logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151/269/06

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 14 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 6000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 5 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.I.0152-119/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2005 r.) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr OR.I-0151/163/2006 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 6000 Euro netto w Urzędzie Miasta Opola wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się:

a)      §1 ust. 3.

b)      §7.

c)      punkty 12, 13, 14, 15, 16 oraz 17 załącznika nr 7.

2) uchyla się załącznik nr 9.

3) dotychczasową podstawę prawną przeliczania wartości zamówienia publicznego w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6 zastępuje się  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w/s średniego kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – Dz.U.06.46.331.

§ 3

Przyjmuje się tekst jednolity zarządzenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2006-06-22 09:34:03 - Załącznik (28.00 kB)
2006-06-22 09:37:17 - Załącznik Nr 1 (25.00 kB)
2006-06-22 09:40:15 - Załącznik Nr 2 (30.00 kB)
2006-06-22 09:42:08 - Załącznik Nr 3 (34.50 kB)
2006-06-22 09:43:40 - Załącznik Nr 4 (32.50 kB)
2006-06-22 09:46:01 - Załącznik Nr 5 (25.00 kB)
2006-06-22 09:51:23 - Załącznik Nr 6 (27.00 kB)
2006-06-22 10:12:32 - Załącznik Nr 7 (24.50 kB)
2006-06-22 10:14:27 - Załącznik Nr 8 (52.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3737
Nazwa dokumentu: z dnia 14 czerwca 2006 r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 6000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-06-13 14:29:50
Data udostępnienia informacji: 2006-06-13 14:29:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 10:14:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner