logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2012 > sierpień

Proszę wybrać przetarg:

» 2012-08-01, ODWOŁANIE ROKOWAŃ NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 90

» 2012-08-02, Oczyszczanie mechaniczne jezdni - zamiatanie, zmywanie jezdni w sezonie letnim, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego w roku 2012

» 2012-08-03, Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. katowicka

» 2012-08-06, PSP nr 14 - adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53 - dostawa i montaż mebli przedszkolnych i biurowych oraz sprzętu dydaktycznego

» 2012-08-06, Organizacja szkoleń, kursów oraz warsztatów dla uczniów szkół zawodowych Miasta Opola w ramach projektu "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"

» 2012-08-07, „DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO , ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

» 2012-08-09, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻU POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. 1 MAJA 39-41

» 2012-08-09, Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych

» 2012-08-10, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 90 ( ODWOŁANY)

» 2012-08-13, Remont nawierzchni chodnika przed budynkami przy: Zad. 1 ul. Orląt Lwowskich 23-27 w Opolu; Zad. 2 ul. Orląt Lwowskich 29-33 w Opolu; Zad. 3 ul. Chabrów 13-17 w Opolu, Zad. 4 ul. Nysy Łużyckiej 3

» 2012-08-14, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻY POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. SIENKIEWICZA 20OF., 1 MAJA 99

» 2012-08-17, Dostawa i montaz mebli biurowych dla Urzędu Miasta Opola

» 2012-08-20, Utwardzenie pobocza ul. Groszowickiej w Opolu

» 2012-08-21, II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZAB. NIERUCH. GRUNTOWEJ POŁOZONEJ W OPOLU PRZY UL. WIEJSKIEJ

» 2012-08-21, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL. OZIMSKIEJ 48b ( budynek Krytej Pływalni)

» 2012-08-21, I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOZONEGO W OPOLU PRZY PL. KOPERNIKA 1a

» 2012-08-22, I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOZONYCH W OPOLU PRZY UL. DUBOIS 1, 1 MAJA 15of.

» 2012-08-22, SIWZ

» 2012-08-22, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU PRZY UL.PLEBISCYTOWEJ 25 i PLEBISCYTOWEJ 18

» 2012-08-22, III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 GARAŻU ( BOKS NR 2) POŁOZONEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ 13-15

» 2012-08-22, ROKOWANIA NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM 1 M2 LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W OPOLU PRZY UL.OZIMSKIEJ 8-I piętro

» 2012-08-24, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej sali gimnastycznej

» 2012-08-27, Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budowa infrastruktury technicznej.

» 2012-08-28, Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opola - na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych

» 2012-08-29, „DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO , ODCZYNNIKÓW ORAZ SZCZEPIONEK PROFILAKTYCZNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

» 2012-08-30, Zakup i dostawa kosiarki wrzecionowej w ramach zadania "Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu"

corner   corner