logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
minus Parlament Europejski
   minus 2019
      minus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      minus URZĘDNIK WYBORCZY
      minus Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW
      minus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
   plus 2014
   plus 2009
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
2. URZĘDNIK WYBORCZY
3. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW
4. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

1. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z kalendarzem wyborczym.

 

2. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

 

3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

4. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

5. INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

 

6. WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

7. ZAREJESTROWANI  KANDYDACI w okręgu wyborczym Nr 12

 

8. Portal edukacyjny - "WYBIERAM WYBORY" 

 

9. SERWIS WYBORY.GOV.PL

 

10. WZÓR ZGŁOSZENIA kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

 

11. Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola

 

12. POSTANOWIENIE 218/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

13. POSTANOWIENIE 250/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Opole w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

 

14. WZÓR zaświadczenia dla męża zaufania

 

15. WZÓR zaświadczenia dla obserwatora społecznego

 

16. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

 

17. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze. TERMIN: do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00.

 

18. Informacja o losowaniu do składów obwodowych komisji wyborczych

 

19.  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12

 

20. GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

21. WIZUALIZACJA wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

Ilość odwiedzin: 10401
Nazwa dokumentu: 2019
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2019-02-27 11:47:47
Data udostępnienia informacji: 2019-02-27 11:47:47
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-27 12:06:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner