logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2011 > marzec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2011-03-01, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-53/11 o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy awaryjnego zasilania z kontenerowym agregatem pradotwórczym i linią kablową dla Stacji Krwiodawstw

» 2011-03-02, obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

» 2011-03-03, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331- 35/11 - ustalenie lok. inwest. celu publicznego - zasilanie w wodę ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacja wód zbiornika "Silesia"

» 2011-03-07, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2011-03-07, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-58/11- budowa kontenerowej stacji trafo ,linii ś/n w celu zasilania budynku przy ul.Głogowskiej 37

» 2011-03-10, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-49/11- o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla przebudowy poddasza na sale dydaktyczne i budowy zewnętrznego szybu windowego

» 2011-03-11, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwziecia- Montaż zbiornika naziemnego do magazynowania paliwa ON o poj.V=30tys.l do użytku własnego, na terenie bazy przy Al.Przyjaźni w Opol

» 2011-03-14, Obwieszczenie o wniosku o ustal. lok. inwest.celu publicznego nr UAB.DW.7331-67/11- przebudowa sieci gazowej na ul.Ozimskiej

» 2011-03-14, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.DW.7331-59/11- budowa linii kablowych i stacji trafo na potrzeby zasilania strzelnicy sportowej przy ul.Strzeleckiej

» 2011-03-14, Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu sprzedaży samochodów wraz z serwisem mechanicznym w Opolu, przy ul. Wrocławskiej

» 2011-03-14, Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego miasta Opola

» 2011-03-15, OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii rozwoju Opola na lata 2011-2020 oraz Programu rozwoju Opola na lata 2011-2020

» 2011-03-15, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331- 53/11 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy awaryjnego zasilania z kontenerowym agregatem prądotwórczym

» 2011-03-16, Obwieszczenie o przystapieniu do przepr.oceny oddziaływania na środ. przeds.polegającego na poprawie konkurencyjności ART-ODLEW dzięki innowacyjnej tech.podciśnieniowego formowania odlewów

» 2011-03-17, Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projeku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Olimpijskiej w Opolu

» 2011-03-17, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-41/11 o ustal. lokaliz.inwest. celu publicz. - rozbudowa i nadbudowa części niskiej 8-kondygancyjnego budynku szkoły wyższej przy ul.Katowickiej 68

» 2011-03-17, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-42/11 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla rozbudowy i nadbudowy 2-kondygnacyjnego budynku wyższej szkoły przy ul.Katowickiej 68

» 2011-03-22, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-58/11- ustalenie lokaliz. inwest. celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji trafo i linii ś/n dla bud. ul.Głogowska 37

» 2011-03-30, Obwieszczenie o wniosku UAB.DW.7331-57/09 -ustalenie lokaliz. inwestycji celu publicz. dla rozbudowy budynku głównego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

» 2011-03-31, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-38/11 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy sieci wody, gazu,kanalizacji deszczowej i sanitarnej( z przepompownią ścieków) dla budowanego

corner   corner