logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > grudzień > 2017-12-12
informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu produ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 -  zwanej dalej ustawą Kpa) oraz art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

Prezydent Miasta Opola zawiadamia,

że na wniosek Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A. z/s w Morlinach Oddział w Opolu, ul. Drobiarska 4, złożony w dniu 01.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego przy ul. Drobiarskiej 4 w Opolu, poprzez istniejącą budowlę wylotową, składająca się z wylotu kanału głównego DN600 i wylotu kanału przelewowego DN200, do rzeki Malina w km 3+057, na niżej podanych warunkach:

- zawiesiny ogólne- 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne -15 mg/l

- współrzędne geograficzne wylotu kanału głównego:

  • 50° 40' 41.33”  szerokości geograficznej północnej
  • 17° 59' 25.79”  długości geograficznej wschodniej

- współrzędne geograficzne wylotu kanału przelewowego:

  • 50° 40' 41.38”  szerokości geograficznej północnej
  • 17° 59' 25.83”  długości geograficznej wschodniej

- Powierzchnia odwadnianej zlewni:

- całkowita Fc= 8,19 ha,

- zredukowana Fzr= 5,02 ha,

- Obliczeniowe ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych - przy jednostkowym natężeniu deszczu miarodajnego q=150 l/s*ha:

Qmaxh =  542 m3/h, przy czasie trwania deszczu nawalnego t=60 min.

Qśrd     =  264 m3/d

Qmaxr =43623 m3/rok

Nazwa dokumentu: informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego przy ul. Drobiar
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Knap
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 11:11:00
Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 11:17:59

Wersja do wydruku...

corner   corner