logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji w 2019 roku oraz w latach 2019-2020 zadań publicznych z zakresu ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty wraz z kompletem załączników należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie www.engo.org.pl. – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 21 marca 2019 r. o godz. 17:00.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikami Centrum Dialogu Obywatelskiego codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo w dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 7.30 – 17.00. 

Szczegóły konkursu w załączniku.

Załączniki do pobrania: 2019-02-28 12:06:43 - Zarządzenie (16.03 kB)
2019-02-28 12:08:30 - Ogłoszenie (41.90 kB)
2019-02-28 12:11:04 - Herb (104.60 kB)
2019-02-28 12:13:16 - Regulamin otwatych konkursów ofert (85.31 kB)
2019-02-28 12:15:03 - Wzór oferty (84.27 kB)
2019-02-28 12:16:48 - Wzór oceny formalnej (209.32 kB)
2019-02-28 12:18:31 - Wzór oceny merytorycznej (319.40 kB)

Nazwa dokumentu: Konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Dudek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Dudek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Dudek
Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 12:02:03
Data udostępnienia informacji: 2019-02-28 12:02:03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-28 12:29:27

Wersja do wydruku...

corner   corner