logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > sierpień > 2021-08-05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103542O- ul. J. Bytnara Rudego

Opole, dnia 05.08.2021
UAB.6740.375.2021.UW

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z dnia 2020.08.10) oraz art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. poz. 256 z 2020 r.)
zawiadamiam
że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu została wydana decyzja nr 5/21                                              z dnia  05.08.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:   rozbudowie drogi gminnej nr 103542 O  ul. Jana Bytnara „Rudego” dla zadania pn.: „Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru  bocznych do ul. Bytnara Rudego.”
   
Inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
W liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi gminnej (bez numeru):
1240/5, 1240/6, 1241/3 (1241/5, 1241/6, 1241/7, 1241/8), 1241/4 (1241/9, 1241/11, 1241/10), 1242/1, 1244 (1244/2, 1244/3), 1245/3, 1245/6 a.m. 20; 1243/6 (1243/11, 1243/12), 1243/10 (1243/13, 1243/14), 1285/4, 1285/5, 1285/7 (1285/9, 1285/10), 1307/2 (1307/3, 1307/4) a.m. 21; 7, 9/3, 9/4 (913, 9/14), 9/9 (9/11, 9/10, 9/12), 10/4, 11 (11/1, 11/2) 18 (18/1, 18/2) a.m. 23 obręb Gosławice.
Poza liniami rozgraniczajacymi teren pasa drogowego, ale  stanowiących teren niezbędny dla realizacji obiektów budowlanych:
 1241/8, 1241/10, 1244/3, a.m. 20;  1243/9, 1285/10 1307/4 a. m. 21; 9/10, 9/12, 9/14, 11/2, 18/2, 141, 11/1 a.m. 23 obręb Gosławice.
(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie nr działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury                    i Budownictwa Urzędu Miasta Opola- pl. Wolności 7/8, pok. 308, po wcześniejszym  telefonicznym uzgodnieniu tel. 77-5411346.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego,                                    za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.  

W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej - wysokość odszkodowania powiększa się                  o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego - art.18              ust. 1e  ustawy z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                            w zakresie dróg publicznych.


             
                                                                                                               z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa
Marta Czoch

Ilość odwiedzin: 64
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Wichłacz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wichłacz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Wichłacz
Data wytworzenia informacji: 2021-08-05 13:08:00
Data udostępnienia informacji: 2021-08-05 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-12 14:09:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner