logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > wrzesień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2017-09-06, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Opola do 2030 roku

» 2017-09-08, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu

» 2017-09-08, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Zapłocie w Opolu

» 2017-09-11, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

» 2017-09-11, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji - budowa sieci gazu śr/c 0,5 MPa przy ul. Sołtysów na terenie części działki nr 542 i części działki 519, obręb Wróblin, w Opolu

» 2017-09-14, Obwieszczenie nr UAB.6733.42.2017.WP z 14.09.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy; Al. Przyjaźni,ul. Kwiatowej i ul. Pobożnego w Opolu

» 2017-09-14, Obwieszczenie Nr UAB.6733.28.2017.GP decyzja o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa ul. Budowlanych

» 2017-09-14, Obwieszczenie Nr UAB.6733.27.2017.GP decyzja o ULICP dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej i sieci wodociągowej ul. Składowa w Opolu

» 2017-09-18, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś.c. przy ul. Zielonogórskiej w Opolu

» 2017-09-18, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.i: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy ul. M. Korneckiego, na terenie dz.nr 294/2 k.m. 5 i 725 k.m. 13 obr. Zakrzów, w Opolu

» 2017-09-18, wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla CTP Alpha Poland Sp. z o.o. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu projektowanej hali magazynowo-produkcyjnej w Opolu przy ul. Północnej

» 2017-09-19, Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wznowienia postępowania dot. "Przebudowa Polderu Żelazna"

» 2017-09-19, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. do 0,5 MPa ul. Pierwiosnków w Opolu

» 2017-09-19, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głogowskiej w Opolu, dz. n 90/2 i 90/6, k.m. 57, obręb Opole

» 2017-09-19, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr.c. przy ul. Partyzanckiej w Opolu

» 2017-09-19, Obwieszczenie o wszcz. postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.i: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zapłocie, na terenie części dz. nr 608/1 k.m.11 obr. Gosławice

» 2017-09-20, Decyzja Środowiskowa dla przedsięwzięcia Rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu samochodowego A.S.O. Auto Centrum Opole Lellek Group przy ul. Opolskiej 2c w Opolu

» 2017-09-20, Obwieszczenie nr UAB.6733.42.2017.WP z 14.09.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV w rejonie ul. Żerkowickiej

» 2017-09-21, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n.c. w rejonie ul. Ligudy w Opolu, na terenie dz. nr 290/42, 294/2, k.m. 5 i nr 725, k.m. 13 obręb Zakrzów.

» 2017-09-21, Obwieszczenie dot. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa przy ul. Pastelowej na terenie dz. nr 477/84, 232 k.m. 4 obręb Wrzoski, w rejonie ulicy Pastelowej w Opolu.

» 2017-09-22, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Teligi w Opolu

» 2017-09-22, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Geodetów w Opolu

» 2017-09-22, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Dereniowa w Opolu

» 2017-09-25, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna I" w Opolu

» 2017-09-25, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

» 2017-09-25, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej n/c ul. Zapłocie w Opolu

» 2017-09-25, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipcowej, na terenie działek nr: 1264/21, 1354/21, 1274

» 2017-09-26, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej n/c ul. Gryczana w Opolu

» 2017-09-28, Obwieszczenie nr UAB.6733.40.2017.GP decyzja o ULICP dla inwestycji: rozbudowa niezbędnej infrastruktury dla Elektrowni Opole

» 2017-09-28, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

corner   corner