logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   minus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2010 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2010-05-04, upubliczn. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Przebudowa oraz modernizacja istniejącej bazy paliw i stacji paliw w oparciu o hermetyzację przeładunku paliw oraz montaż instalac

» 2010-05-13, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-144/10 ustalenie lok.inwest.celu publicz.dla budowy magazynu czasowego składowania odpadów medycznych i niebezpiecznych przy Szpitalu Woj. ul.Katowicka

» 2010-05-13, wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu ANIMEX-Zakłady Drobiarskie S.A. w Opolu ul. Arki Bożka 1 do sieci kanalizacyjnej miasta Opola

» 2010-05-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Arki Bożka

» 2010-05-14, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-134/10 zmieniającej decyzję o ULCP nrUAB.DW.7331-155/09 dla rozbudowy i budowy obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, ul.Żerkowicka

» 2010-05-15, upubliczn- wydanie DECYZJI o środowisk. uwarunk. dla przedsięwz. pn.Budowa hali z linią do sortowania odpadów zbieranych selektywnie, zlokaliz. na terenie bazy REMONDIS, Opole Al.Przyjaźni 9

» 2010-05-28, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.DW.7331-144/10 o decyzji ustalającej inwest. celu publ.- budowa magazynu czasowego składowania odpadów medycznych i niebezpiecznych, przy Szpitalu Woje

» 2010-05-31, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-167/10- ustalenie lok. inwest. celu publ. - waga samochodowa zagłębiona na terenie Zakładu Komunalnego, ul.Podmiejska 69

corner   corner