logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zarządzenie nr OR.I- 0151- 293/06

Prezydenta Miasta Opola

                z dnia 26 czerwca 2006 r.                     

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego

Na podstawie § 6 Regulaminu przetargu i rokowań o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0151-707/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 listopada 2004 r. – w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem I przetargu ustnego nieograniczonego o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 51,57 m2 położonego w Opolu przy ul. Jagiellonów 41  postanawiam:

§ 1

Wyznaczyć skład osobowy Komisji Przetargowej:

1. Anna Bystrzykowska - przewodnicząca komisji przetargowej
inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich –
Referat Przetargów i Zamówień Publicznych 

2. Radosław Rembiś - przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich-Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych – p.o. Kierownik Referatu
członek komisji przetargowej

3. Elżbieta Lach - przedstawiciel Wydziału Lokalowego
inspektor 
członek komisji przetargowej

4. Barbara Biegacz -przedstawiciel Wydziału Lokalowego
specjalista                                                                                           
członek komisji przetargowej

5. Izabella Kiczka-Szostak - przedstawiciel Wydziału Lokalowego
kierownik Działu Eksploatacji Zasobów Gminnych                                                       
członek komisji przetargowej

§ 2

W przypadku zakończenia I przetargu ustnego nieograniczonego wynikiem negatywnym Komisja Przetargowa w składzie osobowym wymienionym w § 1 wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem II i III przetargu oraz  rokowań dotyczących najmu ww. lokalu użytkowego.

§ 3

W przypadku nieobecności  przewodniczącej komisji przetargowej – inspektor Anny Bystrzykowskiej – funkcję przewodniczącej komisji pełnić będzie przedstawiciel Wydziału Inwestycji Miejskich-Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych - podinspektor Katarzyna Bil.

§ 4

Realizację Zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji Miejskich – Referatowi Przetargów i Zamówień Publicznych, Wydziałowi Lokalowemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Ilość odwiedzin: 886
Nazwa dokumentu: z dnia 26 czerwca 2006 r.
Skrócony opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
Podmiot udostępniający: Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 14:30:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 14:30:02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-07 15:04:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner