logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   minus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2009 > kwiecień

Proszę wybrać przetarg:

» 2009-04-01, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 51- III p.

» 2009-04-01, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 51- III p.

» 2009-04-01, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL.SZCZESZYŃSKIEGO 22

» 2009-04-02, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL.UL. NIEMODLIŃSKIEJ 13, SIENKIEWICZA 20 of.

» 2009-04-02, Przebudowa mostu nad rzeką Maliną w ciagu ul. Częstochowskiej w Opolu ( droga wojewódzka 423)

» 2009-04-02, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: KS. OPOLSKICH 48-50, JAGIELLONÓW 41, GORZOŁKI 10, OZIMSKIEJ 71 C

» 2009-04-07, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. BUDOWLANYCH 27

» 2009-04-08, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. OZIMSKIEJ 8 - I piętro

» 2009-04-08, Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż.

» 2009-04-09, Publiczne Gimnazjum Nr 7 - budowa hali namiotowej

» 2009-04-09, I ROKOWANIA O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UZYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 40a

» 2009-04-10, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Stawu Zamkowego przy ul.N.Barlickiego w Opolu - w ramach projektu pn.: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola" (ODRA

» 2009-04-15, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry w zakresie Przebudowa ul. Ks. Baldego i ul. Nadbrzeżnej w Opolu – zagospodarowanie terenu wzd

» 2009-04-15, Oczyszczanie chodników, placów, pasów zieleni i rowów przydrożnych w okresie 2009-2010 na terenie miasta Opola

» 2009-04-15, Koszenie trawy i chwastów na pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, rowy i pobocza)dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola w latach 2009-20

» 2009-04-16, Realizacja szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie miasta Opola

» 2009-04-16, Dostawa szczepionek do szczepień profilaktycznych, chusteczek dezynfekcyjnych oraz probówko-strzykawek i igieł do pobierania krwi w systemie zamkniętym aspiracyjno-różniowym

» 2009-04-16, Liceum Ogólnokształcące nr II Opole ul. Pułaskiego 3 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami

» 2009-04-17, Osuszenie budynku Ratusza

» 2009-04-17, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (KIOSKU) POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. TARGOWEJ- REYMONTA ( Targowisko Miejskie "Cytrusek")

» 2009-04-17, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. OZIMSKIEJ 44 of.

» 2009-04-20, ROKOWANIA O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UZYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. SPACEROWEJ 10

» 2009-04-22, Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej - Kokota w Opolu w zakresie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dróg wraz z oświetleniem ulicznym terenu w rejonie ulic Wrocławsk

» 2009-04-22, ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL.CHABRÓW 185/3

» 2009-04-24, Zad.I: Usługi w zakresie ochrony fizycznej dotyczącej budynku mieszkalnego znajdującego się w Opolu przy ul. Odrzańskiej 4; Zad.II: Usługi w zakresie całodobowego dozoru budynku znajdującego s

» 2009-04-28, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU GARAŻU POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ 8

» 2009-04-30, II ROKOWANIA O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UNOWY NAJMU LOKALU UZYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY PL. RÓŻ ( TEREN BASENU LETNIEGO)

» 2009-04-30, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY O NABYCIE PRAWA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 51 ( w budynku Stadionu Miejskiego)

» 2009-04-30, Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu

corner   corner