logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr OR.I-0151-288/06

PREZYDENTA  MIASTA  OPOLA

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-718 /2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu.

Na podstawie art. 23 ust. 3,4 oraz 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

W paragrafie 1 zmienianego zarządzenia:

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Ilość odwiedzin: 1447
Nazwa dokumentu: z dnia 26 czerwca 2006 r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I-0151-718 /2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu.
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-06-09 11:55:44
Data udostępnienia informacji: 2006-06-09 11:55:44
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-10 13:52:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner