logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2019 > październik > 2019-10-16
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji egib dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szczepanowice

Prezydent Miasta Opola, na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) informuje, że z dniem 28 września 2019 r., dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych Grotowice i Groszowice stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej cytowanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego  dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo –kartograficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, zgłaszać do Prezydenta Miasta Opola zarzuty do tych danych.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Opola na obrębach ewidencyjnych: Grotowice, Groszowice, Kolonia Gosławicka i Szc
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Maziarek
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Maziarek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Maziarek
Data wytworzenia informacji: 2019-10-16 10:27:12
Data udostępnienia informacji: 2019-10-16 10:27:12
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-16 11:32:17

Wersja do wydruku...

corner   corner