logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      plus 2004
      minus 2003
         minus MZOR
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Izba Wytrzeźwień
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         minus SPZOZ "Śródmieście" w Opolu,
         minus PSP Nr 24 w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus MZD w Opolu
         minus PUP
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Publiczne Gimnazjum nr 6
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezyent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Zespół Szkół
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                 PREZYDENT MIASTA OPOLA

                               Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.

 

Modernizacja obiektu byłej Pracowni Międzyszkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu ul. Torowa 10  

 

Termin realizacji zamówienia : rozpoczęcie 7 dni od daty podpisania umowy

                                                      Zakończenie 19.12.2003 r.

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Opola pok. 313 po uprzednim dokonaniu wpłaty kwoty 9,00 zł. w kasie Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 7 – 8 I p, w godz. 8.00 – 14.00.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami w zakresie:

przedmiotu zamówienia jest Pan Wiesław Radzik w zakresie robót budowlanych, Pan Mirosław Bulik w zakresie robót odgromowych, Pan Stanisław Świczewski w zakresie robót sanitarnych Wydział Oświaty,

ul. Sienkiewicza 4 – 6 Opole, tel. (077) 402 29 92, 402 29 60.

 

procedury przetargowej  jest Pani Magdalena Brulewska – Wydział Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych, pok.302, Pl. Wolności 7 – 8, tel. 4511 – 922.

 

 Kryterium wyboru ofert:

 Cena                                             –    100 %

 

 Termin składania ofert upływa dnia   26   listopada  2003 r. o godz.10.30                  

Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Pl. Wolności 7 – 8 III p., pok.313         

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia   26   listopada 2003 r. o godz. 11.00  w  Wydziale Inwestycji Miejskich – Referat Przetargów i Zamówień Publicznych – Sala Konferencyjna III p – druga klatka schodowa, Pl. Wolności 7-8  

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

 

1.  Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia

2. Spełniają warunki określone w ustawie o zamówieniach publicznych z

    10   czerwca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2327
Nazwa dokumentu: roboty budowlane
Skrócony opis: Modernizacja obiektu byłej Pracowni Miedzyszkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu ul. Torowa 10
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2003-11-17 10:42:21
Data udostępnienia informacji: 2003-11-17 10:42:21
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-17 10:47:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner