logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > styczeń

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-01-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Kościuszki 3-11

» 2018-01-03, Obwieszczenie o wszcz. post. w spr. wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa stacji transformatorowej kontenerowej 2x630/1000 kVA wraz z siecią zasilającą 15kV i siecią nn na potrzeby USK w Opolu

» 2018-01-03, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:budowa sieci gazu n/c przy ul. ul. W. Broniewskiego w Opolu

» 2018-01-03, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Bytnara Rudego 16, 21, ul. Fieldorfa 2-4, ul. Hubala

» 2018-01-04, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji udzelającej zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości obejmującej działkę nr 6/15, km 55, obręb Opole, przy ul. Kolejowej 12c

» 2018-01-05, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ul. Kępska w Opolu

» 2018-01-05, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa przy ul. Ślicznej w Opolu

» 2018-01-09, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcie drzew z terenu przy ul. Rybackiej 2-8

» 2018-01-10, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przy pl. Teatralnym 8-9 i 10-11 z powodu przebudowy ciągów pieszych do wymogów p.poż.

» 2018-01-10, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy Pl. Teatralnym 1-2, 4-5, 6-7 w Opolu

» 2018-01-12, Obwieszczenie nr UAB.6733.60.2017.WP z 12.01.2018r. o wydaniu decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej przy ul. Karpackiej i ul. Tatrzańskiej w Opolu

» 2018-01-12, Obwieszczenie nr UAB.6733.59.2017.DW decyzja o ULICP dla budowy drogi gminnej z zarurowaniem ,odwodnieniem i oświetleniem przy ul.Jaśminowej i Herbacinej

» 2018-01-12, Obwieszczenie nr 6733.1.2018.PL o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci gazowej ś/c na terenie obrębu ew. Winów

» 2018-01-16, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.65.2017.PL dla inwestycji: budowa sieci gazowej n/c w rejonie ul. Broniewskiego

» 2018-01-19, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowlanego polegającego na zainstalowaniu komory lakierniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu przy ul. Wspólnej 1A

» 2018-01-19, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c w rejonie ul. Ciołkowskiego w Opolu

» 2018-01-23, Obwieszczenie nr UAB.6740.1045.2017.AG PMO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ZRID - budowa odcinka ul. Niklowej łączącego istniejący odc. ul. Niklowej z ul. Oświęcimską oraz odc. ul

» 2018-01-23, obwieszczenie nr UAB.6733.3.2018.JN o wydaniu dec. o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c na terenie cz. dz. nr 515/113 i 232 k.m. 4 obręb Wrzoski, ul. Pąsowa w Opolu

» 2018-01-23, Obwieszczenie o wydaniu decezji ULICP nr UAB.6733.67.2017.PL dla inwestycji: budowa sieci gazu n/c w rejonie ul. Broniewskiego w Opolu

» 2018-01-25, Obwieszczenie nr UAB.6740.989.2017.UW PMO o wydaniu decyzji o ZRID - budowa drogi publicznej gminnej realizowanej w ramach zadania pn.: "budowa infrastruktury drogowej (drogi gminnej) na terenach włąc

» 2018-01-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Tatrzańskiej 26-64

» 2018-01-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Chabrów 101-141

corner   corner