logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KW.1711.00009.2016

Opole, 4 maj 2016r.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 12/16

Jednostka kontrolowana

Przedszkole Publiczne nr 44 „Promyk”

w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 Od 11.04.2016 r. do 29.04.2016 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Mateusz Wołk – Specjalista w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech – Główny Specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności. Prawidłowość rozliczania wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia oraz zawieranie umów cywilnoprawnych – zasadność i źródła finansowania.

Okres objęty kontrolą

2015 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Aldona Pydych – Dyrektor przedszkola

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały

Aldona Pydych – Dyrektor przedszkola,

Barbara Niemczycka – Główna księgowa,

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)- Intendentka

I. Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

 • ustalania opłat za świadczenia w tym windykacji należności,
 • rozliczania wydatków na żywienie,
 • prowadzenia gospodarki magazynowej w zakresie środków żywienia,
 • zawierania umów cywilnoprawnych ich zasadność i źródła finansowania.  

II. Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 7 sierpnia 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.).
 4. Uchwała nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 5. Uchwała nr LXI/922/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011r. przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych.
 7. Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 44 w Opolu z dnia 208.2012r. sprawie opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

 

III. Kryteria

 

 1. Zgodnie z art. 223 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego:

4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrześnie 1991r. o systemie oświaty - Rada gminy:

1) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:

a) publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,

b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2;

2) może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1.

5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

 1. Zgodnie z § 2 Uchwały nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole:

Ustala się odpłatność za zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze świadczone powyżej 5 godzin dziennie.

 1. Zgodnie z § 3 Uchwały nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole:

Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.

 1. Zgodnie z § 5 Uchwały nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole:
 1. Opłaty za świadczenia rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą do 5. każdego miesiąca.
 2. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty za świadczenia naliczane są proporcjonalnie i wnoszone przez rodziców (opiekuna prawnego) niezwłocznie od dnia zapisania dziecka.
 3. Opłata, o której mowa w § 3, podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, w wysokości ilorazu (którego dzielną stanowi wysokość miesięcznej opłaty, a dzielnik liczba dni roboczych w miesiącu, w którym dziecko było nieobecne) pomnożonego przez liczbę dni nieobecności dziecka w danym miesiącu.
 4. Zwrotu opłaty dokonuje się:
 1. przez potrącenie z przyszłej należności za świadczenia, naliczonej w kolejnym miesiącu za miesiąc następny, albo
 2. przelewem na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego), w przypadku braku możliwości potrącenia z przyszłej należności za świadczenia.

6Zgodnie z § 1 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych – Wysokość odsetek ustawowych w 2015r. wynosiła 8% w stosunku rocznym.

 1. Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 7/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 44 w Opolu z dnia 27.08.2012r. – dzienna stawka za pełne wyżywienie dziecka w przedszkolu wynosi 6,00 zł.

IV. Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie sprawozdań oraz wydruków analityki kont ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Szczegółową kontrolą objęto:

 • dokumenty źródłowe dotyczące wydatków w paragrafie 4270 powyżej kwoty 500 zł,
 • dokumenty źródłowe dotyczące wydatków w paragrafie 4300 powyżej kwoty 600 zł,
 • zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności,
 • poprawność i terminowość zwrotu niewykorzystanych środków.

Sprawdzono poprawność naliczania opłaty za pobyt oraz za wyżywienie, a także poprawność naliczania odsetek od nieterminowych wpłat.

Do ustalenia wartości odsetek zespół kontrolny przeanalizował rozliczenie wpłat oraz wyciągi bankowe.

Sprawdzono czy na koniec roku 2015 jednostka dokonała inwentaryzacji magazynu żywności oraz ustalono jego stan na dzień 26 marca 2016 r. Poddano kontroli poprawność ewidencjonowania zakupów artykułów spożywczych oraz ich rozchodów z magazynu.

V. Sprawy organizacyjne 

Publiczne Przedszkole nr 44 położone jest w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 94. Dyrektorem przedszkola jest pani Aldona Pydych powołana na to stanowisko dnia 01.09.2002 r. do 31.08.2017 r.  

Głównym Księgowym przedszkola jest pani Barbara Niemczycka zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 03.09.2012 r. na czas nieokreślony w wymiarze 0,25 etatu.

Do 18.05.2015 r. na stanowisku Intendentki przedszkola zatrudniona była Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)natomiast od dnia 18.05.2015 r. zatrudniona jest Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)w wymiarze 1,0 etatu.

Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.

Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Progman Finanse DDJ firmy Wolters Kluwer. Przedszkole korzysta również z programu Vulcan do sporządzania sprawozdań.

Na podstawie książki kontroli ustalono, że w 2015 r. przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną przez Kuratorium Oświaty w Opolu w zakresie zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. Na podstawie protokołu kontroli ustalono, że w zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono i odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.

VI. Dochody budżetowe

W dniu 14.01.2016 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za 2015 rok (akta kontroli Nr 16/12/I/1). Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie dotyczyły dwóch paragrafów:

0830 – wpływy z usług (opłata stała za pobyt dziecka):                                                          45.643,65 zł

0920 – pozostałe odsetki (odsetki od opłaty stałej): 82,69 zł

łącznie 45.726,34 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów ogółem była zgodna z ewidencją księgową konta 222 - rozliczenie dochodów budżetowych. Powyższa kwota w całości została przekazana na konto Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 16/12/I/2).

VII. Wydatki budżetowe

Dnia 14.01.2016 r. do Urzędu Miasta Opola wpłynęło sprawozdanie
Rb-28S (akta kontroli Nr 16/12/I/3). Wydatki budżetowe w 2015 r. wyniosły 794.447,01 zł i zostały zaewidencjonowane w dziale 801, w  rozdziale 80104, i w osiemnastu paragrafach, w tym w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 20.257,65 zł, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 10.779,19 zł. Na podstawie ewidencji Wydziału Finansowo Księgowego ustalono, że przedszkole zwróciło niewykorzystane środki w dniu 31.12.2015 r.

W paragrafie 4270 szczegółową kontrolą objęto wydatki, których wartość przekroczyła 500 zł. Wydatki te zostały wytypowane na postawie podglądu do systemu księgowego analityka kont, który jest zgodny ze sprawozdaniem Rb - 28S. W 2015 r. wystąpiło 5 takich przypadków:

 1. Naprawy placu zabaw zlecono w związku z zaleceniami po kontroli w zakresie BHP. Naprawę placu zabaw zlecono firmie, która została polecona przez inne przedszkole oraz zaproponowała najkorzystniejszą cenę tj. 3.600,00 zł.
 2. Remont urządzenia zmywającego zlecono firmie, która serwisuję urządzenie od kilku lat. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 1.450,17 zł.
 3. Remont i modernizacja szatni. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie zapytania ofertowego. Oferty złożyły 3 firmy. Wybrano najkorzystniejszą ofertę opiewająca na kwotę 9.148,74 zł. Faktura za wykonane prace była zgodna ze złożona ofertą.
 4. Remont i modernizacja obudowy grzejników zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola. Zadanie powierzono firmie, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę tj. 1.000,00 zł.
 5. Wykonanie kompletów łazienkowych wykonano w związku z awarią. Naprawy dokonała firma z polecenia innych jednostek. Koszt naprawy wyniósł 1.285,35 zł.

W każdym z przypadków faktury zostały opisana i zatwierdzone do wypłaty. Porównano kwoty przelewanych środków oraz numery rachunków bankowych z wystawionych faktur z widniejącymi na wyciągach bankowych. Rozbieżności nie stwierdzono.

W § 4300 kontrolą objęto wydatki, których wartość przekroczyła lub była równa kwocie 600 zł (4 przypadki). Wydatki te zostały wytypowane na postawie podglądu do systemu księgowego analityka kont, który jest zgodny ze sprawozdaniem
RB-28S. W dwóch przypadkach dot. audytu komputerowego (kwota 600,00 zł) oraz przebudowy strony internetowej (1.200,00 zł) wykonawcą była firma z którą jednostka ma podpisana umowę na obsługę informatyczną. Pozostałe wydatki dot. przeglądu elektrycznego (1.389,90 zł) oraz wykonania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego (1.200,00 zł). Wyboru wykonawców dokonano na podstawie poleceń z innych przedszkoli oraz własnego rozeznania rynku. Wszystkie faktury zostały opisane, zatwierdzone do wypłaty oraz poprawnie zaewidencjonowane. Porównano kwoty przelewanych środków oraz numerów rachunków bankowych z wystawionych faktur z widniejącymi na wyciągach bankowych. Rozbieżności nie stwierdzono.

Ustalono, że Zarządzeniem nr 10/2013 Dyrektora z dnia 30.12.2013 r. wprowadzono Regulamin – uruchamianie zamówień publicznych do kwoty 14.000 euro. Regulamin nie określa kwoty od której należy stosować zapytanie o cenę. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w przypadku zakupów, które będą wykorzystywane dłużej niż przez rok jest stosowane zapytanie o cenę (akta kontroli Nr 16/12/I/4-5).

W sprawozdaniu przedszkole wykazało zobowiązania w wysokości 47.263,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2015 r. jednostka nie ponosiła wydatków zaewidencjonowanych w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

VIII. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów

Jednostka kontrolowana prowadzi wydzielony rachunek dochodów na którym gromadzi środki od rodziców z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 7/2012 z dnia 27 sierpnia
2012 r. wyżywienie dziecka kosztuje 6 zł dziennie. Na wprowadzenie takiej stawki żywieniowej jednostka pismem nr OŚ-O.4424.1.064.2012.MG z dnia 02.08.2012 r. otrzymała zgodę Prezydenta Miasta Opola. W dniu 14 stycznia 2016 r. jednostka kontrolowana złożyła sprawozdanie Rb-34S
(akta kontroli Nr 16/12/I/6-8) prezentujące ilość zgromadzonych i rozdysponowanych środków. W 2015 r. przedszkole uzyskało 73.485,33 zł.

W sprawozdaniu Rb 34S wykazano, że stan środków wydzielonego rachunku bankowego dochodów zarówno na początek jak i koniec roku sprawozdawczego wynosił 0 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że obie kwoty były zgodne z ewidencją księgową konta 132 (akta kontroli Nr 16/12/I/9).

Źródła dochodów na wydzielonym rachunku

Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2015 r. wyniosło ogółem 73.485,33 zł. Dochody zaewidencjonowano w trzech paragrafach:

 • § 0830 - Wpływy z usług:   72.218,86 zł,
 • § 0920 – Pozostałe odsetki:      245,58 zł,
 • § 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 1.020,89 zł.

Stan środków potwierdzono ewidencją konta 132.

Ustalono, że środki w § 0830 pochodziły z tyt. opłaty za wyżywienie, zaś w
§ 0970 pochodziły z ubezpieczenia otrzymanego w związku z zalaniem pomieszczeń przedszkola.

Wydatki na wydzielonym rachunku dochodów

Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki w 2015 r. wyniosły ogółem 73.485,33 zł i były równe dochodom. Wydatki te zaewidencjonowano na trzech paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową.

         Wydatki w § 2400 w kwocie 31,33 zł dot. przekazania do Urzędu Miasta nie wykorzystanych środków w 2015 r. Wydatki w § 4220 w kwocie 72.344,77 zł dot. zakupu żywności. Wydatki te były wyższe o 125,91 zł od środków uzyskanych na ten cel. Z ewidencji księgowej i wyjaśnień głównej księgowej wynika, że środki te pochodziły z odsetek od zaległych opłat za przedszkole. Wydatki w § 4300 w kwocie 1.109,23 zł dot. usunięcia skutków zalania pomieszczeń przedszkola oraz kosztów i prowizji bankowych (akta kontroli Nr 16/12/I/10).

IX. Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb-28S złożonym w dniu 14.01.2016 r. jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2015 r. w łącznej kwocie 47.263,26 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów:  

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie:                                                           39.792,08 zł,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie:                                                                        6.804,43 zł,

- § 4120 - składki na fundusz pracy w kwocie: 666,75 zł (akta kontroli Nr 16/12/I/11-12).

Ustalono, że zobowiązania z paragrafu 4040 zostały uregulowane w dniu 25.02.2016 r. Natomiast zobowiązania z paragrafów 4110 i 4120 zostały zapłacone w marcu 2016 roku.

W sprawozdaniu Rb-34S wykazano że zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł, co potwierdza ewidencja księgowa konta 132.

X. Należności

W sprawozdaniu Rb – 27S przedszkole wykazało należności w kwocie 223,00 zł. Ustalono, że kwota ta wynika z tytułu opłaty stałej za pobyt 3 dzieci w przedszkolu (akta kontroli Nr 16/12/I/13). Z wyjaśnień głównej księgowej oraz ewidencji księgowej wynika, że zaległości dotyczyły grudnia 2015 r. i zostały uregulowane w styczniu 2016 r.

W sprawozdaniu Rb–34S jednostka kontrolowana wykazuję należności w kwocie 387,73 zł.  Ustalono, że kwota ta wynika z tytułu opłaty za wyżywienie co potwierdza ewidencja księgowa (akta kontroli Nr 16/12/I/14). Na podstawie wykazu opłat ustalono, że należności te dotyczą opłaty za wyżywienie dla 22 dzieci za grudzień 2015 r. Opłaty te uregulowano wraz z zapłatą za pobyt w przedszkolu w styczniu 2016 r.

XI. W zakresie ustalania opłat za świadczenia

Opłata stała za pobyt dziecka w Publicznych Przedszkolach jest ustalana w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że Przedszkole Publiczne zapewnia bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę przez czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Uchwała Rady Miasta Opola nr IX/117/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanowiła że bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 5 godzin (§ 1). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola nr LXI/922/14 z dnia 3 lipca 2014 r. odpłatność za zajęcia w Przedszkolach wynosi 1 zł za godzinę zajęć (§ 1 pkt. 2). Bezpłatne godziny obowiązują od 7:00 do 12:00. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 17:00.

Opłata za wyżywienie w jednostce kontrolowanej została określona w zarządzeniu Dyrektora nr 7/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. i wynosi 6 zł dziennie.

Rodzice składają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola w której określają na jaką ilość godzin dziennie dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Z rodzicami przyjętych dzieci jest zawierana umowa na świadczenie opieki nad dzieckiem. W przypadku gdy dziecko przebywa w przedszkolu dłużej niż wynika to z deklaracji decyzją Dyrektora jest zmieniana wysokość opłaty.

Opłaty naliczane są przez Intendenta na podstawie zawartych umów z rodzicami, deklaracji oraz dzienników obecności prowadzonych przez wychowawców grup. Ponadto intendentka prowadzi własny dziennik obecności w którym obecność dzieci potwierdzają wychowawcy. Rodzice otrzymują na początku każdego miesiąca informację o wysokości opłaty na dany miesiąc z uwzględnieniem nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim. Rodzice/opiekunowie do 25 dnia każdego miesiąca mogą zmienić deklarację godzin uczęszczania dziecka do przedszkola.

W 2015 r. do przedszkola uczęszczało 72 dzieci w 3 oddziałach. Kontrolą naliczania opłat (stała i wyżywienie) objęto październik 2015 r., grupę trzecią „Żabki”. Z rozliczenia wpłat wynika, że w grupie tej zapisanych jest 25 dzieci (akta kontroli Nr 16/12/I/15-16). W jednym przypadku nie była pobierana opłata stała ponieważ dziecko przebywało w przedszkolu 5 godzin (od 7 do 12).

Kontrolą objęto naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, w związku z opłatą stałą oraz opłatą za wyżywienie w październiku 2015 r. Na podstawie rozliczenia wpłat oraz wyciągów bankowych ustalono, że rodzice czternastu dzieci nie uregulowali należności w terminie (akta kontroli Nr 16/12/I/17-18). Opóźnienia wynosiły od 2 do 24 dni. Wszystkim rodzicom naliczono odsetki, które zostały pobrane od pierwszych wpłat występujących po naliczeniu odsetek. W wyniku kontroli ustalono, że odsetki zostały naliczone prawidłowo – zastosowano współczynnik 8%. Łączna kwota odsetek za miesiąc objęty kontrolą wyniosła 4,87 zł w tym odsetki z tyt. opłaty stałej w kwocie 2,19 zł oraz odsetki z tyt. opłaty za wyżywienie w kwocie 2,68 zł.

XII. Gospodarka magazynowa 

W jednostce kontrolowanej podstawą ewidencjonowania zakupionych artykułów żywnościowych na kontach 201 i 310 są faktury płatne przelewem i gotówką. Podstawą ewidencjonowania na kontach 310 i 401 operacji wydania żywności z magazynu są zestawienia sporządzane przez intendenta.

Z wyjaśnień udzielonych przez Intendenta wynika, że zakupione artykuły żywnościowe są ujmowane w kartotece magazynowej na podstawie faktur. Stan faktyczny jest porównywany z wartościami wykazanymi na fakturach. Codziennie zakupione artykuły spożywcze na podstawie paragonów są rejestrowane w zeszycie prowadzonym przez intendentkę. Następnie po otrzymaniu faktury artykuły żywnościowe są wprowadzane do ewidencji i kartoteki magazynowej.

Artykuły spożywcze z magazynu wydawane są codziennie przez intendentkę dla kucharki za potwierdzeniem odbioru. Podstawą wydania artykułów jest ustalony jadłospis. Wydawane artykuły spożywcze są ujmowane w dziennym raporcie przygotowanym przez intendentkę na którym kucharka potwierdza odbiór artykułów. 

Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 44 w Opolu nr 10/2015 z dnia 29.12.2015r. została powołana komisja inwentaryzacyjna do spisu z natury magazynu z żywności. Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 31.12.2015r. Arkusz spisu z natury zawiera 128 pozycji na łączną kwotę 8.379,66 zł. Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym konta 310 – materiały oraz z kartoteką magazynową (akta kontroli Nr 16/12/I/19).

W dniu 26.04.2016r. dokonano wyrywkowej kontroli wybranych 6 artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie żywnościowym. Wybrane artykuły zostały przeliczone a następnie porównane z ilościami wykazanymi w ewidencji magazynowej. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem magazynowym a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej (akta kontroli Nr 16/12/I/20-27).

Ustalono, że w  okresie rozliczeniowym tj. od 11.04.2016 r. do 26.04.2016 r. dokonano zakupu jednego rodzaju artykułu spożywczego. Na podstawie faktur nr 4225/H/2016 oraz 4756/H/2016Z ustalono, że zakup dotyczył łącznie 36 kartonów mleka. W okresie tym nie było przychodów pozostałych artykułów objętych kontrolą. Natomiast z raportów dziennych wydawanych artykułów z magazynu wynika, że w okresie rozliczeniowym wydano 5 rodzajów artykułów spożywczych objętych kontrolą. Ustalono, że stwierdzony stan magazynowy na dzień dnia 26.04.2016 r. jest zgodny ze stanem na początek okresu rozliczeniowego powiększonym o przychody wykazane w dwóch fakturach oraz pomniejszonym o rozchody wykazane w 12 raportach dziennych.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

           

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2019-01-28 14:58:19 - Wystąpienie pokontrolne (14.33 kB)

Ilość odwiedzin: 549
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 44
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Wołk, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2019-01-28 14:52:31
Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 14:52:31
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-28 14:59:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner