logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   minus Przetargi - nieruchomości
      minus 2003
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prazydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
      plus 2004
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

zaprasza do udziału w negocjacjach cenowych dot. sprzedaży lokali użytkowych ( wymagających przeprowadzenia remontu ) położonych w Opolu wraz ze sprzedażą gruntu ( dot. poz. 2), oddaniem w użytkowanie wieczyste ( dot. poz. 1,3 , 6 i 7) oraz sprzedażą ( 4, 5) ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków, w których nw. lokale są usytuowane:

1. al. Przyjaźni 28 parter, 2 pomieszczenia, klatka schodowa, sanitariat i wc o łącznej pow. 45,52 m2 .

Oznaczenia geodezyjne: działka Nr 114/1 o pow. 0,0228 ha, karta mapy 80, obręb Nowa Wieś Królewska, KW 73896 niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku w którym ww. lokal jest usytuowany.

Cena lokalu z III przetargu – 58.094,00 zł.; cena gruntu w udziale procentowym – 4.727,00 zł.

Urządzenia komunalne: en.elektr., woda, kanal. sanitarna do lokalnego szamba, ogrzewanie-piece elektr

2. Plac Kazimierza 1A parter ( 3 pomieszczenia, wc o łącznej pow. 75,45 m2). Oznaczenia geodezyjne: działka Nr 118/13 o pow. 0,0088 ha, karta mapy 41, obręb Opole, KW 76725.

Cena lokalu z III przetargu – 114.560,00 zł.; cena gruntu – 12.000,00 zł.

Urządzenia komunalne: en. elektr., woda, kanalizacja.

Uwaga: Budynek, w którym usytuowany jest ww. lokal podlega ochronie konserwatorskiej.

3. ul. Pandzy 16 A parter - 2 pomieszczenia o łącznej pow. 70,88 m2; Oznaczenia geodezyjne: działka Nr 41/1 o pow. 0,0786 ha, karta mapy 71, obręb Nowa Wieś Królewska, KW 75291.

Cena lokalu z III przetargu– 91.763,00 zł.; cena gruntu w udziale procentowym – 38.620,00 zł.

Urządzenia komunalne: en.elektr., wod.-kanal.

4. ul. Prószkowska 77, parter ( 6 pomieszczeń i wc wspólne) o łącznej pow. 112,64 m2; Oznaczenia geodezyjne: działka Nr 65/1 o pow. 0,0667 ha, karta mapy 39, obręb Szczepanowice, KW 76312.

Cena lokalu z III przetargu – 120.546,00 zł.; cena gruntu w udziale procentowym – 13.547,00 zł.

Urządzenia komunalne: en.elektr., wod.-kanal.

5. Kazimierza Wielkiego 8 parter ( 4 pomieszczenia, wc o łącznej pow. 45,18 m2; Oznaczenia geodezyjne: działka Nr 36/4 o pow. 0,0422 ha, karta mapy 72, obręb Nowa Wieś Królewska, KW 194.

Cena lokalu z III przetargu – 30.656,00 zł.; cena gruntu w udziale procentowym – 6.100,00 zł.

Urządzenia komunalne: en.elektr., woda, kanal. sanitarna do lokalnego szamba, ogrzewanie-piece elektr.

6. ul. Sieradzka 9 – IX piętro (5 pomieszczeń o łącznej pow. 52,60m2). Oznaczenia geodezyjne: działka Nr 130/7 o pow. 1,9098 ha, karta mapy 1, obręb Kolonia Gosławicka, KW 79131.

Cena lokalu z III przetargu – 49.887,00 zł.; cena gruntu w udziale procentowym – 3.724,00 zł.

Urządzenia komunalne: en. elektr., woda, kanalizacja, c.o. z sieci miejskiej.

7. ul. Plebiscytowa 18 – parter (4 pomieszczenia, korytarz, wc. o łącznej pow. 129,36m2). Oznaczenia geodezyjne: działka Nr 27/1, 27/6 o pow. 0,0494 ha, karta mapy 47, obręb Opole, KW 51595.

Cena lokalu z III przetargu – 184.531,00 zł.; cena gruntu w udziale procentowym – 11.670,00 zł.

Urządzenia komunalne: en.elektr., wod.-kanal., gaz.

Uwaga: negocjacjom podlega wyłącznie cena lokalu.

Ww. lokale zostaną udostępnione do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z: zarządcą tj.

Ilość odwiedzin: 2693
Nazwa dokumentu: sprzedaż lokali użytkowych
Skrócony opis: Al.Przyjaźni, Pl.Kazimierza,ul.Sieradzka Kaz.Wielkiego, Prószkowska, Plebiscytowa
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Bil
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Bil
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2003-11-26 08:16:35
Data udostępnienia informacji: 2003-11-26 08:16:35
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-07 14:18:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner