logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
minus System informacji o środowisku
   plus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   plus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
   minus Prawo wodne
      minus Informacja o wszczęciu postępowania
      minus Informacja o wszczęciu postępowania
      minus Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.106.2018.BS - dzielnica Czarnowąsy
      minus Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.177.2018.MB - dzielnica Czarnowąsy
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.222.2018.BS - dzielnica Czarnowąsy
      minus Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.118.2018.MB - dzielnica Półwieś
      plus Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.151.2018.MO - dzielnica Kolonia Gosławicka
      minus Informacja o wszcęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.111.2018.AC - dzielnica Śródmieście
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.259.2018.BS - dzielnica Czarnowąsy
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.260.2018.BS - dzielnica Carnowąsy
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.231.2018.BS - dzielnica Sławice
      minus Informacja o wszczęciu postepowania Nr GL.ZUZ.3.421.228.2018.AC
      minus Informacja o wszczęciu postepowania Nr GL.ZUZ.3.421.194.2018.BS
      minus Informacja o wszczęciu postepowania Nr GL.ZUZ.3.421.242.2018.BS
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.19.2019.MB w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego- dzielnica Malina
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.298.2018.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- dzielnica Śródmieście
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.270.2018.BS w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego- dzielnica Wójtowa Wieś
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.247.2018.BS w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych- dzielnica Groszowice
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.268.2018.RL w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego- dzielnica Malinka
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.252.2018.BS w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych- dzielnica Półwieś
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.264.2018.RL w sprawie udzielenia pozwoleia wodnoprawnego- dzielnica Półwieś
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.326.2018.RL w sprawie udzielenia pozwoleia wodnoprawnego- dzielnice Bioerkowice i Półwieś
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.286.2018.DB w sprawie udzielenia pozwoleia wodnoprawnego- dzielnice Groszowice
      minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. postępowania nr GL.ZUZ.3.421.247.2018.BS w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych- dzielnica Groszowice
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.308.2018.DB w sprawie udzielenia pozwoleia wodnoprawnego- dzielnica Nowa Wieś Królewska
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.48.2019.MB
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.85.2019.MB w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- dzielnica Wójtowa Wieś
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.14.2019.OP w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- dzielnica Kolonia Gosławicka
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.33.2019.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- dzielnica Czarnowąsy
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.80.2018.DB w sprawie udzielenia pozwoleia wodnoprawnego- dzielnica Sczepanowice -Wójtowa Wieś
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.51.2019.MB w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- dzielnica Bierkowice
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.184.2019.DB.
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.RUZ.421.162.2019.AK
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.RUZ.421.142.2019.TS
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.142.2019.MK
      minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.142.2019.MK
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.187.2019.MK
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.222.2019.RL
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.329.2019.BS
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.249.2019.MB
      minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak GL.ZUZ.3.421.355.2019.AC w spraie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Dzielnica XIII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.354.2019.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica VI
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.231.2019.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica XIII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.8.2020.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica XII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.370.2019.AC
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.381.2019.AC w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego-Dzielnica IV
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4211.10.2020.KR w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków, wynikajacych z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu -Dzielnica VII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.6.2020.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica XIII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.316.2019.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica XII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.369.2019.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica VI
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.13.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica XI
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.22.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica II
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.51.2020.MN w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica IX
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.28.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica II
      minus Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, bedacych w administrowaniu przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Op
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.90m.2020.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica VII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.29.2020.RL w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica VI
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.359.2020.RL w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica XIII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.10m.2020.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica II
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.36.2020.MN w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica II
      minus Obwieszczenie Dyrektora Zarz ądu Zlewni Wód Polskich w Opolu o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.145m.2020.BS -Dzielnica XIII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.113m.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica XII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.226m.2020.AC w sprawie udzielenia pozwoleń- Dzielnica XII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.97.2020.KR w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica IX
      minus Obwieszczenie Dyrektora Zarz ądu Zlewni Wód Polskich w Opolu o wydaniu decyzji nr GL.ZUZ.3.4210.145m.2020.BS z dnia 18.09.2020 r. udzielającej pozwoleń wodnoprawnych-Dzielnica XIII
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.421.44m.2020.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych- Dzielnica XIII
      minus Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu nr nr GL.ZUZ.3.4210.145m.2020.BS z dnia 25.09.2020 r. o wydaniu postanowienia prostującego zapisy decyzji nr GL.ZUZ.3.4210.145m.2020.BS z dn
      minus Informacja o wszczęciu postępowania nr GL.ZUZ.3.4210.150m.2020.MN w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego- Dzielnica I
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzacych z terenu sklepu Auchan w Opolu przy ul. K.Sosnkowskiego 16.

Nazwa dokumentu: Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.184.2019.DB.MB
Skrócony opis: Na wniosek Auchan Polska Sp. z o.o. z siedziba w Piasecznie ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno
Podmiot udostępniający: UMO
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Dąbrowska
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Dąbrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dominika Dąbrowska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-28 09:57:40
Data udostępnienia informacji: 2019-08-28 09:57:40
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-28 10:07:35

Wersja do wydruku...

corner   corner