logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                                                                           Opole, dnia 24.05.2019
UAB.6740.276.2019.WK

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.49 oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.23 z późn.zm.) oraz zgodnie z art.11d ust.5 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. poz. 1496 z 2017r z późn. zm.)

zawiadamiam
że na wniosek z dnia 18.03.2019, złożony przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, 45-594 Opole ul. Firmowa 1 w imieniu Prezydenta Miasta Opola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 3/2017 z dn. 2017.03.16 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza w Opolu

Zakres wnioskowanej zmiany dotyczy punktu III decyzji ZRID nr 3/2017 [strona 3] -stwierdzającego nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych na inwestycję polegającą na rozbudowie drogi powiatowej nr 2001 O - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza w Opolu - działek:
obręb Groszowice karta mapy 13:
nr 88/1 (po podziale) o powierzchni 0,0031 ha
nr 89/1 (po podziale) o powierzchni 0,0032 ha
nr 90/3 (po podziale) o powierzchni 0,0022 ha
nr 91/1 (po podziale) o powierzchni 0,0018 ha
nr 92/1  (po podziale) o powierzchni 0,0039 ha
nr 93/1 (po podziale) o powierzchni 0,0100 ha

zmiany podmiotu nabywającego - na rzecz Miasta Opole [było Gmina Opole].

Planowana droga ma kategorię powiatową i organem właściwym do jej nabycia jest Miasto Opole na prawach powiatu.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8, pok.303.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
                    Beata Wartenberg

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie nr UAB.6740.276.2019.WK o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/2017 z dn. 2017.03.16 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiat
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Wichłacz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wichłacz
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Wichłacz
Data wytworzenia informacji: 2019-05-24 09:12:00
Data udostępnienia informacji: 2019-05-27 09:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-27 10:18:43

Wersja do wydruku...

corner   corner