logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > styczeń > 2018-01-12
Obwieszczenie nr UAB.6733.60.2017.WP z 12.01.2018r. o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej przy ul. Karpackiej i ul. Tatrzańskiej w Opolu

Opole, dnia 12.01.2018r.
UAB.6733.60.2017.WP


OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U.2017.1073) , zawiadamia, że w dniu 12.01.2018 wydana została decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.60.2017.WP

dla inwestycji:
obiekty infrastruktury technicznej - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej przy ul.Karpackiej             i  ul.Tatrzańskiej
na terenie dz. nr;  145/11, 145/12, 146/10, 146/21, 146/29, 146/31, 173, 154/17, 153/2, 172    oraz   na terenie części działek  nr ; 143, 151/12, 157  k.m.20    obręb Opole   w Opolu.


W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki, Architektury  i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania  do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Beata Wartenberg

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie nr UAB.6733.60.2017.WP z 12.01.2018r. o wydaniu decyzji dla inwestycji: budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej przy ul. Karpackiej i ul. Tatrzańskiej w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Wieslaw Paluszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Wieslaw Paluszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Wieslaw Paluszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:49:57
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:49:57
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-12 12:55:10

Wersja do wydruku...

corner   corner