logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2019 > kwiecień

Proszę wybrać przetarg:

» 2019-04-03, Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych

» 2019-04-04, II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. ODRZAŃSKIEJ (DZ. NR 287/4, OBR. GROTOWICE)

» 2019-04-04, Dokumentacja pozostała. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sławicach - opracowanie koncepcji

» 2019-04-05, Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis – opracowanie dokumentacji

» 2019-04-05, Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania zieleni miejskiej

» 2019-04-10, Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Budowa dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL – opracowanie dokumentacji

» 2019-04-10, Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola

» 2019-04-11, Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

» 2019-04-12, Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

» 2019-04-12, Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola [...]

» 2019-04-15, Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola.

» 2019-04-16, Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakladania i utrzymywania zieleni miejskiej

» 2019-04-17, Dostawa i montaż mebli oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD związanych z zadaniem pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych

» 2019-04-17, Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola

» 2019-04-19, Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą B

» 2019-04-19, Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu – opracowanie dokumentacji

» 2019-04-24, Dostawa i montaż wyrobów będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

» 2019-04-25, IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. BIERKOWICKIEJ (DZ. NR 1300/3, KM 6, OBRĘB BIERKOWICE)

» 2019-04-26, Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji

» 2019-04-30, Odbiór odpadów komunalnych (...) w Opolu (...)

corner   corner