logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Kierownik Zespołu Obiektów
2. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Dyrektor
3. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
4. Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
Specjalista- koordynator merytoryczny
5. Zespół Szkół Specjalnych
specjalista ds.płac i zasiłków
6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji
7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa
8. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Podinspektor ds. kadr
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
10. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Kierownik Zespołu Obiektów
12. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
13. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
14. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY
15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa
16. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nierzędnicze stanowisko pracy: specjalista ds. procedury „Niebieskie Karty” – pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolska 20 w wymiarze 1,0 etatu
17. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, kierownicze, urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
20. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
21. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
22. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta w Wydziale Obsługi Klienta
23. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Dziale Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
starszy inspektor
25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
nabór księgowa/y płace
26. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym
27. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
28. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Pracownik socjalny w wymiarze 1,0 etatu
29. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy informatyk
30. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o naborze stanowisko ds. kadr
31. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze Księgowa/y (ds. płac)
32. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
33. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
34. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
Główny księgowy
35. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
specjalista ds.sieci komputerowej i oprogramowania
36. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
specjalista ds. sieci i urządzeń technicznych
37. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
referent ds. administracji
38. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
nabór ksiegowa/y
39. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
nabór księgowy/a ds. płac
40. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny specjalista ds. wspierania szkół w kształceniu ucznia zdolnego
41. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny specjalista ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej
42. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Specjalisty w zakresie doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”
43. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
44. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
starszy specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
45. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
46. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Inspektor w Dziale Opieki nad Rodzina i Dzieckiem w Opolu, ul. Plebiscytowa 18/6 w wymiarze 1,0 etatu
47. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
specjalista w zakresie doskonalenia nauczycieli
48. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
49. Młodzieżowy Dom Kultury
Główny księgowy
50. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
referent ds.ochrony danych osobowych
51. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
Specjalista ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych
52. Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
Samodzielny referent ds. płac i zasiłków
53. Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
specjalista ds. żywienia
54. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
referent ds. ochrony danych osobowych
55. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
starsza księgowa
56. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
główny księgowy
57. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds. bhp i ochrony przeciw pożarowej
58. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: ds. Informatyki
59. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
specjalista ds. płac
60. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze-kierownik POW "Nasz Dom" w Opolu
61. Zespół Szkół Mechanicznych
referent ds. administracyjno - pracowniczych
62. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. kadr - zastępstwo
63. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
64. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń

Ilość odwiedzin: 66595

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner