logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   minus 2006 rok
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2006 rok
      minus Uchwała budżetowa
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2006 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2006 r.
      minus Informacja za I półrocze
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2006 r.
      minus Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2006 r.
      minus Sprawozdanie
   plus 2007 rok
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry i wykazy
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2006r.
(po zmianach na 31.12.2006r.)

Wykonanie
za IV kwartały 2006r.

1

2

3

4

1

DOCHODY

479 0 902,00

472 000 137,17 

2

WYDATKI

598 010 344,00

522 528 289,06

2.1

Wydatki bieżące

376 790 286,00 

343 528 596,14

2.2

Wydatki majątkowe

221 220 058,00

178 999 692,92 

3

NADWYŻKA/DEFICYT (1 - 2)

-118 887 840,00

-50 528 151,89

4

FINANSOWANIE (4.1 - 4.2)

118 887 840,00 

78 650 776,14 

4.1

Przychody ogółem,
w tym:

152 615 245,00 

97 213 495,54 

 

kredyty i pożyczki

114 643 770,00

59 797 835,89 

 

inne źródła

30 159 113,00  

30 159 113,00 

 

spłaty pożyczek udzielonych

1 111 630,00

555 814,65 

4.2

Rozchody ogółem,
w tym:

33 727 405,00 

18 562 719,40 

 

spłaty kredytów i pożyczek

32 615 775,00 

18 006 904,75 

 

 

pożyczki udzielone

1 111 630

555 814,65

Sporządzono zgodnie z art. 14, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104).

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3021
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Baraniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Baraniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Baraniewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-04-04 08:39:08
Data udostępnienia informacji: 2007-04-04 08:39:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-04 09:19:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner