logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2019 > wrzesień > 2019-09-17
I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU (UL. PODHALAŃSKA 6/2, UL. PODHALAŃSKA 13/2, UL. ORLĄT LWOWSKICH 16/5)

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

 

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych (wymagających przeprowadzenia remontu) położonych w Opolu wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu niezbędnych do racjonalnego korzystania z nw. lokali:

1. ul. Podhalańska 6/2 (parter). Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 36,83m2.

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 145/7 z km 20 o pow. 0,0117ha, obręb Opole, KW OP1O/00058830/3.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektr., gazowa. Ogrzewanie C.O. etażowe.

Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi: 130.000,00; w tym cena lokalu: 121.199,00 zł, cena gruntu w udziale procentowym (23,20%): 8.801,00 zł;                               wadium:  13.000,00 zł.

2. ul. Podhalańska 13/2 (parter). Lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 34,33m2.

Oznaczenie geodezyjne dz. nr 149/5 z km 20 o pow. 0,0157ha, obręb Opole, KW OP1O/00063023/1.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektr., gazowa. Brak ogrzewania.

Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi: 116.000,00 zł; w tym cena lokalu: 108.506,40 zł; cena gruntu w udziale procentowym: (14,88%): 7.493,60 zł;                               wadium: 11.600,00 zł.

3. ul. Orląt Lwowskich 16/5 (I pietro). Lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 32,40m2.

Oznaczenie geodezyjne dz. nr 37/8 z km 47 o pow. 0,0180ha, obręb Opole, KW OP1O/00073349/5.

Instalacje w budynku: wod.-kanal., elektr., gazowa. Ogrzewanie: piece.

Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi: 110.000,00 zł; w tym cena lokalu: 99.462,00 zł; cena gruntu w udziale procentowym: (12,09%): 10.538,00 zł;                               wadium: 11.000,00 zł Tereny, na których zlokalizowane są ww. nieruchomości nie są objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Istniejący sposób wykorzystania terenu – tereny mieszkaniowe oraz usługowo-mieszkaniowe w przypadku lokalu nr 3.

Przedmiotowe nieruchomości  nie są  obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Przetargi  odbędą się  w  dniu 17 września 2019 r. o godz. 9.00 (lokal ul. Podhalańska 6/2), o godz. 9.15 (lokal ul. Podhalańska 13/2) oraz o godz. 9.30 (lokal ul. Orląt Lwowskich 16/5) w Urzędzie  Miasta  Opola – sala  konferencyjna, III p. 2 klatka schodowa, Pl. Wolności 7-8.

Przystępujący  do przetargów  zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 12 września 2019 r. – Urząd  Miasta  Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi  dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w załącznikach, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale).

2.  Dokonania  w ww. terminie wniesienia wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wpłacone  wadium  ulega  przepadkowi  wyłącznie w razie  uchylenia  się  uczestnika, który  przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega  zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz  wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokali przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Pl. Wolności 7/8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 774511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30  (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Ww. lokale  mieszkalne zostaną  udostępnione  do  oglądania, po uprzednim uzgodnieniu  terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu - Referat Czynszów i Windykacji, ul. Ozimska 19 pok. 919, tel. 77/4435749.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega  sobie  prawo odwołania  przetargów z uzasadnionej przyczyny.

Nazwa dokumentu: I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W OPOLU (UL. PODHALAŃSKA 6/2, UL. PODHALAŃSKA 13/2, UL. ORLĄT LWOWSKICH 16/5)
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kubacka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kubacka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kubacka
Data wytworzenia informacji: 2019-08-08 07:04:56
Data udostępnienia informacji: 2019-08-08 07:04:56
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-08 08:13:51

Wersja do wydruku...

corner   corner