logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
minus Rewitalizacja
   minus Aktualności
   minus Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
   minus Gminny program rewitalizacji Opola
   minus Komitet Rewitalizacji
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 
Lp. Treść Terminy
I.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu

20 października 2020 r.
II.

Informacje o spełnieniu wymagań w zakresie przesłanek służących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola
2. Lokalny program rewitalizacji

Konsultacje społeczne:

1. Ankieta
2. Formularz uwagi

Zbieranie uwag:

  • w postaci papierowej przekazanej osobiście do urn znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Opola (Rynek – Rausz, pl. Wolności 7/8),
  • w postaci papierowej przekazanej pocztą na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole,
  • w postacie elektronicznej na adres e-mail: bu@um.opole.pl,
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
  • zbieranie uwag przekazanych w formie ustnej, zgłoszonych telefonicznie pod numerem 77 45 11 925 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.
od 27 października 2020 r.
do 25 listopada 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu

27 października 2020 r.
III. Raport przeprowadzonych konsultacji społecznych 27 listopada 2020 r.
IV.

Uchwała nr XXXIV/706/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu

29 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 22

5 stycznia 2021 r.
V.

Wyszukiwanie nieruchomości w obszarze rewitalizacji w Opolu

Załączniki do pobrania: 2020-10-27 07:58:58 - formularz uwagi (13.43 kB)

Ilość odwiedzin: 5217
Nazwa dokumentu: Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Osoba, która wytworzyła informację: Weronika Bartyla
Osoba, która odpowiada za treść: Weronika Bartyla
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2020-10-20 08:46:01
Data udostępnienia informacji: 2020-10-20 08:46:01
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-01 14:20:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner