logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   minus 2006 rok
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2006 rok
      minus Uchwała budżetowa
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2006 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2006 r.
      minus Informacja za I półrocze
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2006 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2006 r.
      minus Sprawozdanie
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2006r.
(po zmianach na 31.03.2006r.)

Wykonanie
za I kwartał 2006r.

1

2

3

4

1

DOCHODY 515 766 314 104 092 939

2

WYDATKI 654 041 811 88 818 548

2.1

Wydatki bieżące 359 855 729 79 959 365

2.2

Wydatki majątkowe 294 186 082 8 859 183

3

NADWYŻKA/DEFICYT (1 - 2) -138 275 497 15 274 391

4

FINANSOWANIE (4.1 - 4.2) 138 275 497 26 820 668

4.1

Przychody ogółem,
w tym:
170 568 836 28 049 964
  kredyty i pożyczki 142 756 460 2 237 588
  obligacje 2 000 000  
  inne źródła 25 812 376 25 812 376

4.2

Rozchody ogółem,
w tym:
32 293 339 1 229 296
  spłaty kredytów i pożyczek 32 293 339 1 229 296

Sporządzono zgodnie z art. 14, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104)

Ilość odwiedzin: 5093
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Baraniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Baraniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Baraniewicz
Data wytworzenia informacji: 2006-05-09 09:55:43
Data udostępnienia informacji: 2006-05-09 09:55:43
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09 10:09:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner