logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

URZĄD MIASTA OPOLA
   Dane podstawowe
   Przedmiot działalności
   Organizacja Urzędu
      STATUT URZĘDU MIASTA
      Godziny urzędowania
      Regulamin Organizacyjny
      Spis telefonów Urzędu Miasta
      Platforma e-Usług Publicznych
      Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Ochrona danych osobowych
      Obowiązek informacyjny
         Klauzula informacyjna - skargi, wnioski i petycje
         Klauzula informacyjna - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
         Klauzula informacyjna - wymiana informacji drogą elektroniczną
         Klauzula informacyjna - milczące załatwienie sprawy
         Klauzula informacyjna - monitornig na biletomatach oraz na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
      Inspektor Ochrony Danych
   Sprawy komórek organizacyjnych
      Urząd Stanu Cywilnego
      Wydział Spraw Obywatelskich
      Miejski Rzecznik Konsumentów
      Wydział Inwestycji Miejskich
         Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2013 r.
         Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2014 r.
         Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2015 r.
         Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich w 2016 r.
         Zadania ujęte w budżecie miasta w 2017 r. do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich
      Wydział Sportu
         Dotacje wieloletnie na lata 2016 - 2018
            Przyznane dotacje wieloletnie na sport
            Wnioski na dotacje wieloletnie 2017-2018
         Nowe wzory wniosków dotyczących działalności sportowej
            Wzory wniosków o dofinansowanie
         Dotacje jednoroczne 2016
            UIKŁF PIRUETTE Opole
            KŚ JUDO AZS Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - koszykówka
            TS GWARDIA Opole - imprezy sportowe
            TS GWARDIA Opole
            Gwardia Opole sp. z o.o.
            AZS KU Politechniki Opolskiej - shorttrack
            HAWI RACING TEAM
            Opolskie Towarzystwo Kajakowe
            AZS KU Politechniki Opolskiej - siatkówka kobiet
            PEGO SA
            KS Budowlani Opole
            KKS Gwardia Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - siatkówka mężczyzn
            OKK Kyokushin
            OK Taekwon-do
            HAWI RACING TEAM - OPOLSKA KAROLINKA
            TH Marsjanie
            UKS Rodło
            Stowarzyszenie Bieg Opolski
            MKS ZRYW Opole
            OKS Orda Opole
            OOW LOK - strzelectwo sportowe
            OOW LOK - strzelectwo sportowe - seniorzy
            OOW LOK - modelarstwo
            UKS Start Opole
            OKS Odra Opole - Akademia
            KS UNIA
            Football Academy
            LZS Grudzice
            LKS Groszmal Opole
            AZS KU Politechniki Opolskiej - lekkoatletyka
            Opolski Związek Koszykówki
            SFA Wolverines
            AZS KU Politechniki Opolskiej - imprezy i zawody sportowe
            UKS OKAY
            Opolski Klub Bokserski
            Opolski Klub Bokserski - Grand Prix
            Judo Mizuka Sp. z o.o.
            Judo Mizuka Sp. z o.o. - IV MMO
            HAWI RACING TEAM - zawody
            AZS KU PO - sekcja kajakowa
            KS Budowlani Opole
            Polski Związek Weteranów LA
            XIV Turniej Challenger
            Wolverines Opole
            LKS Ziemia Opolska
            TS Gwardia - imprezy sporowe
            UKS START Opole
         Konkurs z dziedziny sportu - rekreacja
            Wyniki konkursu SPORT 2016
         Konkurs z dziedziny sportu - sport młodzieżowy
            Wyniki konkursu - sport młodzieżowy 2016
         Dotacje jednoroczne przyznane na 2016 rok
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - ZMIANA ADRESU SKŁADANIA WNIOSKÓW!
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Dotacje jednoroczne 2017
            Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2017
               IX pula dotacji jednorocznych
            II transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            III transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            IV transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            V transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VI transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VII transza wyniki - dotacje jednoroczne 2017
            VIII transza - dotacje jednoroczne 2017
            IX pula dotacji jednorocznych
            X transza dotacji jednorocznych
         2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
         Dotacje jednoroczne 2018
            Częściowe wyniki naboru wniosków - dotacje jednoroczne 2018
         Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku
         Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultrury fizycznej
         Oferta w trybie pozakonkursowym - tenis 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - futsal 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - FA 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym - Mikołajki 2018
         Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
         Nowe wzory wniosków na stypendia i nagrody sportowe!
         Oferta w trybie pozakonkursowym - Shekesfehervar
         Nowe wzory wniosków na dotacje jednoroczne i wieloletnie
         Konkurs z zakresu sportu 2019
            Wyniki konkursu 2019
         Dotacje jednoroczne 2019
            Wyniki częściowe dotacji jednorocznych
         Dotacje wieloletnie na lata 2019-2021
            Wyniki - dotacje wieloletnie na lata 2019-2021
         9. Maraton Opolski
         Wnioski o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego
         50. Samochodowy Rajd Festiwalowy
         Oferta w trybie pozakonkursowym Piruette Opole
         Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
         Dotacje jednoroczne 2020
            Wyniki częściowe dotacji jednorocznych 2020
         Dotacja wieloletnia 2020-2021
         Półmaraton Opolski
         Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej
         51. Samochodowy Rajd Festiwalowy
         Budżet Obywatelski 2020
         Oferta w trybie pozakonkursowym KŚ JUDO AZS
         Oferta w trybie pozakonkursowym UKS "Trolik"
      Wydział Komunikacji
      Centrum Dialogu Obywatelskiego
         PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
            Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
            Programy Współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r. i 2019-2021 r.
         Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
            STOWARZYSZENIA ZWYKŁE - EWIDENCJA 2016-2019 AKTUALNY
            Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola stan na 27.07.2020
         Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
            Karta usług
         PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
            Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
               Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
            2015
            „Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018”
            Wyniki Konsultacji
            2014
            Programy jednoroczne
               2008
               2009
               2010
               2011
               2012
               2013
               2014
            2015
            Konsultacje Wieloleyniego Programu współpracy z organizacjiami pozarządowymi na lata 2016- 2018.
            Program współpracy organizacjami pozarządowymi na 2017r.
            Program współpracy na 2018 r.
            Programy Współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r. i 2019-2021 r.
               Konsultacje Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
            Program Współpracy na 2020 i zmiany w Wieloletnim Programie
         Sprawozdania
            2008
            2009
            2010
            2011
            2012
            2013
            2014
            2015
               sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2016"
            2016
               sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2016"
            2017
            Sprawozdanie za 2017 r.
            2018
            2019
         Konkursy
            2020
               Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
                  Wyniki konkursu
               Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacj zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
                  Wyniki konkursu
               konkurs ofert na wsparcie i powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Wyniki konkursu
               Konkurs ofert na wsparcie w latach 2020 - 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Wyniki konkursu
               Konkurs Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
                  Wyniki konkursu
               Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii)
                  Wyniki konkursu
               Konkurs ofert z zakresu regrantingu
               Konkurs - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
                  Wyniki konkursu - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
               Konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Budżet Obywatelski 2020 - Parada Orkiestr Dętych
               Konkurs z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
                  Wyniki konkursu
               Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
               Konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
               Konkurs z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
               Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
               Konkurs ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
               Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
                  wyniki konkursu
               Konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
                  Wyniki konkursu z zakresu Edukacji prawnej
               Konkurs - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2020 II
                  Wyniki konkursu
            2019
               Nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie w Opolu
               Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.
                  Wyniki konkursu
               Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku
                  Wyniki konkursu
                     wyniki konkursu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
               Konkurs ofert z zakresu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
               Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
                  Wyniki konkursu
               Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii 2019
                  Wyniki konkursu
               Konkurs – nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2019
                  Wyniki konkursu
               Konkurs – turystyka i krajoznawstwo 2019
                  Wyniki konkursu
               Konkurs – wkłady własne 2019
                  Wyniki konkursu
               Konkurs z z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
                  wyniki konkursu niepełnosprawni i emeryci 2019r.
               Konkurs z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
                  wyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej
               Promocja i organizacja wolontariatu
               Konkurs z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego
               Konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
                  Wyniki konkursu
               Konkurs z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych
               Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Wyniki konkursu
               Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - FESTIWALE
                  wyniki konkursu
               konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu szkolenia organizacji pozarządowych
                  Wyniki konkursu z zakresu szkolenia organizacji pozarządowych
               Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych
                  Wyniki konkursu z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
               Konkurs ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
                  Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
               konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
                  Wyniki konkursu
               Konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
                  Wyniki konkursu
               Konkurs ofert z zakresu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
                  Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               Konkurs z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych) II - 2 działania
                  Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – działania)
               Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - szkolenia)
                  Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – szkolenia)
               Konkurs zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2019 -2020 (Międzynarodowy Festiwal Muzyczny)
                  Wyniki konkursu
               Konkurs na powierzenie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych (szkolenia organizacji pozarządowych)
               Konkurs na edukację prawną 2019
               Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (Promocja demokracji lokalnej w Opolu – Opole w rytmie działania)
                  Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (promocja demokracji lokalnej w Opolu – Opole w rytmie działania) w 2019 r.
               Konkurs nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Opolu lub nieodpłatnej mediacji w 2020 roku
               Konkurs ofert z zakresu Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
               Wyniki konkursu mniejszosci narodowe 2020
            2018
               konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
               konkurs ofert - Pomoc społeczna
               Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Wyniki konkursu
               konkurs ofert - ekologia i ochrona zwierząt.....
               Konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa
                  Wyniki konkursu
               konkurs ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej.....
               Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa public
               Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018
                  wyniki konkursu
               Konkurs kultura 2018-2019
                  wyniki konkursu
               Konkurs - wkłady własne 2018
                  wyniki konkursu
               PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
               konkurs z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości
                  wyniki konkursu z przedsiębiorczości
               Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych
               Konkurs z Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2018
                  konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii
                     Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               Konkurs na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
                  wyniki konkursu
               Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych
               Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach regrantingu
               Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018
                  wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
               Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                  Wyniki konkursu z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
                  Wyniki konkursu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
               Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania nakomanii- 3
                  Wyniki konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 3
               Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                  wyniki konkursu
            2017
               otwarty konkurs z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
               wyniki z konkursów 2017
                  Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
                  Wyniki konkursu z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
                  wyniki z konkursu z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
                  Wyniki konkursu z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych.
               otwarty konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
               Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Wyniki konkursu z zakresu kultury : Festiwal Filmowy w Opolu
               konkurs ofert - pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
               Otwarty konkurs ofert na promocję miasta Opola
               konkurs ofert z działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
               otwarty konkurs ofert - ekolologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
               otwarty konkurs ofert - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
               otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie narkomanii
               Konkurs z zakresu krajoznawstwa i turystyki
                  Wyniki konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa
               Konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
               Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
               Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
                  Wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               Konkurs ofert na powierzenie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
               Konkurs - wkłady własne 2017
               Konkurs z zakresu kultury - 2017-2018
                  Wyniki konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
               Konkurs z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
                  wyniki konkursu - ratownictwo 2017
               konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2017-2018 roku zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
               Konkurs - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
               Konkurs ofert z zakresu: wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz rozwoju mniejszości narodowych
               Konkurs w zakresie działalnosci wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs ofert w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
               Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
               Konkurs ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
               Wyniko konkursu z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, ośiwaty i wychowania
               wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
               Wyniki konkursu z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
               wyniki konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Otwarty konkurs ofert w zakresie dzialalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
               Konkurs nieodpłatna pomoc prawna
            2016
               Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
                  konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenia placówek wsparcia dziennego
                  Ogłoszenie konkursowe z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
                     Wyniki konkursu
                  Ogłoszenie konkursowe z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
                     Wyniki konkursu
                  konkurs ofert działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
                  konkurs ofert - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
                  konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
                  konkurs ofert - z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
                  konkurs ofert - Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
                  Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                  Konkurs ofert - sport młodzieżowy
                     Wyniki konkursu
                  Konkurs ofert z dziedziny sportu - rekreacja
                     Wyniki konkursu - rekreacja
                  Konkurs z zakresu krajoznawstwa i turystyki na 2016 rok
                  Konkurs z zakresu nauki,edukacji, oświaty i wychowania na rok 2016
                  konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
                  Ogłoszenie konkursowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji miasta w 2016 roku
                  Konkurs na wkłady własne
                  Konkurs z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
                  konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
                  Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
                     Wyniki konkursu
                  Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola”
                     Wyniki konkursu
                  konkurs ofert - zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
                  Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
                  Konkurs ofert na udzielanie dotacji na realizację wkładów własnych.
                     Wyniki konkursu
                  konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
                  Konkurs ofert - ratownictwo i ochrona ludności
                     Wyniki konkursu
                  Otwarty konkurs ofert Organizacja zawodów żużlowych w 2016r.
                  konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
                  konkurs ofert - zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                  Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań realizowanych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narod
                  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działa
                  Konkurs - wkłady własne
                  Konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
                  Konkurs na powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
                  Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2016 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania na
                  Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs jednoroczny
                  konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
                  Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
                  konkurs ofert - z zakresu przeciwdziałania narkomanii
                  Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu- konkurs
               WZORY DOKUMENTÓW okres przejściowy
               Obchody 800-lecia lokacji Miasta Opola - konkurs dwuletni
                  Wyniki konkursu
               WZORY DOKUMENTÓW - OD 3.09.2016r.)
               otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadze
               Wspólny Regulamin konkursów
               Konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej
            2015
               konkurs z zakresu sportu
                  Wyniki konkursu organizacja imprez sportowqych w II półroczu 2015r.
               konkurs z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
               konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...
               Konkurs z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
               Konkurs z zakresu działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
               konkurs ofert „działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
               konkurs ofert -Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
               konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
               konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
               konkurs ofert - Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”.
               konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
               konkurs w dziedzinie sportu pn. „Organizacja i prowadzenie systemu szkolenia, przygotowanie do udziału oraz udział opolskiego klubu sportowego w rozgrywkach polskiej ligi żużlowej prowadzonej pr
               konkurs ofert z zakresu krajoznawstwa i turystyki
               konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Organizacja i przeprowadzenie dwóch otwartych koncertów w ramach cyklu imprez PIASTONALIA 2015 w Opolu
               konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
               Konkurs dotyczący wyboru dziennych opiekunów
               konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
               II konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii
               Konkurs z zakresu promocji miasta Opola
               Konkurs ofert w dziedzinie sportu
                  wyniki konkursu organizacja imprez sportowych w II półroczu 2015
               Ogłoszenie dla kandydatów na członków do Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
                  Lista kandydatów do RDPP
               Konkurs z dziedziny sportu
               Konkurs z dziedziny sportu.
               Konkurs z dziedziny sportu
               konkurs z dziedziny sportu
               Konkurs z dziedziny sportu
               wyniki konkursu na pomoc prawną
               Regulamin i ogłoszenie o konkursie na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej
                  kandydaci na członków Komisji opiniującej oferty złożone na powierzenie organizacjiom pozarządowym realizacji w 2016r. nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu
            2014
               Konkurs - kultura
               konkurs - przeciwdziałanie narkomanii 2014
               Konkurs Sport 2014
               Konkurs Pomoc Społeczna I - 2014
               Konkurs Pomoc Społeczna 2014-2016
               Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 2014-2015
               Porządek i bezpieczeństwo publiczne 2014
               Wspomagający rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
               Konkursy: „działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
               Konkurs z zakresu pomocy społecznej pn. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
               Konkurs Ekologia 2014
               Konkurs - Prowadzenie oddziału dziennego pobytu 2014
               Konkurs Biały Ząbek 2014
               Konkurs Współpraca międzynarodowa 2014
               Konkurs 2014 z zakresu nauki, oświaty i wychowania.
               Konkurs 2014 z zakresu turystyki
               otwarty konkurs ofert z zakresu promocji miasta Opola na rok 2014
               Konkurs Kultura 2014 - II
               Konkurs Ratownictwo wodne 2014
               Konkurs Sport II - 2014
               otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
               otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej 2014
               Otwarty konkurs ofert - sport 2014
            Komisje konkursowe
            Nabór na członków komisji konkursowych
               2015
                  Kandydaci do Komisji Konkursowej
                     Ogłoszenie - Kandydaci do Komisji konkursowej
                     Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
               Zapraszamy kandydatów na 2019 r. do komisji
               Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2020 rok
            konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
            WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
            Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
         Tryb pozakonkursowy
            2014
               oferta pozakonkursowa
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Opolskie Lamy
               oferta pozakonkursowa - PandaArt
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Lamy II
               oferta pozakonkursowa - PanDa Start
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Ekologiczna "ARKA"
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Kochanowski
               Oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie "Ogniwo"
               oferta pozakonkursowa - ZPAP
               oferta pozakonkursowa - ESPAR 50+
               oferta pozakonkursowa - UKS OKAY
               oferta pozakonkursowa - PRO
               Tryb pozakonkursowy OZK
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej
               oferta pozakonkursowa - Piastun
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
               oferta pozakonkursowa - OPAK
               oferta pozakonkursowa - Opolski Klub Karate Kyokushin
               oferta pozakonkursowa - Muzyka nie zna granic
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Ukrainie.... - Piastun
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie ... "To człowiek"
               oferta pozakonkursowa - Udział w uroczystościach Dni Miasta Ingolstadt ......
               oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego "Chciej Chcieć"
               Oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
               Tryb pozakonkursowy „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
               Tryb pozakonkursowy - Fundacja Harmonia Życia
               tryb pozakonkursowy - TS Gwardia Opole
               oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
               oferta pozakonkursowa - Fundacja H2o
               oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Street work..
               oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Hipoterapia....
               oferta pozakonkursowa - Zbickie Słoneczko - Młodzieżowy klub...
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Aktywni Kreatywni
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "krakOFFska36"
               oferta pozakonkursowa- Fundacji Na Rzecz Rozwoju "Zielony Feniks"
               oferta pozakonkursowa-Fundacji Instutut Trwałego Rozwoju
               oferta pozakonkursowa - TWK - Wigilia osób niepełnosprawnych Opole 2014
               oferta pozakonkursowa - OPAK - Kultura w formacjie A2, 2014 c.d.
               oferta pozakonkursowa - UKS Trolik
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Lamy
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Ogniwo"
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Zawsze Razem"
               Oferta pozakonkursowa - OPAK
               oferta pozakonkursowa - Scorpion
               tryb pozakonkursowy - Fundacja PRO LEGE
               oferta pozakonkursowa - To Człowiek
               Oferta w trybie pozakonkursowym TKKF
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Serce dla Serca" - I Marsz Św. Mikołajów 2014
               Tryb pozakonkursowy - Fundacja Aktywni Kreatywni
               tryb pozakonkursowy - HAWI RACING TEAM
               tryb pozakonkursowy - SMS Opole
               Tryb pozakonkursowy - Fundacja Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM
               Oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Marin Odrzańskich
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Józef"
            2015
               TS Gwardia
               Opolski Klub Taekwon-do
               oferta pozakonkursowa - Pracownia Rozwoju Osobistego
               oferta pozakonkursowa - PRO LEGE w Opolu
               oferta pozakonkursowa - Wojewódzkie Towarzystwo Waki z Kalectwem
               oferta pozakonkursowa - KS Gwardia Opole
               oferta pozakonkursowa - PRO - Szkolenie ...
               Oferta w trybie pozakonkursowym - Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "krakOFFska36"
               oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
               oferta pozakonkursowa - Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole
               oferta pozakonkursowa - PRODESTE - Mam .......
               oferta pozakonkursowa - Fundacja ..CZAS...
               oferta pozakonkursowa - UKS OKAY - Upowszechnianie działalności ....
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "Aktywni - Kreatywni"
               O0ferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego "LUDZKI GEST"
               Oferta pozakonkursowa Instytut Trwałego Rozwoju
               Oferta poazakonkursowa Stowarzyszenia Labolatorium Zmiany "Startup Mixer..."
               Oferta pozakonkursowa Fundacji im. Mieczysława Dumnickiego „Polsko-Ukraińskie Spotkanie Młodych”.
               Oferta pozakonkursowa |Towarzystwa Sportowego "Gwardia "Opole : "Udział w Międzynarodowym Turnieju Judo oraz konsultacji treningowej w dniach 27.08-01.09.2015 w mieście Alytus (Litwa)".
               Oferta pozakonkursowa Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks"
               Fundacja Instytut Rozwoju INFINITAS
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "Senior Polski" w Opolu - Organizacja I Targów Opole Senior Expo
               oferta pozakonkursowa - Fundacja "Senior Polski" w Opolu - Wydanie Informatora Senior w Opolu
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i funkcjonalnej
               Oferta pozakonkursowa Fundacji Aktywni-Kreatywni - "Święto Lata"
               Oferta pozakonkursowa - OTK
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie Strategia
               Oferta pozakonkursowa Budowlani Opole
               Oferta pozakonkursowa UKS START Opole
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To Człowiek"
               Tryb pozakonkursowy
                  oferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”
                     oferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”
               Oferta pozakonkursowa Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów) Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce, Dom Zakonny w Opolu
               Oferta pozakonkursowa- Stowarzyszenie Opolskie Lamy
               „Senior na Jarmarku Bożonarodzeniowym”
               Oferta pozakonkursowa - MUKS Orlik Opole
            2016
               Oferta Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”
               oferta pozakonkursowa - Fundacja imienia Mieczysława Dumnickiego
               Oferta pozakonkursowa Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego
               Oferta pozakonkursowa "3x sztuka (plastyka, muzyka, poezja"
               oferta pozakonkursowa "DUBowa Noc Kultury"
               oferta pozakonkursowa - Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
               oferta pozakonkursowa - Fundacja imienia Mieczysława Dumnickiego
               oferta pozakonkursowa - Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST”
               Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Strategia pn." Czas na zmiany"
               oferta pozakonkursowa Opolskiego Bractwa Opolskiego
               Tryb pozakonkursowy 2016 - Stowarzyszenie Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora
               Oferta pozakonkursowa - „Dialog” – droga do porozumienia w rodzinie
               Oferta pozakonkursowa "III Marsz Mikołajów, Opole 2016"
               Tryb pozakonkursowy Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski
               Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny "Opolszczyzna Śpiewa"
               Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej "Sylwestrowy Bal Bezalkoholowy"
               Tryb pozakonkursowy Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
               Oferta pozakonkursowa pn. Kampania społeczna o nazwie "OPP na 101%" w Opolu
               Oferta pozakonkursowa pn. Nieznane zabytki Opola - III edycja
               Oferta pozakonkursowa pn. Organizacja imprezy Mikołajkowej
               Oferta pozakonkursowa pn. " Śpiewające Opole na świątecznie z mikołajem"
            2018
               Oferta pozakonkursowa Kultywowanie tradycji związanej ze świętem Wielkiej Nocy – Wielkanocny Kosz
               oferta pozakonkursowa "Polskie drogi"
               Oferta pozakonkursowa "kultura w formacie A2"
               oferta pozakonkursowa - Społeczne Towarzystwo Artystyczne
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
               Oferta pozakonkursowa - Lekcja na temat gaszenia pożarów dawniej i dziś
               Oferta pozakonkursowa - 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Chmielowicach
               Oferta pozakonkursowa III Opolski Dzień Rzeki
               Oferta pozakonkursowa „Międzynarodowy Opolski Festiwal Tańca Klasycznego"
               Oferta pozakonkursowa "Pomoc dla zwierząt"
               Oferta pozakonkursowa Film dokumentalny "Człowieka tworzy drugi człowiek"
               Oferta pozakonkursowa - RODO dla opolskich organizacji pozarządowych
               oferta pozakonkursowa Festyn Śląski w ramach dni Czarnowąs
               Tryb pozakonkursowy
               Tryb pozakonkursowy
               Tryb pozakonkursowy
               Oferta pozakonkursowa 6 Noc Opolskich Legend, a to historia
               Oferta pozakonkursowa - Rajd po dzielnicach Opola i Bieg Grudzicki
               Oferta pozakonkursowa-Integracja mniejszości narodowych i etnicznych.
               Oferta pozakonkursowa Płyta CD z organami firmy Spiegel w Czarnowąsach
               Oferta pozakonkursowa Spektakl Muzyczny na 100 lat Niepodległości Polski
               Oferta pozakonkursowa Koncert muzyczny "Opolskie Zaduszki Jazzowe"
               Oferta pozakonkursowa Fundacji 2.8
               Oferta pozakonkursowa Tradycje Bożonarodzeniowe
               Tryb pozakonkursowy -150 Środowe Inspiracje dla Opolan.
               Tryb pozakonkursowy
               Oferta pozakonkursowa UKS MOS Opole
               Oferta pozakonkursowa Fundacji Horysont
               oferta pozakonkursowa Aktywizacja sportowa dzielnic Opola
               Oferta pozakonkursowa Spotkanie wigilijne dla ngo.
               Oferta pozakonkursowa Muzyczne spotkanie z świętym Mikołajem
               Oferta pozakonkursowa „Spotkanie Opłatkowe”.
            2017
               Oferta pozakonkursowa Rekonstrukcja historyczna z pobytu Króla Jana II Kazimierza Wazy w Opolu”
               Oferta pozakonkursowa „III Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych”
               Oferta pozakonkursowa "Najstarsze organy Opola"
               Oferta pozakonkursowa "Sputnik nad Opolem"
               Oferta pozakonkursowa "NOC ELEKTRO !"
               Oferta pozakonkursowa "Noc Kupaly w Noc Kultury"
               Oferta pozakonkursowa "Noc Kultury - Średniowiecze na żywo"
               Oferta pozakonkursowa "Przedstawienie teatralne dla dzieci"
               Oferta pozakonkursowa - pn „Nocne spotkania z piosenką artystyczną – Opolska Noc Kultury 2017”
               oferta pozakonkursowa - Z wizytą u przyjaciół
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie MUW – Młodzi Uczestnicy Wymian
               oferta pozakonkursowa - Ludowy Klub Jeździecki Ostroga
               Oferta pozakonkursowa Alternatywna Mapa Opola 2017
               Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” – Okręg w Opolu w trybie 19A
               Oferta pozakonkursowa "Opole śpiewa już 800 lat"
               Oferta pozakonkursowa „Wydanie publikacji książkowej na temat prawnorodzinnych problemów wynikających z realizacji praw i obowiązków członków rodziny”
               oferta pozakonkursowa - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
               Oferta pozakonkursowa "Udział Opolskiego bractwa rycerskiego w inscenizacji Bitwy Pod Grunwaldem
               Oferta pozakonkursowa Polskiego Instytutu Rekonstrukcji Historycznych
               oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych "To człowiek"
               oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "Józef"
               Oferta pozakonkusowa "Dwudniowy festyn-Dnia Świerkli"
               Oferta pozakonkursowa "Pięćdziesiąty piąty oraz 1/2 pięćdziesiątego szóstego elementu- gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki"
               Oferta pozakonkursowa "1/2 pięćdziesiątego szóstego oraz pięćdziesiąty siódmy element - gwiazda Alei Gwiazd Polskiej Piosenki"
               Oferta pozakonkursowa "ISVJ - Przegląd Audiowizualny 2017"
               oferta pozakonkursowa - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Warszawa ul. Zaciszna 3, Koło Opole
               oferta pozakonkursowa - Stowarzszenie STRATEGIA
               Oferta pozakonkursowa „90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach”
               oferta pozakonkursowa - Opolskie Bractwo Rycerskie
               Oferta pozakonkursowa "10 lat opolskiej ALTERNATYWY"
               oferta pozakonkursowa - Uczniowski Klub Sportowy "TROLIK"
               oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Kulturalne Opole
               Oferta pozakonkursowa - Opolskie Towarzystwo Jazzowe
               Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes
               Oferta pozakonkursowa Stowarzyszena na rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny "Opolszczyzna Śpiewa"
               Oferta pozakonkursowa Fundacji "Pro Progressio"
               Tryb pozakonkursowy „Jubileusz 15-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZLOWIEK w Opolu z organizacją szkolenia planowania strategicznego”
               Oferta pozakonkursowa - Konferencja na temat FAS - Alkoholowego Zespołu Płodowego
               Oferta pozakonkurskowa PRO LEGE pn. Bezpieczne Opole
               Oferta pozakonkursowa PRO LEGE pn. Bezpiecznei na drodze
               Tryb pozakonkursowy Towarzystwo Rozwoju Rodziny
               Oferta pozakonkursowa Swiateczne warsztaty z Mikołajem i Śnieżynką
               „Kampania 1% dla opolskich organizacji OPP”
               Oferta pozakonkursowa "Mikołaj w trosce o bezpieczeństwo"
               oferta pozakonkursowa Stowarzyszenie Opolska Pozytywka
               oferta pozakonkursowa
               Oferta pozakonkursowa Educo
               Tryb pozakonkursowy Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej
               oferta pozakonkursowa - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu
               Oferta pozakonkursowa Kultywowanie tradycji około świątecznych – propagowanie tradycji kolędowania wśród mieszkańców”
               Oferta pozakonkursowa Dokarmioanie zwierząt
               Oferta pozakonkursowa Lama Moovie: Warsztaty i przegląd dziecięcej twórczości
               Oferta pozakonkursowa Wigilia utracona z dzieciństwem
               Oferta pozakonkursowa Opolska szkoła pod żaglami
               Oferta pozakonkursowa "Coroczne spotkanie adwentowe mieszkańców Chmielowic"
               Oferta pozakonkursowa "Kultura Tradycyjna"
            2019
               Oferta pozakonkursowa pn. Wystawa i benefis Mariana Szczerby
               Oferta pozakonkursowa - Sławni, zapomniani...
               Oferta pozakonkursowa Noc Kultury- Wieczór Pieśni Żydowskiej
               Oferta pozakonkursowa NOCĄ KULTURY TWORZYMY I TAŃCZYMY Z NATURY
               Oferta pozakonkursowa TAŃCZYMY TANGO
               Oferta pozakonkursowa
               oferta pozakonkursowa KULTURALNE ŚNIADANIE
               Oferta pozakonkursowa
               Oferta pozakonkursowa JAZZFESTIVAL IN INGOLSTANT
                  oferta pozakonkursowa
               Oferta pozakonkursowa Integracja bez granic.
               Oferta pozakonkursowa - opolscy niewidomi chcą i mogą Zoo-baczyć Zoo
               oferta pozakonkursowa "Warsztaty z Fundacją Excalibur"
               Oferta pozakonkursowa Udział Opolan w Bitwie pod Grunwaldem
               Oferta pozakonkursowa - Rycerze z Opola i Ingolstad, razem pod Grunwaldem
               oferta pozakonkursowa "Kino Meduza pod gwiazdami"
               Oferta pozakonkursowa Gloria Victis – Godni Pamięci Powstanie Śląskie
               Oferta pozakonkursowa Kino Letnie
               Oferta pozakonkursowa Muzyka- wystawa malarstwa w Filharmonii Opolskiej
               Oferta pozakonkursowa Organizacja spotkania autorskiego
               Oferta pozakonkursowa - Wsparcie organizacji konferencji dla III sektora.
               Oferta pozakonkursowa Sport nie zna granic wspólnie po najwyzsze trofeum
               Oferta pozakonkursowa
               oferta pozakonkursowa pn. Koncert kończący obchody Dni Ukraińskich w Opolu
               Oferta pozakonkursowa Koncert muzyczny „Opolskie Zaduszki Jazzowe 2019”
               Oferta pozakonkursowa: Koncert muzyczny „Kolędy na jazzowo”
               Oferta pozakonkursowa - 6 Opolski Festiwal Tańca z cudzoziemcami.
               Oferta pozakonkursowa - Mikołajki - integracja mniejszości narodowych.
               Tryb pozakonkursowy pt.: Partner społeczny XIX Gali Wolontariatu.
               Oferta pozakonkursowa Świąteczna Karaina Uśmiechu
               Oferta pozakonkursowa Kultura muzyczna katedry opolskiej
            2020
               Oferta pozakonkursowa "Włączamy talenty"
               Oferta pozakonkursowa Sport i wycieczka dla opolskich dzieci
               Oferta pozakonkursowa: Wakacje z pomysłem
               Oferta pozakonkursowa „Family Connetions w przeciwdziałaniu uzależnieniom”
               oferta pozakonkursowa Placówka wsparcia dziennego
               Oferta pozakonkursowa Produkcja Nagrań Wideo dla programu Bank Talentów
               oferta pozkonkursowa - Trening Umiejętności Społecznych.
               Oferta pozakonkursowa „Profilaktyka niezależnego funkcjonowania”
               oferta pozakonkursowa "Aktywność bez granic"
               oferta pozakonkursowa - Sztuka Samodzielności
         Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
         Konsultacje społeczne
            Konsultacje społeczne 2019
               Roczny Plan Konsultacji na 2019 rok
               Konsultacje Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej
               Korekta nr 1 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 r.
               Konsultacje w sprawie stypendiów dla staudentów i doktorantów
               Raport z konsultacji projektów uchwał dot. Budżetu Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej
               Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji
               Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
               Korekta nr 2 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 r.
               Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
               Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 r.
               Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola w sprawie łączenia Dzielnic Miasta Opola oraz zmiany nazw istniejących
               Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
               Akcja informacyjna o konsultacjach w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych Miasta Opola
               Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola w sprawie przyjęcie statutów jednostek pomocniczych Miasta Opola
               Raport z konsultacji w przedmiocie łączenia Dzielnic Miasta Opola oraz zmiany nazwy istniejących Dzielnic Miasta Opola
               Raport z konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola w przedmiocie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych Miasta Opola
               Korekta nr 5 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
               Rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami projektu aktu prawa miejscowego: Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia
               Korekta nr 6 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
               Raport z konsultacji z Mieszkańcami Miasta Opola Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia zakresu działania jednostek pomocniczych ...
               Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje programu współpracy na 2020 rok
               Konsultacje Programu Współpracy na 2020 rok
               Konsultacje z mieszkańcami_zmiany w uchwale dot. konsultacji z mieszkańcami
               Konsultacje z organizacjami i ORDPP_zmiany w wieloletnim programie 2019-2021
               Korekta nr 7 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
               Raport z konsultacji programu współpracy na 2020 rok
               Raport z konsultacji z mieszkańcami zmian w uchwale dot. konsultacji z mieszkańcami
               Korekta nr 8 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
               Korekta nr 9 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
               Raport z konsultacji zmian w wieloletnim programie współpracy 2019-2021 rok
               Korekta nr 10 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
               Korekta nr 11 RPK na 2019 r.
               Sprawozdanie z Rocznego Planu Konsultacji za 2019 rok
            Konsultacje Społeczne 2020
               Roczny Plan Konsultacji na 2020 rok
               Korekta nr 1 RPK na 2020 r.
               Akcja informacyja poprzedzająca konsultacje
               Konsultacje z mieszkańcami- Budżet Obywatelski 2021 i Inicjatywa Loklana 2021
               Korekta nr 2 RPK na 2020 r.
               Raport z konsultacji zmian w BO i IL
               Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023
               Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje z organizacjami i Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego
               Konsultacje zmian w programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
               Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.
               Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje z mieszkańcami
               Konsultacje z mieszkańcami: zmiany w jednostkach pomocniczych
               Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.
               Raport z konsultacji: Program współpracy z NGO
               Raport z konsultacji
               Korekta nr 5 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.
               Raport z konsultacji z Mieszkańcami Opola w sprawie przyjęcia nowych statutów jednostek pomocniczych.
         Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
            „Nabór kandydatów na członków II kadencji Opolskiej Rady działalności Pożytku Publicznego”
            Uchwały Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
            Nabór kandydatów na członków III kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
            Lista kandydatów na członków III kadencji Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opolu, karta do głosowania
         Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
            Zgłoszone kandydatury do nagrody w konkursie im. Jana Całkę za 2018 rok
         Budżet Obywatelski
            Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego w Opolu
            Budżet Obywatelski 2020
               Wyniki głosowania w BO 2020
               Decyzja w sprawie puli rezerwowej
               Sprawozdania z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2020 r.
               GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM OPOLA 18-28 października 2019 r.
               Lista wniosków BO 2020 po ocenie merytorycznej
               Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2020
               Lista projektów BO 2020 do głosowania
            Budżet Obywatelski 2019
               Lista wniosków złozonych do Budżetu Obywatelskiego na 2019
            Budżet Obywatelski 2021
               Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej listę projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2021 rok
               Lista projektów złożonych w BO na 2021 po ocenie merytorycznej
         Inicjatywa Lokalna
            Obowiązująca Uchwała dot. Inicjatywy Lokalnej
         Rezerwacja sali
         Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
            Statuty Rad Dzielnic
            Głosowanie w wyborach do rad dzielnic 18-28 października 2019 r.
         Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
            Statuty Dzielnic Miasta Opola
         Konkurs im. Jana Całki
            Informacja o zgłoszonych kandydaturach w 2020 roku
      Wydział Promocji
         Konkursy
            2019
               Konkurs na promocję Opola w 2019 roku
               Konkurs na promocję Opola w 2019 roku - II edycja
            2020
               Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
         Tryb pozakonkursowy
      Wydział Polityki Społecznej
         Konkursy 2020
            Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. "Badaj swoje piersi"
            Konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek"
            Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych pn. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
            Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
            Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
            Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej - Opieka wytchnieniowa
            Konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola"
         Konkursy 2017
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty w 2017 roku zadania publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku
            Konkurs ofert na realizację w 2017 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno - edukacyjny pn. Badaj swoje piersi".
            Konkurs ofert na realizację w 2017 r. akcji profilaktycznej "Bo zdrowie jest najważniejsze".
         Konkursy 2018
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”.
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego: pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę”.
         Konkursy 2019
            Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi"
            Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek"
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Akcja edukacyjna dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
            Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
            Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny,macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
               Wyniki otwartego konkursu ofert
            Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi
               Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy r
            Konkurs na powierzenie realizacji w latach 2020 – 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Miasta Opola domu pomocy społecznej
            Oferta pozakonkursowa „Wsparcie działalności Łaźni dla osób bezdomnych”.
            Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej
         Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
      Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
      Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
         Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków, w związku z wymogiem zamieszczania ww. zawiadomień na stronach BIP Starostwa Powiatowego i UM
   Jednostki podległe
      Szkoły ponadgimnazjalne
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
         Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
         Zespół Szkół Ogólnokształcących
         Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Zespół Szkół Budowlanych
         Zespół Szkół Zawodowych Nr 4
         Zespół Szkół Ekonomicznych
         Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
         Zespół Szkół Zawodowych
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 8
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 9
      Gimnazja
         Publiczne Gimnazjum nr 6
         Publiczne Gimnazjum Nr 9
         Publiczne Gimnazjum nr 10
      Szkoły podstawowe
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
         Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
         Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
         Zespół Szkół Specjalnych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
      Przedszkola
         Przedszkole Publiczne Nr 2
         Przedszkole Publiczne Nr 3
         Przedszkole Publiczne Nr 4
         Przedszkole Publiczne Nr 5
         Przedszkole Publiczne Nr 6
         Przedszkole Publiczne Nr 8
         Przedszkole Publiczne Nr 14
         Przedszkole Publiczne Nr 16
         Przedszkole Publiczne Nr 18
         Przedszkole Publiczne Nr 20
         Przedszkole Publiczne Nr 21
         Przedszkole Publiczne Nr 22
         Przedszkole Publiczne Nr 23
         Przedszkole Publiczne Nr 24
         Przedszkole Publiczne Nr 25
         Przedszkole Publiczne Nr 26
         Przedszkole Publiczne Nr 28
         Przedszkole Publiczne Nr 29
         Przedszkole Publiczne Nr 30
         Przedszkole Publiczne nr 33
         PP36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1
         Przedszkole Publiczne Nr 37
         Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38
         Przedszkole Publiczne Nr 42
         Przedszkole Publiczne Nr 43
         Przedszkole Publiczne Nr 44
         Przedszkole Publiczne Nr 46
         Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
         Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53
         Przedszkole Publiczne Nr 54
         Przedszkole Publiczne Nr 55
         Przedszkole Publiczne Nr 56
         Przedszkole Publiczne nr 59
         Przedszkole Publiczne nr 60
         Przedszkole Publiczne nr 61
         Przedszkole Publiczne nr 62
      Żłobki
         Złobek PMP w Opolu
         Żłobek nr 2
         Żłobek nr 9
         Żłobek nr 4
         Żłobek Nr 3
      Placówki oświatowe
         Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         MPP-P w Opolu
         Zespół Placówek Oświatowych
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      Ogród Zoologiczny
      Galeria Sztuki Współczesnej
      Estrada Opolska
      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
      Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      Straż Miejska
      Muzeum Polskiej Piosenki
      Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
      Zakłady Opieki Zdrowotnej
         SP ZOZ "Śródmieście"
         SP ZOZ "Centrum"
         SP ZOZ "Zaodrze"
      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
      Miejski Zarząd Dróg
      Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      Powiatowy Urząd Pracy
      Miejski Ośrodek Kultury
      Miejska Biblioteka Publiczna
      Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
      Opolski Teatr Lalki i Aktora
      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         Zamówienia publiczne
            2014
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych - termin składania ofert 31.01.2014r.
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac polegajacych na wycince i pielęgnacji drzew oraz krzewów na terenach stanowiących własnoś
               Roboty zduńskie w zasobach Gminy Opole - termin składania ofert 27.02.2014 r.
               Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych - termin składania ofert 26.02.2014r.
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach, lokalach oraz terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole - termin składania ofert 13.03.2014r.
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót instalacyjnych wod.-kan., gaz. c.o. w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
               Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich w zasobach Gminy Opole-termin składania ofert 25.03.2014r.
               Świadczenie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobach Gminy Opole-termin składania ofert 07.04.2014r.
               Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu - termin
               Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach komunalnych na terenie Gminie Opole.
               Roboty budowlane polegające na remoncie dachów w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Świadczenie usług pocztowych
               Usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych wokół budynków należących do Gminy Opole
               Dostawa energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Gminy Opole
               Roboty ogólnobudowlane mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole.
               Roboty zduńskie polegające na przestawieniu, postawieniu pieców węglowych oraz montażu pieców typu żar w lokalach stanowiących zasób komunalny Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty dekarskie mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach stanowiących zasób Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty instalacyjne mające na celu konserwację lub usuwanie awarii w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych, stanowiących zasób Gminy Opole
            2015
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej przy budynku na ul. Chabrów 13,15,17 stanowiącego własność Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie dachów budynków komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenów zielonych przeznaczonych na place zabaw, stanowiących własność Gminy Opole.
               Przetarg nieograniczony na roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z komórkami stanowiących własność Gminy Opole.
               Przetarg nieograniczony roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej oraz chodników do budynków stanowiących własność Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku komunalnego na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Opole
               Przetarg nieograniczony na roboty ogólnobudowlane dotyczące remontu lokali socjalnych, stanowiących zasób Gminy Opole
   Informacje, ogłoszenia, przetargi
      Zamówienia publiczne
         2004
            Prrezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            SP ZOZ "Śródmieście"
            PUP w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            SP ZOZ "Śródmieście"
            MZD
            Miejski Zarząd Dróg W Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            SP ZOOZ Śródmieście
            Prezydent Miasta Opola
            Miejski Zarząd Dróg w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MOPR
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            PUP w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         2003
            MZOR
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Izba Wytrzeźwień
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
            SPZOZ "Śródmieście" w Opolu,
            PSP Nr 24 w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MOPR
            MZD w Opolu
            PUP
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MOPR
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            SP ZOZ "Śródmieście"
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Publiczne Gimnazjum nr 6
            MOPR
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezyent Miasta Opola
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Zespół Szkół
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            MZD w Opolu
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            MZD w Opolu
      Komunikaty
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta
         Komunikat Prezydenta
         Komunikat Prezydenta
         Komunikat Prezydenta
         Komunikat Prezydenta
         komunikat Prezydenta
         obwieszczenie
            obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat
         Komunikat
         Obwiesczenie Prezydenta Miasta Opola
            Decyzja środowiskowa
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Prezydent M. Opola informuje
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
            OBWIESZCZENIE
               (45/09) obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
               4/10 - obwieszczenie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         obwieszczenie
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
         Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola
         Komunikat Prezydenta Miasta Opola
      Obwieszczenia
         OBWIESZCZENIE
            51/09 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenia wodnoprawnego
            (4/10) obwieszczenie o wydaniu decyzji
         OBWIESZCZENIE
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
         OBWIESZCZENIE
         obwieszczenie
         Obwieszczenie
         Obwieszczenie
      Przetargi - nieruchomości
         2003
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prazydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
         2004
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opole
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Przeydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
            Prezydent Miasta Opola
      OGŁOSZENIA
         Ogłoszenie
            Informacja
               Informacja 12 XII 2018 r.
            Ogłoszenie
            Ogłoszenie
            Informacja 12.12.2018 r.
            Ogłoszenie 20 XII 2018 r.
         Informacja 20.12.2018 r.
      Zawiadomienia
      Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
      Powołanie Komisji Konkursowej
      Ogłoszenie
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
      Informacja
   Kontrole
      kontrole jednostek
         MKRPA
         MOPOBiU
         PPiRTRR
         OTBS sp. z o.o.
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Ogród Zoologiczny
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Straż Miejska w Opolu
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
         Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
         Miejski Ośrodek Kultury
         Miejski Zakład Komunikacyjny
         SP ZOZ ,,ZAODRZE"
         Centrum Kształcenia Specjalnego
         Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
         Ogród Zoologiczny
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
         ,,FEROMA" sp. z o.o.
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
         Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Miejski Zarząd Dróg
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
         Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Żłobek nr 9
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
         Zespół Szkół Specjalnych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
         Przedszkole Publiczne nr 20
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Przedszkole Publiczne nr 30
         Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
         Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
         Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
         Przedszkole Publiczne Nr 54
         Publiczne Gimnazjum Nr 8
         Dom Dziecka
         Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
         Zespół Szkolno - Przedszkolny
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
         Przedszkole Publiczne Nr 56
         Publiczne Gimnazjum Nr 2
         Publiczne Gimnazjum Nr 6
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
         Przedszkole Publiczne nr 25
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
         Przedszkole Publiczne Nr 8
         Przedszkole Publiczne nr 2
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Przedszkole Publiczne nr 24
         SP ZOZ ,,Śródmieście"
         Przedszkole Publiczne nr 28
         Przedszkole Publiczne nr 43
         Przedszkole Publiczne nr 55
         Przedszkole Publiczne nr 23
         Publiczne Gimnazjum nr 3
         Powiatowy Urząd Pracy
         Przedszkole Publiczne nr 38
         Przedszkole Publiczne nr 53
         Publiczne Gimnazjum nr 1
         Publiczne Gimnazjum nr 4
         Publiczne Przedszkole nr 6
         Przedszkole Publiczne nr 18
         Przedszkole Publiczne nr 4
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczne Gimnazjum nr 7
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
         Publiczne Liceum nr I
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         Przedszkole Publiczne nr 5
         Przedszkole Publiczne nr 33
         Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Przedszkole Publiczne nr 29
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 46
         Żłobek nr 2
         Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Straż Miejska
         Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
         Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
         Przedszkole Publiczne nr 22
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 26
         Pogotowie Opiekuńcze
         Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         Zespół Szkół Mechanicznych
         Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
         Miejski Zarząd Dróg
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Zespół Szkół Budowlanych
         Przedszkole Publiczne nr 42
         Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
         Kontrola dotacji
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Zakład Komunalny sp. z o.o.
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
         Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
         Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
         Zespół Placówek Oświatowych
         Publiczne Przedszkole nr 16
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Przedszkole Publiczne nr 44
         SP ZOZ ,,Centrum"
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
         Przedszkole Publiczne nr 20
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 37
         Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Ogród Zoologiczny
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
         Pogotowie Opiekuńcze
         Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
         Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
         Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
         Zespół Szkół Elektrycznych
         Żłobek nr 4
         Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 36
         Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
         Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
         Klub Sportowy ,,Gwardia"
         Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
         Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
         Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 14
         Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
         Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
         Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
         OTBS sp. z o.o.
         Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
         Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
         Przedszkole Publiczne nr 56
         Przedszkole Publiczne nr 4
         Przedszkole Publiczne nr 30
         Przedszkole Publiczne nr 5
         Przedszkole Publiczne nr 29
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
         Miejski Zarząd Dróg
         Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
         Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
         Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Miejski Zarząd Dróg
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         Miejski Zarząd Dróg
         Dom Dziecka
         Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
         Przedszkole Publiczne nr 18
         Przedszkole Publiczne nr 28
         Przedszkole Publiczne nr 3
         Żłobek nr 2
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
         Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         Przedszkole Publiczne nr 55
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Miejski Zarząd Dróg
         Przedszkole Publiczne nr 23
         Przedszkole Publiczne nr 51
         Żłobek nr 3
         Przedszkole Publiczne nr 8
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
         Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
         Powiatowy Urząd Pracy
         Stowarzyszenie Opolskie Lamy
         Muzeum Polskiej Piosenki
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
         Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
         Fundacja ,,Fioletowy Pies"
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
         Miejska Biblioteka Publiczna
         Dom Dziecka
         Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
         Ogród Zoologiczny w Opolu
         Straż Miejska
         Miejskie Centrum Świadczeń
         Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Przedszkole Publiczne nr 26
         Galeria Sztuki Współczesnej
         Powiatowy Urząd Pracy
         Muzeum Polskiej Piosenki
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
         Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
         Żłobek nr 9 w Opolu
         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
         Przedszkole Publiczne nr 43
         Miejski Zarząd Dróg
         Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
         Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
         Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
         Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 22
         Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
         Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
         Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
         Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
         Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
         Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
         Młodzieżowy Dom Kultury
         Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
         „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
         Opolski Klub Karate Kyokushin
         Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
         Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
         Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
         Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
         Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
         Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
         Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
         Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
         Opolski Teatr Lalki i Aktora
         Przedszkole Publiczne nr 2
         Przedszkole Publiczne nr 21
         Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
         Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
         Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
         Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
         Przedszkole Publiczne nr 6
         Zespół Szkół Mechanicznych
         OTBS sp. z o.o.
         Przedszkole Publiczne nr 42
         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
         Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
         Przedszkole Publiczne nr 44
         Ogród Zoologiczny
         Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
         Klub Sportowy Gwardia Opole
         Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
         Stowarzyszenie Odra Opole
         Opolski Związek Koszykówki
         Zespół Szkół Specjalnych
         Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
         Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
         Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
         Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
         Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
         Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
         Opolski Klub Sportowy Teakwondo
         Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
         Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
         Zakład Komunalny Sp. z o.o.
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
         Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
         Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         Miejskie Centrum Świadczeń
         MOSiR
         Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
         Miejski Zarząd Dróg
      kontrole wewnętrzne
         W. Administarcyjno Gospodarczy
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Budżetu i Finansów
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Kultury Sportu i Turystyki
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Komunikacji
         Wydział Polityki Społecznej
         Biuro Projektu Ispa
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
         Biuro Rady Miasta
         Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
         Wydział Oświaty
         Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Inżynierii Miejskiej
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
         Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
         Wydział Lokalowy
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Komunikacji
         Miejska Informacja Turystyczna
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Finansowo-Księgowy
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
         wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
         Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
         Wydział Budżetu
         Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
         Biuro Spraw Międzynarodowych
         Wydział Oświaty
         Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Lokalowy
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
         Wydziały Urzędu Miasta Opola
         Urząd Stanu Cywilnego
         Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
         Wydział Administracyjno-Gospodarczy
         Wydział Polityki Społecznej
         Wydział Świadczeń Socjalnych
         Wydział Budżetu
         wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
         Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Wydział Informatyki
         Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
         Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Komunikacji
         Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
         Wydział Lokalowy
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         Miejski Rzecznik Konsumentów
         Wydział Budżetu
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Oświaty
         Wydział Oświaty
         Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
         Wydział Oświaty
         Wydział Lokalowy
         Wydział Spraw Obywatelskich
         Wydział Polityki Społecznej
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
         Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
         Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Geodezji i Kartografii
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
         Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
         Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Finansowo - Księgowy
         Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
         Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Inwestycji Miejskich
         Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
         Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
         Wydział Komunikacji
         Wydział Oswiaty
         Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
         Wydział Zarządzania Kryzysowego
         Wydział Administracyjno - Gospodarczy
         Wydział Organizacyjny
         Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
         Wydział Sportu
         Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
         Wydział Lokalowy
         Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
         Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
         Centrum Dialogu Obywatelskiego
         Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
         Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
         Wydział Sportu
         Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
         Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
         Biuro Obsługi Inwestorów
         Wydziały Urzędu Miasta
         Wydział Oświaty
      Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

ORGANY WŁADZY
   Prezydent Miasta
      Zastępcy Prezydenta
      Sekretarz, Skarbnik
   Rada Miasta
      Skład Rady Miasta
      Kluby Radnych
      Komisje Rady Miasta
         Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola na 2020 r.
      Protokoły Komisji Rady Miasta
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Budżetowa
         Komisja Infrastruktury
         Komisja Edukacji i Kultury
         Komisja Społeczna i Zdrowia
         Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
         Komisja Sportu i Turystyki
      Sesje Rady Miasta Opola
      Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023); (projekty uchwał, wykaz głosowań imiennych, nagranie z przebiegu sesji, protokół)
         Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2020 rok
         I sesja Rady Miasta Opola - 20.11.2018
            Projekty uchwał
         II sesja Rady Miasta Opola - 6.12.2018
            Projekty uchwał
            Projekty uchwał
         III sesja Rady Miasta Opola - 18.12.2018
            Projekty uchwał
            Projekty uchwał
         IV sesja Rady Miasta Opola - 27.12.2018
            Projekty uchwał
         V sesja Rady Miasta Opola - 31.01.2019
         VI sesja Rady Miasta Opola - 28.02.2019 r.
         VII sesja Rady Miasta Opola - 28.03.2019 r.
            Projekty uchwał
         VIII sesja Rady Miasta Opola - 18.04.2019 r.
            Projekty uchwał
         IX sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 3.05.2019 r.
         X sesja Rady Miasta Opola - 13.05.2019 r.
         XI sesja Rady Miasta Opola - 30.05.2019 r.
            Projekty uchwał
         XII sesja (uroczysta) Rady Miasta Opola - 2 czerwca 2019 r.
         XIII sesja Rady Miasta Opola - 27.06.2019 r.
            Projekty uchwał
         XIV sesja Rady Miasta Opola - 4.07 2019 r.
            Projekty uchwał
         XV sesja Rady Miasta Opola - 29.08.2019 r.
            Projekty uchwał
            Projekty uchwał
         XVI sesja Rady Miasta Opola - 26.09.2019 r.
            Projekty uchwał
         XVII sesja Rady Miasta Opola - 24.10.2019 r.
            Projekty uchwał
         XIX sesja Rady Miasta Opola - 28.11.2019 r.
            Projekty uchwał
         XX sesja Rady Miasta Opola - 17.12.2019 r.
            Projekty uchwał
         XXI sesja Rady Miasta Opola - 30.12.2019 r.
            Projekty uchwał
         XXII sesja Rady Miasta Opola - 30.01.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXIII sesja Rady Miasta - 27.02.2020
            Projekty uchwał
         XXIV sesja Rady Miasta Opola - 26.03.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXV sesja Rady Miasta Opola - 30.04.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXVI sesja Rady Miasta Opola - 28.05.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXVII sesja Rady Miasta Opola - 25 czerwca 2020 r.
            Projekty uchwał
         XXVIII sesja Rady Miasta Opola - 02.07.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXIX sesja Rady Miasta Opola - 27.08.2020 r.
            Projekty uchwał
         XXX sesja Rady Miasta Opola - 24.09.2020 r.
            Projekty uchwał
      Protokoły Rady Miasta Opola
      Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kurpiowskiej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie latarni przy ul. Cmentarnej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progów zwalniających
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przekraczania prędkości na ul. Kwoczka
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wsiadania do autobusów MZK osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich
         Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie przejścia dla pieszych ul. Nyska
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dostępności gabinetów weterynaryjnych w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie budowy chodnika i poszerzenie jezdni wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Lisciastej w dzielnicy Czarnowąsy
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie użytkowania wieczystego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie inwestycji unijnych
         Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia
         Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie rozbudowy PSP nr 9
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej
         Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego
         Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego
         Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów.
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku
         Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych odprowadzających wodę na ul. Wojska Polskiego
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej dot. kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usuwania pojazdów
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r.
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Orlika Opole
         Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r.
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym
         Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów
         Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii Sztuki Współczesnej
         Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie Publicznego Przedszkola nr 18
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przekazywania nieruchomości
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przychodni w Opolu- Czarnowąsach
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opolanina
         Interpelacja radnego marka Kawy w sprawie parkingu na os. Dambonia
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie rewitalizacji kamionki Piast
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kładki dla pieszych i rowerzystów na wyspie Bolko
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Przesiadkowego Zachód
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie osiedla Wodna Nuta
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Koszyka (chodnik)
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie sadów w przedszkolach
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rekrutacji do przedszkoli i żłobków
         Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planu na Małym Rynku
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie programów profilaktycznych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przewijaków dla dzieci
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie broszur dotyczących planowania przestrzennego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy przy przystanku
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników
         Zapytanie radnej Elżbiety kurek w sprawie standardów wiat przystankowych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew na wyrobisku Malina 1
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zieleni miejskiej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie harcówki ZHR
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zielonego Opola
         Interpelacja radnego Przemysłąwa Pytlika w sprawie tablicy na bulwarze spacerowym
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odbioru elektrośmieci z domu
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu ul. Kośnego
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dojścia do przystanku autobusowego Niemodlińska-Skrzyżowanie (220)
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia z ruchu samochodowego
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Niemodlińskiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Orlików- przegląd techniczny
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych pomiedzy ul. Rataja, Sosnkowskiego, Horoszkiewicza oraz Rekreacyjną
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu zabaw przy ul. 1go Maja
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie używania dmuchaw
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r.
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie węzła ciepłowniczego w Czarnowąsach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych w rejonie os. AK
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Opola za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów sporotwych w Opolu za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Rad dzielnic
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie terenów zielonych - zestawienie
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingu przy Elektrowni Opole
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie rabaty kwiatowej
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie inwentaryzacji, audytów i aktualnych przeglądów przeciwporażeniowych oświetlenia ulicznego w Opolu między styczniem 2016 r. a lutym 2019 r.
         Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie działań podjętych celem zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusowych MZK Opole – w rejonie ul. Wschodniej 22
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie innowacyjnego przejścia dla pieszych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie najazdu przy ul. Armii Krajowej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu podwórka
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew tlenowych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dzierżawy przez PZW części akwenu na Bolko
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie centrum dla seniorów - Arkadia
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie iluminacji Rynku
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wynagrodzenia nauczycieli podczas strajku
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ulicy Czaplaka
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie strajku nauczycieli
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzewek na ul. Krakowskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie potrzeby remontu i zakupu wyposażenia do kuchni w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie lokali użytkowych - organizacje pozarządowe
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyzowania ul. Ozimska/Katowicka
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach MZK
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety w pobliżu prezdszkola
         Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie banerów wyborczych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkingów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej przychodni na Malince
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej parafii
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie konfliktu prezydenta z ekologami
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na barierkach
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc postojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dotacji dla ogrodów działkowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie łąk kwietnych
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na skwerze u zbiegu ul. Pułaskiego i Waryńskiego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejscia dla pieszych obok przystanku Piastowska-Urząd Wojewódzki
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie psychologów i pedagogów w szkołach w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkowania samochodów na ul. Sempołowskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie stanu nawierzchni ul. Szpitalnej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego "Piastowska-Korfantego"
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie spacerów badawczych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wesołego miasteczka
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drewnianych siedzisk
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew w ciągu ulicy Kosnego
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie rodzinnych ogrodow działkowych
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej
         Interpelacja radnej Joalnty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ulic Morcinka i Grudzickiej z ul. Wschodnią
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie skupu plastikowych butelek
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie montażu progu zwalniającego ul. Bolkowska
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Piastowskiego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie turnieju Eco Cup
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie poziomego oznakowania przejść dla pieszych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kostki przed biblioteką miejską na ul. Minorytow
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania jednorazowego plastiku
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc posotojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Straży Miejskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie wirtualnego monitora
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie sadzenia drzewek
         Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie realizacji wniosków do budżetu
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ogródków działkowych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie strefy płatnego parkowania
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie podpórek rowerowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie trawnika przy ul. koszyka- park kieszonkowy
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uschniętych drzew na wyspie Bolko
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie łąk kwietnych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebojowego Opola
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zraszaczy powietrza
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie marszu równości
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dopłaty do wymiany pieców w Opolu
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usług współdzielenia środków transportu - hulajnogi, skutery, auta
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przystanku MZK 1Maja/Plebiscytowa
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie bocznych uliczek Małego Rynku
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu przy ul. Reymonta
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ładowarek do telefonów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Kraszewskiego
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu Katowicka/Miarki
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progu zwalniającego przy ul. Kurpiowskiej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia traw
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie źródeł miejskich
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pałacyku przy ul. Sempołowskiej
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie przetargu na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie lotniska w ramach "Małej Polskiej Floty Powietrznej"
         Interpelacja ranego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie posadzenia bluszczami ekranów dzwiekochłonnych
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ulic
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie prolongaty miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Opolu
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wydatków i dochodów Cmentarza Komunalnego w Opolu wraz z pytaniem o zasadność wzrostu opłat za miejsce na cmentarzu w 2019 r.
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie LG Chem
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bezpieczeństwa na ul. ks. B. Domańskiego
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zaniedbania w nawadnianiu drzew
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebudowy kładki na Bolko
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie odnowy zieleni
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie zainstalowania oczyszczaczy w żłobkach i przedszkolach
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia budowy chodnika
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie połączeń komunikacyjnych
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej
         Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie zniczy do ponownego wykorzystania na cmentarzu
         Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie elektrycznego autobusu do ZOO
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji miejskiej tężni"
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego na ul. Robotniczej
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Wschodniej
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ronda na ul. Tysiąclecia
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie infrastruktury rzeczno-portowej
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie grobu E. Osmańczyka
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie promocji zdrowia dzieci
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego w Brzeziu
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. K.Szymanowskiego
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie cmentarza na ul. Niemodlińskiej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie włączenia się do akcji - "Jedno drzewo jedno dziecko"
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie poprawy bezpieczeństwa na pl. Daszyńskiego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie podwórek
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenów Dobrzenia
         Zapytanie radngo Tomasza Kaliszana w sprawie mieszkań socjalnych/komunalnych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie uzupełnienia ubytków kostki brukowej na ul. Poświatowskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drogi tranzytowej w Żerkowicach
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zamknięcia parkingu pod wiaduktem przy Placu Konstytucji 3-go Maja
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kukuczki
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przychodni na os. Malinka
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitoringu miejskiego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Borówkowej
         Interepalcja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielowicach
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie eliminacji z ruchu pojazdów przekraczających dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie nasadzeń drzew i krzewów w Opolu
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie kostki po remoncie ul. Krakowskiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ilości pieców węglowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie dofinansowania do wymiany pieców
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie remontu ulic: Akacjowej i Leszczynowej
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie bibliotek szkolnych
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Krakowksiej i ul. Kościuszki
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rozszerzenia zakresu usług Zakładu Komunalnego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie straży miejskiej - kontrole pieców
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zaniedbanego terenu przy ul. Katowickiej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie ul. Rodła
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Bytnara Rudego
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wymiany ozdób bożonarodzeniowych
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej oraz Wygonowej
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie subwencji oświatowej i wynagrodzenia
         Zapytanie radnego Piotra MIelca w sprawie montażu dodatkowych koszy na śmieci oraz odbiorników na niedopałki papierosa
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wysokiego zapylenia z Cementowni
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Targowiska Centrum
         Interpelacja radnego Waldemara Matuszka w sprawie przywrócenia linii autobusowej do przystanku Oświęcimska- Żelazna
         Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie czystego powietrza w Opolu - przyłączenie budynków i lokali do sieci ECO
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wynagrodzeń w żłobkach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku przy ul. Katowickiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu parkingu przy ul. Zwycięstwa w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie punktu wymiany książek
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie płyt chodnikowych u zbiegu ul. Odrowążów i Pasiecznej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu pomiędzy ul. Konsularną a Odrowążów
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie segregacji śmieci
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Centrum Przesiadkowego Opole Główne
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Wyspy Bolko
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie poprawienia funkcjonalności wyjazdu ze Stegu Areny od strony ul. Oleskiej
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie parkingu przy przychodni
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodników antysmogowych
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie tablic z nazwami dzielnic
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wiaty rowerowej przy dworcu PKP
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Orzechowej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie chodnika w Świerklach
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie przejścia pomiędzy ul. 1go Maja i Armii Krajowej
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Ks. Opolskich oraz ul. Katedralnej
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie udostępnienia ekspertyz dot. sieci ciepłowniczej w Opolu - Czarnowąsach
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie dopłat dla mieszkańców Opola - Czarnowąs na rzecz wymiany źródeł ogrzewania, po ew.wygaszeniu sieci ciepłowniczej
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy doświetlenia przy ul. Kościuszki
         Interpelacja radnej Barbary Kamińskie w sprawie upamietnienia płk. poż. Zdzisława Filingera nazwą ulicy, ronda, bądź placu
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krapkowickiej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Ozimskiej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Gaju Drzew Pamięci w Parku 800-lecia
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie formularza na stronie miasta
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie luster drogowych
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie tablicy informacyjnej
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie odbioru wód opadowych
         Zapytanie radnej barbary Kamińskiej w sprawie wyników konkursu na dotację jednoroczną w 2020 r. dla klubów sportowych
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poinformowania mieszkańców regionu o zmianie lokalizacji Dworca PKS
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie remontu zmywalni w DDP "Złota Jesień"
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogrodu społecznego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie buspasa na ul. Piastowskiej i linii autobusowej w środku miasta
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boisk przyszkolnych
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie oświetlenia placu przy Żłobku Matki Polki
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie CWK - PNT
         Zapytanie radnej Elzbiety Kurek w sprawie przycisków do otwierania drzwi w autobusach
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zawieszenia działania parkomatów
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie objęcia Opola strefą kwarantanny
         Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie przeciwdziałania pandemii COVID-19
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie kart autobusowych
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wsparcia rodzinnych przedsiębiorstw
         Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie rezygnacji lub opóźnienia w prowadzonych inwestycjach
         Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie poprawy stanu infrastruktury miejskiej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakupu testów na koronawirusa
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zabezpieczenia seniorów przed koronawirusem
         Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie kwarantanny żłobków
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie pakietu pomocy dla przedsiębiorców
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
         Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie zwolnienia z czynszy kupców Cytruska
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dezynfekcji
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie maseczek ochronnych i izolatoriów
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie miejsc parkingowych
         Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie spisu miejsc objetych zakazem
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie testów na obecność wirusa
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie niebezpiecznego zjazdu na ul. Niemodlińskiej z tzw. ślimaka Obwodnicy Południowej
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie koszenia traw
         Interpelacja radnej Alicji Wiśniewskiej w sprawie nowych nasadzeń
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parku 800-lecia
         Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania ul. Katedralna- Książąt Opolskich
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie otwarcia urzędu dla mieszkańców
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Koła Seniorów - Siatkówka
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie nowego osiedla przy ul. Feliksa Nowowiejskiego
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przejścia podziemnego przy ul. Niemodlińskiej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Słowiańskiej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odkomarzania
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie "łapania deszczu"
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu oświetlenia przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów - ul. Pużaka
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu latarni przy ciągu pieszym łączącym Dom Złotej Jesieni i Park na osiedlu Armii Krajowej
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie oznaczenia - zakaz parkowania/zakaz postoju i bezpieczeństwa ruchu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ul. Jaśminowej w Czarnowąsach
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie organizacji wiecu wyborczego 10.07
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie ochrony przed koronawirusem
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie odkomarzania Opola
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie skrzyżowania przy Stegu Arena
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie terenu rekreacyjnego Łowiska Śródlesie I
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie pojemników na wodę deszczową
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie tarasu widokowego
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie kamienicy przy ul. Krakowksiej 34a
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca do składowania śmieci
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie miejsca szczególnego w autobusach miejskich
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie parkingu przy ul. Spychalskiego
         Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie wydłużenia pracy Wieży Piastowskiej
         Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie Remontu "Domu Złotej Jesieni"
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placu zabaw na terenie osiedla AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie toalety publicznej na osiedlu AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie pełnowymiarowego boiska na osiedlu AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni na osiedlu AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie altanek do grillowania
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zielonego parkingu na osiedlu AK
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie skateparku na osiedlu AK
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstąpienia od dostarczania ciepła do domów na "ulicach kwiatowych" w Opolu
         Zapytanie radnej Alicji Wisniewskiej w sprawie odkomarzania Dzielnicy I
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie dofinansowania do źródeł ciepła
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie szczepień na grypę
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie stypendystów miasta Opola
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kontroli używania maseczek w środkach komunikacji miejskiej
         Zapytanie radnego Marka Kawy w sprawie braku dojazdu do posesji
         Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu ruchu przy ul. Zwierzynieckiej
         Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ścieżki rowerowej na ul. Morcinka
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie chodników w Grudzicach
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie ul. Staffa
         Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie Chabrów - ciepło
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ułatwień dla rowerzystów
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie boiska w centrum Opola
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie imprez tematycznych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie zieleni w centrum Opola
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszy na śmieci
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie placów zabaw w centrum Opola
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie kurtyn wodnych
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie dzierżawy gruntu pod taras
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Senior - Arkadia
         Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie samorządowej tarczy antykryzysowej
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie wycinki drzew przy ul. Marka z Jemielnicy przez PKP
         Zapytanie radnego Łukasza Sowady w sprawie wykazu wydanych pozwoleń na budowę w ujęciu graficznym (z podziałem na jednostki urbanistyczne miasta) z uwzględnieniem rodzaju zabudowy
         Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie przebudowy skrzyzowania ul. Gospodarczej z Chmielowicką
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia przebudowy chodnika wraz z uporządkowaniem terenu wokół sklepu
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania kamery Straży Miejskiej do monitoringu w obrębie skrzyżowań
         Intepelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ksiąg wieczystych
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie oświetlenia na ul. Opola
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingów
         Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i światłowodowej
         Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie braku chodnika lub przejścia do kościoła przy ul. Wygonowej
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie stanu drzew pomiędzy pasami ul. Sosnkowskiego
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ubytku kostki przy ul. Barlickiego/Powstańców Śląskich
         Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie uporządkowania miejsc postojowych wzdłuz ul. Wrocławskiej
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie odstraszania gołębi
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rozwiązań proekologicznych
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zniszczonej lampy
         Interpelacja radnej Elżbiety kurek w sprawie nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodników na ul. Pasiecznej w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Konsularnej w Opolu
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie chodnika przy ul. Witosa w Opolu
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kanalizacji deszczowej
         Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie środków biologicznych do walki z plagą komarów
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie oświetlenia - Osiedle AK
         Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie miejsca postojowego ul. Kaliska
         Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie parkingu
         Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie progu zwalniającego
         Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie ściągalności podatków
         Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Domu Kultury Seniora
         Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie niewyremontowanego fragmentu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435
         Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie Przedszkola nr 18
      Raporty o stanie gminy
         Raport o stanie Miasta Opola za 2018 r.
         Raport o stanie Miasta Opola za 2019 r.

PRAWO
   Uchwały
      Wyszukiwarka uchwał Rady Miasta Opola
      Rejestry aktów prawa miejscowego
      Projekty uchwał Rady Miasta Opola
      Inicjatywa uchwałodawcza
   Zarządzenia
      Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola
         0050
         0151
      Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola jako Kierownika Urzędu
         120.1
         0152
   Budżet
      Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
      2003 rok
         Uchwała budżetowa
         Sprawozdanie
      2004 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja za I półrocze
         Sprawozdanie
      2005 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2005 rok
         Autopoprawka do projektu budżetu na 2005 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja za I półrocze
         Sprawozdanie
      2006 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2006 rok
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2006 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2006 r.
         Informacja za I półrocze
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2006 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2006 r.
         Sprawozdanie
      2007 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2007 rok
         Uchwała budżetowa
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za I kwartał 2007 r.
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za II kwartał 2007 r.
         Informacja za I półrocze
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za III kwartał 2007 r.
         Informacja z wykonania budżetu miasta Opola za IV kwartał 2007 r.
         Sprawozdanie
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2007 r. - prezentacja
      2008 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2008 r.
         Autopoprawka do projektu budżetu na 2008 r.
         Opinia RIO - deficyt budżetu w 2008 r.
         Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2008 r.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2008 r.
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2008 rok
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2008 r.
         Informacja za I półrocze
         Opinia - RIO - wykonanie budżetu miasta Opola za I półrocze 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2008 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za IV kwartał 2008 r.
      2009 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2009 r.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej na 2009 r.
         Opinia RIO - deficyt budżetu w 2009 r.
         Opinia RIO - prognoza kwoty długu na 2009 r.
         Uchwała budżetowa
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2009 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za II kwartał 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Opinia RIO o wykonaniu budżetu miasta Opola za I półrocze 2009 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za 2009 r. - prezentacja
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r.
         Formularz dotyczący informacji w zakresie gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych.
      2010 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2010 rok
         Informacja o stanie mienia komunalnego
         Prognoza długu
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej.
         Opinia RIO - prognoza długu.
         Opinia RIO - deficyt.
         Budżet miasta Opola na 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2010 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2010 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2010.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2010 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2010 r.
         Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Opola za 2010 r.
         Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Formularz dotyczący informacji w zakresie wybranych elementów gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010 r.
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.
      2011 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2011 rok
         Wieloletnia Prognoza Finansowa
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2011 rok
         Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Budżet miasta Opola na 2011 r.
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2011-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2011 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2011 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2011 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
         Kwartalna informacja z realizacji budżetu miasta za III kwartał 2011 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2011 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2011 r.
         Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Formularz dotyczący informacji w zakresie wybranych elementów gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych
         Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Opola za 2011 r. - prezentacja
         Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 r.
      2012 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2012 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2012 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2012 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2012-2036
         Przetarg na agenta emisji obligacji komunalnych
         Uchwała 130/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez miasto Opole
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2012 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2012 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2012 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2012 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
      2013 rok
         Zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2013 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do budżetu miasta Opola na 2013 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Formularz planu finansowego na 2013 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2013 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2013-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2013 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2013 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2013 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2013 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
      2014 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.416.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 15 lipca 2013 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2014 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2014 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2014 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2014 rok
         Formularz planu finansowego na 2014 r. wraz z instrukcją.
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2014 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2014-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2014 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2014 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2014 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2014 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2014 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
      2015 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I. 0050.332.2014 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 15 lipca 2014 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2015 r.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2015 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2015 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2015-2036
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2015 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2015 r.
         nformacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2015 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 roku
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2015 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2015 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2015 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2015 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2015 r.
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
      2016 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.337.2015 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 lipca 2015 r.
         Założenia do projektu budżetu miasta Opola na 2016 r.
         Uzupełnienie do założeń do projektu budżetu miasta Opola na 2016 rok.
         Projekt budżetu miasta Opola na 2016 rok.
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2016 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2016 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2016 r.
         Formularz planu finansowego na 2016 r. wraz z instrukcją.
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2016-2036
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2016 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2016 r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2016 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2016 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2016 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.
            Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
      2017 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.416.2016 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 lipca 2016 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2017 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2017 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2017 rok
         Opinia RIO - projekt uchwały budżetowej
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - wieloletnia prognoza finansowa Miasta Opola
         Budżet miasta Opola na 2017 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2016-2036
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2017 r.
            Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2017 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za II kwrtał 2017r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2017 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2017r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2017r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2017r.
         Opinia RIO - informacja o przebiego wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2017 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2017 r.
         Kwartalna informacja z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2017 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
      2018 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.518.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 1 sierpnia 2017 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2018 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2018 rok
         Autopoprawka nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola na 2018 rok
         Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
         Opinia RIO - deficyt (projekt)
         Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Formularz planu finansowego na 2018 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2018 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2018-2036
         Opinia RIO - deficyt
         Sprawozdania za I kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2018 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2018 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2018r.
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2018r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2018 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2018 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2018 r.
         Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
      2019 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.491.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 25 lipca 2018 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2019 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2019 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2019 rok
         Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2019 r.
         Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
         Opinia RIO - deficyt (projekt)
         Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Formularz planu finansowego na 2019 r. wraz z instrukcją.
         Budżet miasta Opola na 2019 r.
         Autopoprawka nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2019-2040
         Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2019 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2019 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2019 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2019 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 r.- uzupełnienie
         Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
         Sprawozdania za III kwartał 2019 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za III kwartał 2019 r.
         Sprawozdania za IV kwartał 2019 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2019 r.
         Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
         Informacja o stanie mienia miasta Opola
         Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładow opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 rok
         Opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
      2020 rok
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2020 rok
         Projekt budżetu miasta Opola na 2020 rok
         Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2020 rok
         Autopoprawka do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Formularz planu finansowego na 2020 r. wraz z instrukcją.
         Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu miasta Opola na 2020 r.
         Autopoprawka 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
         Opinia RIO - uchwała budżetowa (projekt)
         Opinia RIO - deficyt (projekt)
         Opinia RIO - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola (wg projektu)
         Budżet miasta Opola na 2020 r.
         Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
         Opinia RIO - deficyt
         Opinia RIO - kwota długu na lata 2020-2040
         Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za I kwartał 2020 r.
         Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
         Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za II kwartał 2020 r.
         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2020 r.
         Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2020 r.
         Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za I półrocze 2020 r.
      2021 rok
         ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.420.2020 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 6 sierpnia 2020 r.
         Wykaz wniosków o ujęcie zadań w budżecie miasta Opola na 2021 rok
   Sprawozdania finansowe
      2018 rok
         Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta Opola za 2018 r.
         Bilans Wykonania budżetu JST Miasto Opole za 2018 r.
         Skonsolidowany Bilans JST za 2018 rok
         Bilans jednostki budżetowej za 2018r.
         Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r.
         Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.
         Informacja dodatkowa za 2018r.
      2019 rok
         Bilans skonsolidowany za 2019r.
   Podatki i opłaty lokalne
      2004
         Podatek od nieruchomości
            Zwolnienia od podatku
         Podatek od środków transportowych
         Opłata za psa
         Opłata za targowisko
            UCHWAŁA NR XXXV/341/04
         Opłata administracyjna
         Opłaty w SPP
      2005
         Podatek od nieruchomości
         Podatek od środków transportowych
         Opłata za psa
         Opłata za targowisko
         Opłata administracyjna
      2006
         Podatek od nieruchomości
            deklaracja na podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
         Opłata za psa
         Opłata administracyjna
      2007
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
         Opłata za psa
         Zmiany w zwolnieniach w podatku od nieruchomości
      2008
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
      2009
         Podatek od nieruchomości
         podatek od środków transportowych
         Opłata targowa
            Uchwała z dnia 28.05.2009r. w sprawie opłaty targowej.
         INTERPRETACJE PODATKOWE
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2008r.
         Pomoc publiczna
            Uchwała Rady Miasta Opola Nr XLVIII/516/09
            Uchwała Rady Miasta Opola Nr XLVIII/517/09
      2010
         Podatek od nieruchomości
         Opłata targowa
         Podatek od środków transportowych
         Interpretacje podatkowe
      2011
         Podatek od nieruchomości na rok 2011
         Opłata targowa na rok 2011
         Podatek od środków transportowych
      2012
         Podatek od nieruchomości 2012 rok
         Opłata targowa na rok 2012
         Podatek od środków transportowych
         Interpretacja przepisów prawa podatkowego
         indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
            Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2013
         Podatek od nieruchomości 2013
         Podatek od środków transportowych
         Opłata tergowa na rok 2013
         Wzory formularzy podatku od nieruchomości
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
            Interpretacja
      2014
         Podatek od nieruchomości 2014
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Opłata tergowa na rok 2014
         Wzory formularzy podatku od nieruchomości
         Podatek leśny
      2015
         Podatek od nieruchomości 2015
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Opłata targowa na rok 2015
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
      2016
         Podatek od nieruchomości 2016
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Opłata targowa na 2016 rok
         Informacja w sprawie uchwał podatkowych na 2017 rok
      2017
         Podatek od nieruchomości 2017
         Podatek rolny
         Podatek od środków transportowych
         Podatek leśny
         Opłata targowa na 2017 rok
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2018
         Podatek od nieruchomości 2018
         Podatek rolny 2018
         Podatek od środków transportowych 2018
         Podatek leśny 2018
         Opłata targowa na 2018 rok
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
      2019
         Podatek od nieruchomosci 2019
         Podatek rolny 2019
         Podatek leśny 2019
         Podatek od środków transportowych 2019
         Opłata targowa na 2019
      2020
         Podatek od nieruchomości 2020
         Podatek rolny 2020
         Podatek leśny 2020
         Podatek od środków transportowych 2020
         Opłata targowa na 2020
         Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego
         Zaświadczenia
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
         Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.:
         Zwrot podatku akcyzowego
   Statut Miasta Opola
   Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

WYBORY
   Samorząd terytorialny
      2018
         Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu – ogłoszenia oraz ważne informacje i wizualizacja wyborów
         Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia
         Komisarz i urzędnicy wyborczy
         Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
         INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
            Informacje z PKW
            Wzory dokumentów
            Informacja o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta
         Wykaz zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych
         Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
         OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
         OBWIESZCZENIA O KANDYDATACH
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
         OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
            OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
            OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
         Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
         GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU Z WYBORÓW
      2014
         Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu - ogłoszenia
         Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
         INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
            Informacje z PKW
            Wzory dokumentów
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warsza
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 lis
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzie
            Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzie
            Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
         Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
         Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
         OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
         Informacje dla wyborców, wzory dokumentów, druki
         Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
            Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu
            DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
            przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych
            składy obwodowych komisji wyborczych
            Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych i Prezydenta
            Protokoły wyników wyborów
            Uchwała MKW w Opolu dot. ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Opola
         OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
            INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
         Wizualizacja wyborów samorządowych
         UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
         DOPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW - INFORMACJA
         OBWIESZCZENIA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH
         Protokoły wyników głosowania
         OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
         OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. oraz z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolsk
      2010
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
            SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
            DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
         INFORMACJE WYBORCZE
         SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      2006
         MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU
            Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
            DYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
         SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
         SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
         SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
   Sejm i Senat RP
      2019
         Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
         Urzędnik Wyborczy
         Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW
         Obwodowe Komisje Wyborcze
      2015
         miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
         PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - UCHWAŁY, WYJAŚNIENIA
         INFORMACJE DLA WYBORCÓW
         Wzory dokumentów
         Wykaz komitetów wyborczych
         OBWODY GŁOSOWANIA - OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE