logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Kierownik Zespołu Obiektów
2. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Dyrektor
3. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
4. Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
Specjalista- koordynator merytoryczny
5. Zespół Szkół Specjalnych
specjalista ds.płac i zasiłków
6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji
7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa
8. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Podinspektor ds. kadr
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
10. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Kierownik Zespołu Obiektów
12. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
13. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
14. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY
15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa
16. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nierzędnicze stanowisko pracy: specjalista ds. procedury „Niebieskie Karty” – pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolska 20 w wymiarze 1,0 etatu
17. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, kierownicze, urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
20. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
21. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
22. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta w Wydziale Obsługi Klienta
23. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
samodzielny referent ds. administracyjnych
24. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Dziale Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
25. Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
samodzielny referent ds. płac i zasiłków
26. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
starszy inspektor
27. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
nabór księgowa/y płace
28. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym
29. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
30. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
referent ds. administracyjno - pracowniczych
31. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
referent ds. uczniowskich i administracji
32. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Pracownik socjalny w wymiarze 1,0 etatu
33. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy informatyk
34. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
35. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ewidencji majątku
36. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o naborze stanowisko ds. kadr
37. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Księgowa/y (ds. płac)
38. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
39. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
40. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
Główny księgowy
41. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania
42. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
43. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
specjalista ds. sieci i urządzeń technicznych
44. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
referent ds. administracji
45. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
46. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
nabór ksiegowa/y
47. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
48. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
nabór księgowy/a ds. płac
49. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny specjalista ds. wspierania szkół w kształceniu ucznia zdolnego
50. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny specjalista ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej
51. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds. technologii pracowni
52. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.informatycznych
53. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
54. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym
55. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym (Śr.trw.)
56. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Specjalisty w zakresie doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”
57. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
58. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
59. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych

Ilość odwiedzin: 47994
Nazwa dokumentu: AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 14:02:58
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 14:02:58
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 14:04:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner