logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
minus Rewitalizacja
   minus Aktualności
   minus Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
   minus Gminny program rewitalizacji Opola
   minus Komitet Rewitalizacji
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  Komitet Rewitalizacji
Lp. Treść Terminy
I.

Obwieszczenie i ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

24 sierpnia 2021 r.
II.

Konsultacje społeczne

1. Projekt uchwały Rady Miasta Opola

2. Regulamin Komitetu Rewitalizacji w Opolu

3. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

4. Lista poparcia kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji

5. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji

6. Klauzula informacyjna RODO dla osób popierających Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji

7. Uwaga do projektu uchwały - formularz

Zbieranie uwag:

  • w postaci papierowej przekazanej osobiście do urn znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Opola (Rynek – Rausz, pl. Wolności 7/8),
  • w postaci papierowej przekazanej pocztą na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole,
  • w postacie elektronicznej na adres e-mail: bu@um.opole.pl,
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
  • zbieranie uwag przekazanych w formie ustnej, zgłoszonych telefonicznie pod numerem 77 45 11 925 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

8. ANKIETA

konsultacje od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
III. Raport przeprowadzonych konsultacji społecznych (dokument w załączniku) październik 2021 r.
IV.

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Opolu

28 października 2021 r.
V.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji w Opolu

1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji w Opolu

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji w Opolu

nabór kandydatów będzie prowadzony w dniach od 22 listopada 2021 r. do  21 grudnia 2021 r.

 

Załączniki do pobrania: 2021-10-22 12:53:38 - Raport konsultacji społecznych (3.56 MB)

Ilość odwiedzin: 1072
Nazwa dokumentu: Komitet Rewitalizacji
Osoba, która wytworzyła informację: Mateusz Jahn
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Jahn
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Langer
Data wytworzenia informacji: 2021-08-24 07:45:47
Data udostępnienia informacji: 2021-08-24 07:45:47
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-03 07:59:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner