logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > styczeń

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2017-01-10, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP na budowę sieci gazu n/c przy ul. Żytniej w Opolu

» 2017-01-10, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP na budowę sieci gazu n/c przy ul. Ozimskiej w Opolu

» 2017-01-10, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z terenu placu magazynowania odpadów: BR Metal, Barbara Tr

» 2017-01-12, OŚR.6341.2.1.2017 z dnia 09.01.2017 r. (nasz nr OŚR.6341.161.2016) - zawiadomienie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Ogro

» 2017-01-12, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracj

» 2017-01-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.1.2017.JK z 13.01.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji: :budowa sieci wodociągowej do zespołu budynkow mieszkanych wielorodzinnych dla seniorów

» 2017-01-13, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum przesiadkowe przy ul. Obrońców Stalingradu w Opolu (przebudowa istniejącego parkingu)

» 2017-01-16, Decyzja nr OŚR.6220.68.2016.MCH z dnia 29.12.2016r. zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Opola nr OŚR-I.6220.68.2016.MCH z dnia 29.12.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Pr

» 2017-01-16, Obwieszczenie nr UAB.6733.2.2017.JK z 16.01.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji:budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla seniorów

» 2017-01-18, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-01-23, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku hydroforni wraz z infrastrukturą przy ul. 1 Maja w Opolu

» 2017-01-25, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.51.2016.SŻ o sprostowaniu błędu pisarskiego dot. sprawy wydania decyzji ULICP

» 2017-01-25, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu Szczepanowickiego z przebudowy dawnego budynku internatu na budynek mieszkaln

» 2017-01-25, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu

» 2017-01-25, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z

» 2017-01-26, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 46/17 na budowę stacji paliw płynnych i LPG wraz z infr. towarzyszącą wraz z pozwoleniem na rozbiórkę istniejących budynków ul. Budowlanych 3

» 2017-01-30, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt skupu złomu - przebudowa, Opole, ul. Kępska 4B

» 2017-01-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych - lokalnej 3KDL oraz wewnętrznej 3KDW w rejonie ul.Zbożowej w Opolu

corner   corner