logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UAB.6740.302.2019.KM                                                                                                          Opole, 29.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Opola, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamia

że na wniosek Morawiec Transport Sp. z o.o., 48-250 Głogówek, ul. 3 Maja 62A została wydana decyzja nr  366/19 z dn. 29.04.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą:

budowę stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą przy ul. Oświęcimskiej

na terenie:działki nr 46/5 k.m. 38 obręb Szczepanowice.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola [p. 304] w budynku przy pl. Wolności 7/8 w godzinach pracy urzędu.

 

        z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Beata Wartenberg

 

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie nr UAB.6740.302.2019.KM o wydaniu pozwolenia na budowę nr 366/19 obejmująca: budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą przy ul. Oświęcimskiej
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Wichłacz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wichłacz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Wichłacz
Data wytworzenia informacji: 2019-04-29 13:26:46
Data udostępnienia informacji: 2019-04-29 13:26:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-29 14:39:29

Wersja do wydruku...

corner   corner