logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   minus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2015 > lipiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2015-07-01, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego "Gosławice III" w Opolu

» 2015-07-03, Obwieszczenie nr UAB.6733.13.2015.DW- decyzja o ULICP dla budowy estakady i urządzeń do transportu odwodnionego osadu na terenie oczyszczalni ścieków przy ul.Cegalnej w Opolu

» 2015-07-06, Obwieszczenie nr UAB.6733.14.2015.DW- decyzja o ULICP dla rozbudowy sieci gazu śr/ c w ulicy Cygana w Opolu

» 2015-07-07, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego "Groszowice I" w Opolu

» 2015-07-07, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu

» 2015-07-07, Obwieszczenie nr UAB.6733.17.2015.DW- decyzja o zmianie decyzji ULICP dla rozbudowy Ośrodka Wczesnej Interwencji Neurologicznej przy ul.Wodociągowej 4 w Opolu

» 2015-07-07, Zawiadomienie STRON postępow. w sprawie decyzji o środowiskowych uwar. o PONOWNYCH opiniach PPIS, RDOŚ; przedsiewz. pn.: "Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrebie Parku Przemysłowego M

» 2015-07-08, WYDANIE pozwolenia zintegrowanego dla INTEREKO Sp. z o.o. dla bazy magazynowo-transportowej przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu

» 2015-07-14, Obwieszczenie nr UAB.6733.16.2015.DW- decyzja o ULICP dla rozbudowy i przebudowy oddziału ratunkowego i izby przyjęć WCM w Opolu , Al.Witosa 26

» 2015-07-15, Obwieszczenie nr UAB.6733.16.2015.DW- postanowienie w spr. decyzji o ULICP dla rozbudowy i przebudowy oddziału ratunkowego i izby przyjęć WCM w Opolu , Al.Witosa 26

» 2015-07-15, OŚR.6341.31.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

» 2015-07-15, OŚR.6341.32.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

» 2015-07-16, Obwieszczenie nr UAB.6733.18.2015.AB - wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa budynku Pozytonowej Tomografii Emisyjnej w Opolskim Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej 66A w Opolu

» 2015-07-17, informacja o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na istniejącym jazie klapowym na rzece Odrze

» 2015-07-17, informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na istniejącym jazie na Kanale Ulgi w Opolu.

» 2015-07-23, Zawiadomienie STRON postępow. w sprawie decyzji o środowiskowych uwar.: o opiniach PPIS, RDOŚ; postanowienie raport NIE; zakończ.postęp.: przedsięwz. pn.: "Budowa i rozbudowa infrastruktury drog

» 2015-07-28, OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

corner   corner