logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2019 > maj > 2019-05-17
Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola".

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2019 r. pod numerem 548936-N-2019.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wzór umowy

załącznik do umowy - Protokół przekazania pojazdu

odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SIWZ

nowy formularz - "OFERTA PRZETARGOWA"

w postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Nazwa dokumentu: Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Kamilla Wieczorek
Osoba, która odpowiada za treść: Kamilla Wieczorek
Osoba, która wprowadzała dane: Kamilla Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2019-05-17 13:53:46
Data udostępnienia informacji: 2019-05-17 13:53:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-27 12:27:40

Wersja do wydruku...

corner   corner