logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > październik

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-10-01, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Grota Roweckiego 4-11

» 2018-10-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dok. pn.Plan adaptacji miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030

» 2018-10-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Wrocławskiej 2A-C, 6A-C

» 2018-10-02, Obwieszczenie nr UAB.6733.38.2018.DW decyzja o ULICP dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 przy ul.Kremsera nr 1a w Opolu

» 2018-10-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Waryńskiego 23-41, ul. Sienkiewicza 26-28, ul. Luboszyckiej 2ac

» 2018-10-02, Obwieszczenie PMO o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ULICP dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. 1 Maja w Opolu

» 2018-10-02, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Jankowskiego 28

» 2018-10-02, Wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Punkt skupu złomu, Opole-Czarnowąsy

» 2018-10-02, Obwieszczenie nr UAB.6733.39.2018.DW decyzja o ULICP dla budowy przedszkola przy ul.Niemodlińskiej w Opolu (dz. Żerkowice)

» 2018-10-03, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. S. Grota Roweckiego 13 i ul. J. Bytnara "Rudego" 12E-D-13 w Opolu

» 2018-10-04, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na terenie przy ul. Cieszyńskiej 14 i 30, pod warunkiem nasadzeń zastepczych

» 2018-10-04, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na terenie przy ul. Bielskiej 53 i 55-57, pod warunkiem nasadzeń zastepczych

» 2018-10-04, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy ul. Hybala 25 w Opolu

» 2018-10-05, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Wiejskiej 169b, 171abcd

» 2018-10-05, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. 1 Maja 10a-12e

» 2018-10-05, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Piotrkowskiej 15ABCDEF

» 2018-10-05, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Grota Roweckiego 12A

» 2018-10-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowania w/s usunięcia drzew z terenu przy ul. Wiejskiej 169/171 w Opolu

» 2018-10-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew z terenu przy ul. Kieleckiej/Bielskiej

» 2018-10-09, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Licealnej 7

» 2018-10-09, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul.Piotrkowskiej 1

» 2018-10-09, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Dubois 39-47

» 2018-10-09, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. 1 Maja 10B

» 2018-10-09, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania UAB.6733.50.2018.BeP dot. budowy odc. linii kablowej 15kV przy ul. Kwaiatowej w Opolu działka nr 104/1 k.m.80

» 2018-10-09, UPUBLICZN_wniosek+raport ooś+aneks do raportu_zmiana DŚ dla przedsięwz pn. Rozbudowa zakładu IMEX-PIECHOTA o naziemny magazyn surowców energet ozn PORT 4 przy ul.Magazynowej Opole

» 2018-10-10, Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

» 2018-10-10, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 10 Szarak w Opolu

» 2018-10-10, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew przy ul. Jana Bytnara 4, 5, 6

» 2018-10-10, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Jana Bytna

» 2018-10-10, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 3 Lis w Opolu

» 2018-10-10, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 8 Żubr w Opolu

» 2018-10-12, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej sn 15 kV oraz budowa odcinków linii kablowych 15 kV w rejonie ul. Budowlanych

» 2018-10-12, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Batalionu Zośka 1

» 2018-10-12, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Szarych szeregów 44, 62

» 2018-10-15, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Matejki 5 w Opolu

» 2018-10-15, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Fieldorfa 12

» 2018-10-15, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 1 Hubertus

» 2018-10-15, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu

» 2018-10-15, Obwieszczenie PMO w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Tuwima w Opolu.

» 2018-10-15, Wydana decyzja środowiskowa dla przedsiewziecia: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Okulickiego - w rejonie ul. Sosnkowskiego w kierunku ul. Rataja – KOP-11a”

» 2018-10-16, Obwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wydania dec. ULICP na terenie działek nr 938 i 936/3 k.m. 14 obręb Zakrzów, Opole dla inwestycji: budowa sieci gazu n/c przy ul. Bałtyckiej

» 2018-10-16, Obwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wydania dec. ULICP na terenie działki nr 283/36 k.m. 2 obręb Sławice, Opole dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa przy ul. Sławickiej, ul. Rajskiej

» 2018-10-16, Obwieszczenie nr UAB.6733.47.2018.DW wniosek o ULICP dla budowy stacji telefonii komórkowej ORANGE ul.Energetyków w Opolu

» 2018-10-16, Wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia: „Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów od ul. Sosnkowskiego w kierunku ul. Wiejskiej – KOP-11b”

» 2018-10-17, Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa linii kablowej elektroenergetycznej ul. Polna/Akwarelowa . dz.nr 696/131,711/152 k.m.4

» 2018-10-18, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzewa przy ul. J.Bytnara Rudego

» 2018-10-18, Obwieszczenie nr UAB.6733.53.2018.DW wniosek o ULICP dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie WSSE ul.Wrocławska w Opolu

» 2018-10-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Grota Roweckiego 12A-E

» 2018-10-22, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. kasztan zwyczajny, rosnącego na nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 2A-C, 6A-C w Opolu

» 2018-10-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu przy ul. Kieleckiej 2-16, ul. Bielskiej 52-60, ul. Witosa 10-20, ul. Chełmskiej 20-28.

» 2018-10-24, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie głogu przy Pl. Teatralnym 8-9

» 2018-10-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Kosnego 31-47 i ul. Katowickiej 84-85

» 2018-10-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin krzewów przy ul. Piotrkowskiej 2

» 2018-10-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Jana Bytnara 'Rudego" 14b i ul. Hubala 17 w Opolu

» 2018-10-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy ul. Ozimskiej 62-68 i ul. Kani 3bc w Opolu

» 2018-10-24, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i umorzenia opłaty za usunięcie drzew przy ul. Niemodlińskiej 59-61, Wojska Polskiego 2-4

» 2018-10-24, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dot. zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Rodziewiczówny 3-11, Fabrycznej 2-14B

» 2018-10-26, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowania w/s usunięcia drzew z terenu przy ul. ul. S. Grota Roweckiego 13 i ul. J. Bytnara „Rudego” 12 D-E i 13 w Opolu

» 2018-10-29, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej sn 15 kV oraz budowa odcinków linii kablowych 15 kV w rejonie ul. Budowlanych w Opolu

» 2018-10-31, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 6 lip drobnolistnych na terenie przy ul Jankowskiego 8-28, pod warunkiem nasadzeń zastepczych

» 2018-10-31, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Pużaka 20A i 26A i ul. mjr Hubala 12A

corner   corner