logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Budżet
   minus Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
   plus 2003 rok
   plus 2004 rok
   plus 2005 rok
   plus 2006 rok
   minus 2007 rok
      minus Projekt budżetu miasta Opola na 2007 rok
      minus Uchwała budżetowa
      minus Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2007 r.
      minus Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2007 r.
      minus Informacja za I półrocze
      minus Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2007 r.
      minus Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2007 r.
      minus Sprawozdanie
      minus Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2007 r. - prezentacja
   plus 2008 rok
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
   plus 2017 rok
   plus 2018 rok
   plus 2019 rok
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry i wykazy
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


L.p.

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.
(po zmianach na 31.03.2007r.)

Wykonanie
za I kwartał 2007r.

1

2

3

4

1

DOCHODY

565 492 833,00

160 121 954,75 

2

WYDATKI

672 591 432,00

123 608 405,74

2.1

Wydatki bieżące

392 435 370,00

86 422 849,22

2.2

Wydatki majątkowe

280 156 062,00

37 185 556,52

3

NADWYŻKA/DEFICYT (1 - 2)

-107 098 599,00

36 513 549,01

4

FINANSOWANIE (4.1 - 4.2)

107 098 599,00 

2 192 523,27

4.1

Przychody ogółem,
w tym:

207 677 488,00

35 529 009,53

 

kredyty i pożyczki

188 121 673,00

20 529 009,53

 

inne źródła

15 000 000,00

15 000 000,00

 

spłaty pożyczek udzielonych

555 815,00

0 

4.2

Rozchody ogółem,
w tym:

100 578 889,00

33 336 486,26

 

spłaty kredytów i pożyczek

100 023 074,00

33 336 486,26

 

 

 

 

pożyczki udzielone

555 815,00

0

Sporządzono zgodnie z art. 14, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104).

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3550
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Śliwa
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Śliwa
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Śliwa
Data wytworzenia informacji: 2007-05-17 13:53:45
Data udostępnienia informacji: 2007-05-17 13:53:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-17 14:13:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner