logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2019 > maj

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2019-05-06, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew oraz odmowie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew przy ul. Wilsona 26-82, pod warunkiem nasadzeń zastępczych 7 sz. drze

» 2019-05-07, obwieszczenie o przyjętym „Planie adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030”

» 2019-05-07, Obwieszczenie PMO w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV przy ul. 1 Maja-Katowicka w Opolu.

» 2019-05-08, upubliczn_wydana DECYZJA_3 o środowisk uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Zainstalowanie jednostanow kabiny lakierniczo-suszarniczej w części warsztatowej domu jednorodz, przy ul. Prostej 1c w Opolu

» 2019-05-08, obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP-budowa sieci gazowej ul. Sobieskiego w Opolu

» 2019-05-09, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Prószkowskiej w Opolu

» 2019-05-09, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu

» 2019-05-10, Zawiadomienie STRON post. w spr. wydania decyzji środowiskowej o: uzyskanych opiniach i stanowiskach organów opiniujących, o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ, zakończ. postępow.; przeds

» 2019-05-11, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu

» 2019-05-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Luboszyckiej 10-10D i 12-12C , pod warunkiem wykonania nasadzenia zastępczego

» 2019-05-14, Obwieszczenie nr UAB.6740.395.2019.KM o wydaniu decyzji nr 414/19 udzielająca pozwolenia na rozbudowę stacji paliw płynnych i LPG o podziemny zbiornik na beznyznę przy ul. Budowlanych 3

» 2019-05-15, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew, rosnących na terenie przy ul. Chabrów 101-141 w Opolu

» 2019-05-16, Obwieszczenie nr UAB.6740.289.2019.WK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej publicznej na odcinku

» 2019-05-16, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji:budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą na budynku hotelowym na dz.nr 112/20 k.m.47,obręb Opol

» 2019-05-16, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie krzewów, rosnących na terenie przy ul. Prószkowskiej 23-29 w Opolu

» 2019-05-16, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na działce nr 535/28, k.m. 11, obręb Zakrzów, położonej w Opolu przy ul. Chabrów (na niezab

» 2019-05-16, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.15.2019.PL dla inwestycji: budowa sieci kablowej n.n. w rejonie ul. Róży Wiatrów w Opolu

» 2019-05-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN

» 2019-05-20, Obwieszczenie w sprawie dec. orzekającej interpretację indywidualną dot. tablic reklamowych

» 2019-05-20, INFO_wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.Stanowisko odlewania stopów łożyskowych, w istn hali nr 5, na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 4, ul. Oświęcimskiej 102C Opolu

» 2019-05-21, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.19.2019.PL dla inwestycji: budowa stacji transformatorowej oraz sieci kablowej s.n. i n.n.w rejonie ul. Róży Wiatrów

» 2019-05-23, UPUBLICZN 2_wniosek+raport ooś+analiza wariantu III_zmiana DŚ dla przedsięwz pn. Rozbudowa zakładu IMEX-PIECHOTA o naziemny magazyn surowców energet ozn PORT 4 przy ul.Magazynowej Opole

» 2019-05-23, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji:budowa sieci gazu śr/c przy ul.Sławickiej na dz. nr 1190/50, 1518/125 k.m.4, obręb Sławice w Opolu

» 2019-05-24, Obwieszczenie nr UAB.6740.276.2019.WK o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/2017 z dn. 2017.03.16 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiat

» 2019-05-24, Obwieszczenie PMO w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c przy ul. Prószkowskiej w Opolu

» 2019-05-24, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. Budowy obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I

» 2019-05-24, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.17.2019.JG dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa przy ul. Leonida Teligii na terenie działki nr 945 k.m. - obręb Malina

» 2019-05-27, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie topoli przy ul. Chabrów 145-197 i przeprowadzeniu oględzin drzewa

» 2019-05-27, Obwieszczenie nr UAB.6740.366.2019.WK o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie centrum przesiadkowego przy stacji Opole-

» 2019-05-30, Obwieszczenie - decyzje - interpretacje indywidualne ws naliczania kar za niedostosowanie reklam do uchwały reklamowej w Opolu

» 2019-05-31, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6131.194.2018.EM z dnia 29.05.2019r. o usunięciu drzew rosnacych na działce ewidencyjnej nr 1/1, a.m. 76, obreb N

corner   corner