.płac
29. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Starszy referent  w Sekcji Świadczeń  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
30. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca Dyrektora
31. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. księgowości
32. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursu - podinspektor
33. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds. płac
34. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
35. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
36. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
37. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku konkursy - inspektor
38. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Finansowego w wymiarze 1 etatu
39. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
40. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Główny księgowy
41. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko urzędnicze ds.sieci i urządzeń informatycznych
42. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
43. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym
44. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
45. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
46. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds.płac
47. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
48. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
49. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym
50. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
starszy referent ds. kadr
51. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.finansowo-księgowych
52. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik Sekcji Żywienia
53. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Pracownik ds. kadr
54. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
starszy księgowy
55. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
specjalista ds.kadr
56. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym
57. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale eksploatacji dróg
58. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
59. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
60. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
61. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.administracyjnych
62. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.kadr
63. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
64. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. eksploatacji
65. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
66. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
67. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
68. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista-koordynator w Centrum Aktywizacji Społecznej
69. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Zastępca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej
70. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
referent ds.administracyjnych
71. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
72. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
specjalista ds.płac i księgowości
73. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
74. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Odziałami Integracyjnymi
specjalista ds.uczniowskich i administracyjnych
75. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
76. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. windykacji

Ilość odwiedzin: 21016
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
Osoba, która wytworzyła informację: UMO
Osoba, która odpowiada za treść: UMO
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Hyziak
Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 13:01:56
Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 13:01:56
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 10:06:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner