logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zawiadomienia
   plus (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   plus Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
   minus (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
   minus Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
   minus (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
   minus (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
   minus (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
   minus (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
   minus (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
   minus OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
   minus (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
   minus (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
   minus OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
   minus (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
   minus (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
   minus (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
   minus (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
   minus (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   minus (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
   minus OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
   minus (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
   minus OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
   minus OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
   minus OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego
2. (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do cieku Ryjec w km 3+425, budowli wlotowej z rowu melioracji szczegółowej nr RB w km 1+215 do kanału betonowego – projektowanej kanalizacji deszcz
3. (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wykonanie przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu ulicy Ks. F.Rudzkiego w Opolu przy przekroczeniu rzeki Czarnka w km 0+397
4. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
5. (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
6. (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wykonanie zabudowy brzegów Kanału Młynówka w Opolu oraz obniżenie zwierciadła wody na czas trwania w/w robót, tj. od dnia 01.11.2009 r. do 31.12.2011 r. do poziomu przepływu nienaruszalnego (b
7. (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
Wprowadzanie do urządzeń zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu 5 stanowiskowej bezdotyko
8. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
odprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej z myjni samochodowej na terenie stacji paliw nr 452 Statoil Poland przy ulicy Sosnkowskiego w Opolu
9. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
odprowadzanie ścieków przemysłowych z dwóch myjni samochodowych na terenie stacji paliw płynnych Orlen w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu do miejskiej sieci kanalizacyjnej
10. Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
przejście projektowanym gazociagiem PE pod dnem Kanału Młynówka w km 0+778 rejon ulicy Piastowskiej
11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodej BP Koral w Opolu przy ul. Plebiscytowej do miejskiej k.s.
12. (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji paliw „VIWA” zlokalizowanej w Opolu przy ul. Prószkowskiej 71 (na działkach nr 22/7 i 22/11 z k.m. 39, obręb Szczepano
13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy lewej skarpy rowu nr VIIIb na dł. 23m przy ul. Lewandowej w Opolu
14. (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Pobór wody ze zbiornika „SILESIA” do nawadniania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „CHABRY” za pomocą brzegowego ujęcia zlokalizowanego w skarpie zbiornika przy zbiegu ulic Luboszyckiej i Kęp
15. (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wykonanie: przebudowy rowu melioracyjnego nr RB na odcinku od km 1+241 do km 1+560, wylotu nr 1 kanału drenażowego o średnicy ø 400 mm w km 1+235 rowu melioracyjnego nr RB, wylotu nr 2 kanału dr
16. (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wykonanie: przebudowy rowu melioracyjnego nr R-9, likwidacji istniejącego betonowego wylotu o średnicy ø 600 mm odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rowu nr R-9, nowego wylotu DN 800 mm w
17. (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji paliw przy ul. Czestochowskiej do kanalizacji sanitarnej
18. (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych (technologicznych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Opolskiego Przedsiębiorstwa K
19. (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wprowadzanie ścieków przemysłowych do zewn. urządzeń kanalizacyjnych WiK oraz wód opadowych do cieku Ryjec 3+960 i budowa wylotu W-1 do ww. cieku dot. terenu budynku handlowo-magazynowego przy u
20. (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie ścieków przemysłowych do k.s. ze stacji paliw LOTOS przy ul. Boh.Monte Cassino 2 w Opolu
21. (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wykonanie urządzeń do poboru wody, tj. wierconej studni głębinowej o głębokości 11,3 m i wydajności 18 m3/h przy depresji 2,78 m oraz na pobór wody podziemnej za pomocą w/w studni w okresie
22. (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji paliw Orlen przy ul. Piłsudskiego w Opolu do k.s.
23. (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w km 1+080,4 do km 1+051,5 drogi ul. Strzeleckiej w Opolu poprzez wykonanie pod zatoką postojową przepustu drogowego i w obrębie zatoki postojowej ścieku ko
24. (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z placu manewr. LELLEK w Sławicach do rowu RB i wykonanie wylotu brzegowego
25. (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Pobór wód podziemnych z poziomu triasowego za pomocą istniejącej studni wierconej nr 1A o głębokości 350,0 m dla potrzeb socjalno-bytowych Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej W
26. (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
w sprawie wykonania wylotu do rowu RB w km 1+538 i odprowadzanie wód oczyszczonych z placu ekspoz.-manewrowego firmy LELLEK Ul. Opolska
27. (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z części terenu OZAS-ESAB Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. A.Struga 10, istniejącym wylotem o średnicy ø 500 mm do Kanału Mły
28. (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych mieszaniny ścieków przemysłowych (technologicznych) i bytowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z
29. (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z II Campusu PO do Kanału Półwieś w km 8+335
30. (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Wykonanie rozbiórki istniejącego drogowego przepustu rurowego o średnicy ø 300 mm i długości L = 15,0 m, zlokalizowanego na rowie nr R-H w km 0+518 – 0+533, oraz wykonanie nowego drogowego
31. (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze stanowisk transformatorowych stacji elektroenergetycznej 110/15kV Głównego Punktu Zasilania „GPZ Zakrzów”
32. (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszaru skrzyżowania ulic Spychalskiego i Krapkowickiej w Opolu poprzez istniejący wylot o średnicy ø 400 mm do Kanału Ulgi w km 1+988
33. (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru części Obwodnicy Północnej miasta Opola na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oleską do skrzyżowania z ulicami Luboszycką i ul. Opo
34. (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej przy ul. Wrocławskiej (BP) do k.s. w ul. Osieckiej
35. (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
na wykonanie zastawek na rowie w parku etnograficznym Muzeum Wsi Opolskie w Opolu-Bierkowicach
36. OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
pobór wód powierzchniowych z pompowni Wyrobiska Odra I w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 września każdego roku w ilości: · Qmaxh = 54 m3/h · Qmaxd = 667 m3/d · Qśrd = 360 m3/d -
37. OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego Kanał Półwieś (na terenie działki nr 10 k.m. 22 obręb Wójtowa Wieś) z nowo projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopow
38. (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
na przejście gazociągiem z rur stalowych pod dnem cieku Kanał Przerzutowy w km 1+142
39. (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
odprowadzanie ścieków przemysłowych z MZK Sp. z o.o. w Opolu do miejskiej kanalizacji sanitarnej
40. (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
przejście gazociągiem ś/c 0,5 MPa z rur PEHD 63mm pod dnem cieku Malina w km 7+405 dz. nr 95/27 ark 2 obręb Grudzice
41. (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych i technologicznych, pochodzących z terenu „ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
42. (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wykonanie urządzeń wodnych polegających na przebudowie rowu RX w NWK i wykonaniu do niego wylotu wód opadowych
43. (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola".
44. OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru drogi powiatowej nr 1705 ul. Opolskiej w Turawie istniejącym wylotem do rowu o nazwie Kanał Burzowy w km 0+593 (działka nr 437/2 ark.
45. (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
Odprowadzanie do ziemi wód opadowych i drenażowych z projekt. osiedla domków jednorodzinnych u zbiegu ul. Bolka II i M. Reja
46. (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie wód opadowych zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z obszaru zlewni obejmującej teren odcinka drogi powiatowej nr 1763 O stanowiącej ulicę Opolską w Osinach do ro
47. (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wykonanie (na działce nr 1131/111 z k.m. 10, obręb Bierkowice w Opolu ) przebudowy rowu przydrożnego obejmującej wykonanie w w/w rowie odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy ø 500 mm, studni
48. (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni stacji paliw LOTOS do kanalizacji sanitarnej
49. (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
odprowadzanie wód opadowych do Kanału Szczepanowickiego
50. (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
Legalizacja wylotu wód opadowych i roztopowych z zakładu AUTO TIM Janeczko przy ul. Oleskiej do rowu RK w km 1+050
51. (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
zmiana treści punktu I oraz uzasadnienia w decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6341.22.2011.KWS z dnia 17.10.2011 r., udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego
52. (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
odprowadzanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej miasta Opola do rzeki Odry i kanału Młynówka przelewami burzowymi z trzech wylotów oraz na likwidację dwóch wylotów, do ww. cieków, wył
53. (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, a pochodzących z malarni proszkowej zlokalizowanej na te
54. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na odprowadzenie wód deszczowych z drogi powiatowej 1804 do cieku Jemielnica oraz wykonanie wylotu
55. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 wraz z perspektywą n
56. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
Zawiadomienie, iż w dniu 23.10.2012 roku w Ratuszu w sali 203 w godzinach 13.00 – 16.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miasta Opola, dotyczące projektu „Aktualizacji p
57. (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla stacji paliw zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135
58. (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie hali produkcyjno-magazynowej do produkcji podzespołów, montażu i k
59. (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, a pochodzących z instalacji myjni i instalacji prób ci
60. (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wykonanie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych na terenie położonym w rejonie ul. Wspólnej w Opolu
61. (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
dot. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów budynku szkoleniowo-wystawienniczego i hali magazynowej, a także placu manewrowego, zlokalizowan
62. OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
1. wykonanie urządzeń wodnych, polegających na przebudowie rowu melioracji szczegółowej R-A 2. regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wp
63. OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rzeki Czarnki, istniejącym wylotem, zlokalizowanym w km rzeki 0+101 (kilometraż po korekcie WZMiUW w Opolu) wód
64. OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rzeki Czarnki, istniejącym wylotem ścieków, zlokalizowanym w km rzeki 1+324 (kilometraż po korekcie WZMiUW w
65. GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Orkana, Morcinka i Tetmajera w Opolu istniejącym wylotem o średnicy 600 mm do rowu R-8 w km 0+278 odprowadzającego wody do rzeki Malina
66. BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
odprowadzanie poprzez budowlę wylotową ø 800 mm do basenu portowego na rzece Odra wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu ul. Portowej, Świętej Anny, Budowlanych i Harcerskiej w Opolu
67. BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
odprowadzanie poprzez istniejącą budowlę wlotową ø 1000 mm do rowu przydrożnego i dalej poprzez rów R-B do Kanału Półwieś, wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Makro i ul. Spokoj
68. GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, tj. rowu komunalnego R-K w km 1+260 wylotem o srednicy 500 mm, rowu melioracyjnego R-K2 w km 0+490 wylotem o średnicy 300 mm, rowu komunalnego R-K
69. (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu zakładu zlokalizowanego w Opolu przy ul. Marka z Jemielnicy 1, poprzez: - istniejący wylo
70. OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/63d/2003 z dnia 01.09.2003 r., udzielającej firmie „NUTRICIA POLSKA” Sp. z o.o. w Opolu zlokalizowanej przy ul. Marka z Jemielnicy 1,
71. OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/39/2003 z dnia 29.04.2003 r. zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210
72. OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
wydanie decyzji w sprawie cofnięcia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.IV.6210/2/2000 z dnia 08.02.2000 r., udzielającej Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury we Wrocławiu z siedz
73. (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Udzielenia KAMEX Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ścieków pr
74. OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
1. Szczególne korzystanie z wód rozumiane poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów budynku hali magazynowej sprzętu budowlanego i budynku szkoleniowego, a takż
75. (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
ponownie z urzędu, w związku z uchyleniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR. 6341.8.2014.KWS z
76. OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Starosta Nyski zawiadamia, że w dniu 5.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dot. udzielenia pozwolenia wodnopra
77. (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemy
78. (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substa
79. (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
1. Wygaszenie, na wniosek, decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.I.BWL.6210-46D/10 z dnia 08.11.2014 r., udzielającej PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, pozwolenia wodnopraw
80. (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do rzeki Odry, istniejącym prawobrzeżnym wylotem z kanalizacji kd 2300 mm (oznaczonym jako O-3), z
81. (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, budowę urządzeń wodnych oraz przebudowę Kanału Półwieś w Opolu, w związku z przebudową skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-C
82. OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
stwierdzenie wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.I.BWL.6210-30D/10 z dnia 06.08.20010 r., udzielającej BP EUROPA S.E. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, pozw
83. OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania, podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, w ramach
84. OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
zmiana wydanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do kanalizacji miejskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z te
85. OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą istniejącej studni wierconej nr I, dla potrzeb zaopatrzenia
86. OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
z urzędu zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MJP-6811-184/05 z dnia 21.12.2005 r., zmienionej dec
87. OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia częściowego wygaszenia (w zakresie poboru wód podziemnych ze studni głębinowej nr I) decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.KWS.III.6210/60d/2004/2005 z
88. OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
przekroczenie metodą przewiertu sterowanego projektowanym rurociągiem gazowym ś/c do 0,5 MPa DN 90 mm w rurze osłonowej DN 160, pod dnem cieku Ryjec w km 4+440 w miejscowości Opole
89. OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
przekroczenie metodą przewiertu sterowanego projektowanym rurociągiem kablowym pod dnem rzeki Olszynka w km 0+875
90. OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6341.10.2011.MK z dnia 26.08.2011 r. oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będący
91. OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
Zostało wszczęte postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnorpawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania istniejacym wylotem z kanalizacji deszczowej do rowu R-P1 w km
92. OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
z urzędu zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/16/2003 z dnia 28.04.2003 r., udzielającej
93. OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rozumiane poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych i połaci dachowych stacji p
94. OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/19/2003 z dnia 29.04.2003 r., udzielającej Gminie Opole (Rynek-Ratusz, 45-015 Opole), pozwolenia wodnopr
95. OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
z urzędu zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/21/2003 z dnia 25.04.2003 r., udzielającej
96. OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia pkt I.1, II.3, II.21, IV decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.I.KWS.6210-19D/2006 z dnia 30.05.2006 r., udziel
97. zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
PrzebudowA urządzenia wodnego, tj. Kanału Portowego zlokalizowanego na działce nr 1285/10, k.m. 17, obręb Zakrzów, polegająca na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód powierz
98. zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie przebudowy urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu – ul. Strzeleckiej,
99. OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
z urzędu zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.I.BWL.6210-24D/11 z dnia 06.05.2011 r., udzielającej
100. OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
stwierdzenia wygaszenia pkt II - V decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6341.15.2012.MK z dnia 08.03.2012 r., wygaszającej w pkt I ww. decyzji, w całości, decyzję Prezydenta Miasta Opola nr O
101. OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
postępowanie w sprawie zmiany w trybie art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2013.1232 ze zmianami) w związku z art. 134 ustawy Prawo wodne, decy
102. OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 studni chłonnych i zbiornika rozsączającego oraz na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z dachów budynków, kor
103. OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
stwierdzenie wygaszenia w całości decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.BWL.6210/5/11 z dnia 08.02.2011 r. udzielającej, firmie LELLEK Krystian Lellek, Andrzej Lellek, Grzegorz Lellek Sp. jawna

Ilość odwiedzin: 42731
Nazwa dokumentu: Zawiadomienia
Skrócony opis: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Mroczek
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Mroczek
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2003-11-28 10:04:33
Data udostępnienia informacji: 2003-11-28 10:04:33
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 10:31:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner