logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > kwiecień

Proszę wybrać przetarg:

» 2012-04-02, Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej - roboty dodatkowe2

» 2012-04-02, Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej rob. dodatkowe

» 2012-04-05, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU przy ul. WROCŁAWSKIEJ 172

» 2012-04-05, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU przy ul.OZIMSKIEJ 48b

» 2012-04-16, Usługi w zakresie koszenia trawników i przycinania żywopłotów wraz z wywiezieniem w zasobach Gminy Opole w Rejonie I, Rejonie II i Rejonie III

» 2012-04-17, Dostawa i montaż regałów przesuwnych i regałów stacjonarnych do archiwum zakładowego Urzędu Miasta Opola

» 2012-04-17, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU przy ul. OZIMSKIEJ 8- I PIĘTRO

» 2012-04-17, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 32a, KRAKOWSKIEJ 32

» 2012-04-17, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 48-50

» 2012-04-18, „DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SP ZOZ "ŚRÓDMIEŚCIE" W OPOLU"

» 2012-04-18, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU przy ul.KRAKOWSKIEJ 36of.

» 2012-04-18, Budowa zatoki postojowej w rejonie PP nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu

» 2012-04-19, Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola

» 2012-04-20, Dostawa i montaż sprzętu sportowego (siłowego i cardio) do wyposażenia sali rozgrzewkowej w ramach wyposażenia zadania Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu

» 2012-04-23, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY ul. REYMONTA 27OF.

» 2012-04-24, Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych

» 2012-04-25, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU przy ul.ŚCIEGIENNRGO 1, KORASZEWSKIEGO 21

» 2012-04-25, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU przy ul. KATOWICKIEJ 13-15, LUBOSZYCKIEJ

» 2012-04-26, I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY ULUL.: KOŁŁĄTAJA 3/5 i W.DRZYMAŁY 29/1

» 2012-04-27, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. BARLICKIEGO 13

» 2012-04-27, Wymiana wodomierzy w zasobach mieszkaniowych Gminy Opole - Rejon I, II, III

» 2012-04-30, Rozbudowa ul. Oświęcimskiej roboty dodatkowe

corner   corner