logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00008.2016                  

Opole, 13.05.2016r. 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 10/16

Jednostka kontrolowana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26

w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 14.03.2016 r. do 14.04.2016 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka – główny specjalista 

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej 

Tadeusz Lech - główny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa oraz zawieranie umów cywilnoprawnych – zasadność i źródła finansowania

Okres objęty kontrolą

      2015 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Danuta Kamińska – Dyrektor szkoły

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Gerard Nowak – Główny księgowy

Lesław Budzeń – Kierownik gospodarcz

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j  Dz.U.  z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
 3.   Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 111)
 4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. (t.j Dz.U z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz.349).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289.)
 10. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r.
  późn. zm.
  w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących  dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich  
  przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego   dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.      

Cel kontroli

Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, zasadności i źródeł finansowania zawieranych umów cywilnoprawnych.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw objętych kontrolą. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów regulaminu pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie ewidencji księgowej (konto135, strona Wn) oraz wyciągów bankowych ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma).

Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą.

W zakresie wydatków budżetowych kontrolą objęto wydatki z paragrafów 4270 i 4300. Sprawdzono zgodność ewidencjonowania wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.
W zakresie wydzielonego rachunku dochodów sprawdzono wszystkie wydatki z dwóch paragrafów 4270 i 4300.

Kryteria

 1.  Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przed-szkolnego.

 

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

3.  Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –

 - Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 - Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

- Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

-  Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

-  Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

- przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu
  uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej
  do korzystania z Funduszu.

- zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z
  uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na
  poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w
  regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o
  związkach zawodowych.

5. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

Zgodnie z art. 223 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

6. Zgodnie z § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

7. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Odprowadzenie środków finansowych, o których mowa w art. 223 ust. 4 ustawy, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest planowane w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności określonym w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

8. Zgodnie z art. 44 ust. 1. pkt 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

9. Zgodnie z § 2 pkt 3j i pkt 5 uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia
9.11.2010r. - źródłami dochodów, s
ą:

- wpływy z najmu lokali, pomieszczeń, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych oraz innych terenów pozostających w dyspozycji jednostki,

- odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

10. Zgodnie z § 3 pkt 3 i 4 uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia  
  9.11.2010r. - dochody, o których mowa w § 2, przeznacza si
ę na:

    3) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem dochodów,
   o których mowa w § 2 pkt. 3,

    4) finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących.

USTALENIA KONTROLI

Dochody budżetowe

W dniu 01.02.2016 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki za 2015 r. Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 0,00 zł. Dane wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ewidencja księgową – konto 130- rachunek bieżący (akta kontroli 16/10/I/20).

Wydatki budżetowe

W dniu 01.02.2016 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły za 2015 r. Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym okresie wyniosły 1.341.648,59 zł i zaewidencjonowano je w 2 działach oraz w 4 rozdziałach (akta kontroli 16/10/I/27). Kwota wydatków ogółem jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli 16/10/I/24-25).

Dział 801– Oświata, Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki zaewidencjonowano w 18 paragrafach na łączna kwotę 1.201.909,93 zł. Szczegółową kontrolą objęto wydatki powyżej kwoty 1.000,00 zł z paragrafu 4270– Zakup usług remontowych i powyżej kwoty 500,00 zł z  § 4300 - Zakup usług pozostałych.

Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w § 4270 wyniosły 32.300,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyżej kwoty 500,00 zł było pięć następujących wydatków (akta kontroli 16/10/I/24-25):

- wymiana okien w bibliotece - FVAT nr 00215FVS1506SPR, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 3.252,53 zł. Z opisu faktury wynika, że usługę wykonano zgodnie z zawartą umową.

- zakup farb do malowania biblioteki - FVAT nr FV/1/2015/07, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 1.020,00 zł.

- remont sali gimnastycznej - FVAT nr 5/2015, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 19.000,00 zł. Z opisu faktury wynika, że remont wykonano zgodnie z zawartą umową.

- wymiana oświetlenia w bibliotece - FVAT nr F/015744/15/OP, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 2.393,53 zł.

- dostawa i montaż wykładzin - FVAT nr 88/07/15 , wydatek zaewidencjonowano na kwotę 4.165,81 zł.

Aktualnie w  szkole obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych, wprowadzony w dniu 08.02.2016r. zarządzeniem nr 5 Dyrektora PSP 26. Z wyjaśnień dyrektora jednostki wynika, że w 2015r. nie było Regulaminu zamówień publicznych. Regulamin ten stosuje się przy zamówieniach publicznych powyżej 6.000 euro (akta kontroli 16/10/I/89-91). Z wyjaśnień kierownika gospodarczego pana Lesława Budzeń wynika, że aktualnie w praktyce Regulamin stosowany jest poniżej tej kwoty. Jeżeli chodzi o wydatki w 2015 r. to w przypadku remontu sali gimnastycznej wykonano zapytania telefoniczne do firm remontowych. Zostały złożone trzy oferty, z których następnie wybrano jedną firmę, która zaproponowała najniższą cenę. Natomiast w przypadku wymiany okien procedura wyboru oferentów była taka sama, oferty złożyły dwie firmy, z których wybrano jedną z najkorzystniejszą ceną.

W § 4300 wydatki ogółem wyniosły 13.850,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że było siedem następujących wydatków w kwocie co najmniej 500,00 zł (akta kontroli 16/10/I/24-25):

- aktualizacja programu Vulcan – F/2015/01/001332, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 1.377,50 zł,

- strojenie pianina – rachunek RA3, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 500,00 zł,

- przygotowanie dokumentacji ODO – faktura FV/01/03/ODO2015, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 1.072,01 zł,

- licencja e-dziennik – faktura 1260/03/2015, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 1.772,00 zł,

- usługi teleinformatyczne – faktura FVS/1078/ZDZ/15, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 971,05 zł,

- przegląd placu zabaw – faktura 00272/2015, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 774,90 zł,

- zakup programu antywirusowego – faktura 1018/2015, wydatek zaewidencjonowano na kwotę 519,00 zł.

Dział 801 – Oświata, Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 22.805,26 zł. Wydatki zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach: 4010, 4110 i 4120 i były zgodne z ewidencją księgową.

Dział 801 – Oświata, Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 4.462,00 zł. Wydatki zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach: 3240, 4210 i 4240 i były zgodne z ewidencją księgową.

Dział 854 –  Edukacyjna Opieka Wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 112.471,40 zł. Wydatki zostały zaewidencjonowane w ośmiu paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240 i 4440 i były zgodne z ewidencją księgową.

Dodatkowo w dniu 03.01.2016 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola dwa sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły za 2015 r. z tytułu zakupu książek oraz zakupu podręczników, które zostało rozliczone osobnymi fakturami. Ze sprawozdań wynika, że wydatki zaewidencjonowano w 2 działach oraz w 4 rozdziałach (akta kontroli 16/10/I/27). Kwota wydatków ogółem jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli 16/10/I/24-25).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w Regulaminie ZFŚS z dnia 27.03.2014r. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Dochody funduszu

Z zaświadczenia bankowego z dnia 31.12.2014 r. (akta kontroli Nr 16/10/I/1) wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r. wynosił 8.442,83 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 16/10/I/2-17)

Łączna kwota odpisu przekazanego na rachunek funduszu na koniec 2015 r.  wynosiła 46.900,00 zł (akta kontroli Nr 16/10/I/18). Odpisu dokonano od 19,83 etatów pracowników szkoły i świetlicy. Kwota odpisu jest zgodna z ewidencją kont 135 i 851 oraz ze sprawozdaniem RB 28S (akta kontroli Nr 16/10/I/19-20).

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych tj. w dniach:

 • 31.05.2015r. – 35.200,00 zł (75%),
 • 30.09.2015r. -   11.700,00 zł (25%),

Razem:      46.900,00 zł.

W dniu 27.11.2015r. dokonano korekty odpisu w kwocie 60,76 zł. Zatem kwota faktycznego odpisu wyniosła 46.839,24 zł.

Z analizy zapisów dokonanych na kontach 135 i 851  wynika, że na kwotę dochodów oprócz dokonanych ww. odpisów składały się także środki z tytułu:

-  odsetek bankowych w kwocie 283,53 zł,

-  spłat pożyczek mieszkaniowych w kwocie 10.676,66 zł,

- wpłaty z Urzędu Miasta Opola kwoty 14.644,08 zł na emerytów i rencistów.

Łączna kwota środków na ZFŚS w 2015r. wraz ze stanem początkowym wyniosła 80.886,34 zł.

Wydatki  funduszu

Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki  na świadczenia ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 73.449,43 zł.

Ustalono, że w 2015r. sporządzono 7 protokołów z posiedzeń komisji socjalnej. W każdym przypadku świadczenie przyznane przez komisję socjalną zostało zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Wydatki funduszu dotyczyły niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

- pożyczki mieszkaniowe w kwocie 4.000,00 zł,

- zapomogi w kwocie 1.700,00 zł,

- świadczenia urlopowe nauczycieli w kwocie 15.885,99 zł,

- wczasy pod gruszą w kwocie 8.650,00 zł,

- wczasy pod gruszą (emeryci) w kwocie 13.400,00 zł,

- pomoc świąteczna (nauczyciele) w kwocie 10.225,00 zł,

- pomoc świąteczna (emeryci) w kwocie 6.700,00 zł,

- pomoc świąteczna (administracja i obsługa) w kwocie 4.300,00 zł,
- Imprezy, wycieczki w kwocie 8.588,41 zł.     

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2015r. wynosiło 7.436,91 zł i było zgodne z zawiadomieniem bankowym z dnia 08.01.2016 r.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

Pożyczki mieszkaniowe w kwocie 4.000,00 zł

Udzielono 1 pożyczkę na cele mieszkaniowe w wysokości 4.000,00 zł. Podstawą przyznania pożyczki było zawarcie umowy. Wysokość udzielonej pożyczki była zgodna z regulaminem ZFŚS.

Zapomogi dla pracowników w kwocie 1.700,00 zł

Udzielono 5 zapomóg w kwotach od 250,00 zł do 500,00 zł. Zapomóg udzielono na podstawie złożonych przez pracowników wniosków, a przy wypłacie tego świadczenia brano pod uwagę sytuację materialną danej osoby. Wysokość udzielonych zapomóg jest zgodna z regulaminem ZFŚS.

Świadczenia urlopowe nauczycieli w kwocie 15.885,99 zł

Świadczenia udzielono 20 osobom w kwotach od 348,38 zł do 897,93 zł na podstawie listy płac a ich wysokość była uzależniona od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia. Podstawą wypłaty świadczenia była decyzja dyrektora. Kwoty świadczenia były zgodne z regulaminem ZFŚS oraz Kartą Nauczyciela.

Wczasy pod gruszą w kwocie 8.650,00 zł

Udzielono 9 świadczeń w kwotach od 850,00 zł do 1.000,00 zł. Podstawą wypłacenia świadczenia był złożony przez pracownika wniosek oraz karta urlopowa.  Wypłacone kwoty są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz czterema progami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Wczasy pod gruszą (emeryci) w kwocie 13.400,00 zł

Udzielono 14 świadczeń w kwotach od 850,00 zł do 1.000,00 zł. Podstawą wypłacenia świadczenia był złożony przez pracownika wniosek.  Wypłacone kwoty są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz progami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Pomoc świąteczna  (nauczyciele) w kwocie 10.225,00 zł

Udzielono 22 świadczeń w kwotach od 425,00 zł do 500,00 zł. Podstawą wypłacenia świadczenia był wniosek. Wypłacone kwoty są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz czterema progami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku. Wypłaty były dokonywane w miesiącu grudniu 2015r.

Pomoc świąteczna  (emeryci) w kwocie 6.700,00 zł

Udzielono 14 świadczeń w kwotach od 425,00 zł do 500,00 zł. Podstawą wypłacenia świadczenia był wniosek. Wypłacone kwoty są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz progami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Pomoc świąteczna  (administracja i obsługa) w kwocie 4.300,00 zł

Udzielono 9 świadczeń w kwotach od 425,00 zł do 500,00 zł. Podstawą wypłacenia świadczenia był wniosek. Wypłacone kwoty są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz progami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Imprezy, wycieczki w kwocie 8.588,44 zł

Świadczenie dotyczyło wycieczki do Krakowa, w której udział wzięło 20 osób (administracja, obsługa i emeryci). Odbyła się w dniach 9-11.10.2015 r. Wszyscy uczestnicy dopłacili po 50,00 zł.

Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2015 r. w łącznej kwocie 84.123,59 zł. Zobowiązania wykazano w trzech paragrafach tj. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4110 - składki ZUS oraz 4120 – składki na Fundusz Pracy. Wykazana kwota dotyczyła 3 rozdziałów. Dane te były zgodne z ewidencją księgową konta 229 -  Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne oraz 231- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała, że stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosił 0,00 zł. Wykazane w sprawozdaniu dane są zgodne z ewidencją księgową konto - 201 (akta kontroli Nr 16/10/I/62,79).

Należności

W sprawozdaniach Rb-27S i RB-34S jednostka kontrolowana wykazała stan należności na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 0,00 zł. Stany te są zgodne z ewidencją księgową.

Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów

W dniu 05.01.2015 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na w/w rachunku za 2015 r. (akta kontroli Nr 16/10/I/63).

Ze sprawozdania wynika, że stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Ustalono, że stany te były zgodne z zawiadomieniami bankowymi z dnia 31.12.2014r.  i 31.12.2015r. oraz z ewidencją księgową konta 132 (akta kontroli Nr 16/10/I/3-4).

Analiza dochodów

Ze sprawozdania wynika, że dochody w 2015 r. wyniosły ogółem 11.930,71
i zostały uzyskane w dwóch paragrafach tj.:                 

- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do  sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
w kwocie 11.867,50 zł,

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,21 zł.

Szczegółową kontrolą objęto dochody z paragrafu 0750. Wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów w tym paragrafie  wyniosła 11.867,50 zł i jest zgodna z ewidencją księgową. Dochody dotyczyły opłat pobranych z tytułu najmu sal szkolnych i sali gimnastycznej. Kontrolowana jednostka zawarła 13 umów najmu na czas nieprzekraczający 3 lat. W każdym wymaganym przypadku powiadomiono Prezydenta Miasta o zawartej umowie.

Analiza wydatków

Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków na wydzielonym rachunku dochodów w 2015 r. wyniosły ogółem 11.930,71 zł i były równe kwocie uzyskanych dochodów. Wydatki te zaewidencjonowano w dwóch paragrafach tj.: § 4270 w kwocie 8.782,66 zł i w § 4300 w kwocie 3.148,05 zł. Kontrolą objęto wszystkie wydatki z tych dwóch paragrafów.

Paragraf 4270- Zakup usług remontowych

Łączne wydatki w paragrafie wyniosły 8.782,66 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. Ogółem w sprawdzanym paragrafie zaewidencjonowano 2 wydatki. Wydatki dotyczyły dostawy i montażu wykładzin oraz remontu podłóg.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych 

Łącznie wydatki w paragrafie wyniosły 3.148,05 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. Ogółem w sprawdzanym paragrafie zaewidencjonowano 5 wydatków. Wydatki dotyczyły usług teleinformatycznych, naprawy pianina i zakupu znaczków pocztowych.

Zawieranie umów cywilnoprawnych

W kontrolowanym okresie jednostka nie zawierała umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) podlegających klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4170 -  wynagrodzenia bezosobowe.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. dyrektor jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu

     

           

Załączniki do pobrania: 2019-01-28 13:12:29 - Wystąpienie pokontrolne (14.38 kB)

Ilość odwiedzin: 592
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2019-01-28 13:05:28
Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 13:05:28
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-28 13:13:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner