logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
specjalisty do spraw płac
2. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
Dyrektor
3. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
4. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.kadr
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.kadr
7. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. rozliczeń mediów
8. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
9. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
10. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
11. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
12. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
13. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.gospodarki majątkiem
14. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. czynszów
15. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
16. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
specjalista ds. zamówień publicznych
17. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
18. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. ksiegowości
19. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
20. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. płac
21. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
22. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
23. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o nierozstrzygnięciu naboru stanowisko ds. zamówień publicznych
25. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu
referent ds. księgowości
26. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny Księgowy
27. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
28. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wyniki naboru w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wymiarze 1 etatu
29. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
KASJER
30. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
dwa etaty ksiegowa/y
31. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
32. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
33. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
34. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
35. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
36. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale mostów
37. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale mostów
38. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr
39. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny Księgowy
40. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
41. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
42. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
43. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
starszy referent ds.uczniów i słuchaczy
44. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
referent ds.administracyjnych
45. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy ds.płac
46. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
47. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale mostów
48. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
49. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
50. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr
51. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
52. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Starszy Referent
53. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Opolu
54. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
55. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze: Księgowy/a
56. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
specjalista ds. kadr
57. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
58. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
59. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
60. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
61. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Wyniki naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
62. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowa ds.płac
63. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starsza księgowa
64. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
65. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
66. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. płac
67. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
68. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
69. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
70. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale mostów
71. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
72. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
73. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Starsza/y księgowa/y
74. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Księgowa/y ds. płac
75. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
76. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale Strefy Płatnego Parkowania
77. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych
78. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
księgowa-kasjer w Dziale Finansowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu w wymiarze 1 etatu
79. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu
specjalista do spraw płac
80. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. kadr
81. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca Dyrektora
82. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
83. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds. płac
84. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
85. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
86. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
87. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
starszy referent ds. płac
88. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds. bhp i ppoż
89. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
specjalista ds. sieci i urządzeń komputerowych
90. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Referent
91. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale zamówień publicznych i planowania budżetu
92. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowy ds.płac
93. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy
94. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
95. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych
96. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
referent ds. administracyjno-gospodarczych
97. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
98. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
99. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
100. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
101. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
102. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu realizacji inwestycji i nadzoru budów
103. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
104. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
105. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg
106. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Kierownik działu realizacji inwestycji i nadzoru budów
107. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów
108. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg

Ilość odwiedzin: 18186
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-04 11:39:02
Data udostępnienia informacji: 2021-01-04 11:39:02
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 11:40:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner