logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > październik

Proszę wybrać przetarg:

» 2012-10-01, Wykonanie bilansu wód opadowych na terenie miasta Opola

» 2012-10-02, Zakup sprzętu do pracowni komputerowych szkół

» 2012-10-03, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL.UL BUDOWLANYCH 37, 1 MAJA 48b

» 2012-10-04, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY RYNKU 27 i RYNKU 28 - 29

» 2012-10-04, Przebudowa z rozbudową części Szkoły Podstawowej Nr 14 na potrzeby przedszkola specjalnego - mała architektura

» 2012-10-08, Dostawa energii elektrycznej do placówek oświatowych miasta Opola

» 2012-10-09, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY ULUL.PISANKOWEJ

» 2012-10-11, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL.TARNOPOLSKIEJ ( POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WIELORODZINNĄ)

» 2012-10-12, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO SKARBU PAŃSTWA POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. SIERADZKIEJ 9/504

» 2012-10-12, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKLANEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23/2 ( WYSPA PASIEKA)

» 2012-10-15, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZAB. NIERUCH. GRUNTOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. ZAMIEJSKIEJ, M. REJA

» 2012-10-16, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OZIMSKIEJ 48b ( budynek Krytej Pływalni)

» 2012-10-17, Wymiana wodomierzy w lokalach stanowiących własność Gminy Opole

» 2012-10-18, Przedszkole Publiczne nr 8 - remont dachu

» 2012-10-22, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II przebudowa zaplecza sali gimnastycznej

» 2012-10-23, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W 2-LETNIĄ DZIERŻAWĘ 38 SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OPOLU przeznaczonych na zamieszczanie reklam i drobnych ogłoszeń

» 2012-10-23, Remont dachów budynków: remont dachu budynku przy ul. Rzecznej 2 w Opolu, remont dachu budynku przy ul. Rudzkiego 2 w Opolu, remont dachu budynku przy Alei Przyjaźni 3,remont dachu budynku przy ul.

» 2012-10-24, Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Katowickiej ... II przetarg

» 2012-10-24, Rozbudowa ul. Bolka II wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I

» 2012-10-25, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 172

» 2012-10-26, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL. PLEBISCYTOWEJ 25, PLEBISCYTOWEJ 18

» 2012-10-26, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.UL. DUBOIS 1, 1 MAJA 15of.

» 2012-10-29, Remont nawierzchni chodnika przed budynkami przy ul. 1 Maja 68-114 w Opolu oraz przed budynkiem przy ul. Oleskiej 15-17 w Opolu.

» 2012-10-30, Utwardzenie pobocza ul. Teligi w Opolu

» 2012-10-30, Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie

» 2012-10-30, Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu

corner   corner