logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
         minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         minus Wydział Geidezji i Karografii
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Spraw Obywatelskich
         minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
         minus Wydział Transportu
         minus Biuro Urbanistyczne
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         minus Wydział Informatyki
         minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         minus Wydział Geodezji i Kartografii
         minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         minus Wydział Geodezji i Kartografii
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Biuro Obsługi Inwestorów
         minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Biuo Rady Miasta
         minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         minus Wydział Spraw Obywatelskich
         minus Wydział Geodezji i Kartografii
         minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
         minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
         minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
         minus Biuro Obsługi Inwestorów
         minus Wydział Budżetu
         minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
         minus Wydział Oświaty
         minus Wydział Geodezji i Kartografii
         minus Wydział Spraw Obywatelskich
         minus Biuro Urbanistyczne
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         minus Wydział Informatyki
         minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
         minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
         minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
         minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
         minus Biuro Urbanistyczne
         minus Wydział Promocji
         minus Wydział Lokalowy
         minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
         minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
         minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         minus Wydział Polityki Społecznej
         minus Wydział Oświaty
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus ARCHIWUM NABORÓW
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Urząd Miasta Opola                            Opole, dnia 6 września 2019 r.

Rynek-Ratusz

 

INFORMACJA

o wyniku  naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i rozliczeń z ZUS
 w Wydziale Budżetu

ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2019  r. w Urzędzie Miasta Opola.

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Rekrutacyjna wybrała Panią Barbarę Kurek zam. w Opolu.

 

Wyłoniona w wyniku konkursu kandydatka w ocenie Komisji Rekrutacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością przepisów płacowych i ZUS oraz merytoryczną wiedzą dotyczącą realizacji zadań związanych z obsługą finansową pracowników w zakresie wynagrodzeń. Na przygotowany zestaw pytań udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. Komisja Rekrutacyjna przyznała kandydatce wysoką liczbę punktów
i rekomenduje do zatrudnienia.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Grzegorz Marcjasz

Sekretarz Miasta

Ilość odwiedzin: 739
Nazwa dokumentu: Wydział Budżetu
Skrócony opis: stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Parobecka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Parobecka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Parobecka
Data wytworzenia informacji: 2019-09-06 12:58:45
Data udostępnienia informacji: 2019-09-06 12:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-06 13:02:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner