logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 C94  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

 Powierzchnia planu: 55,8 ha Obręb: Wójtowa Wieś
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr XXIX/522/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

7 lipca
2016 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

20 lipca
2016 r.

Składanie wniosków do mpzp do 12 sierpnia
2016 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 9 października 2017 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 15 marca 2017 r.
 IV.
 

I. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

II. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu
 
25 września 2017 r.

23 stycznia 2019 r.


I. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

II. Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu:

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

od 3 października 2017 r. do 31 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

od 31 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 


I. Dyskusja publicznaII. Dyskusja publiczna
 

19 października 2017 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00


14 lutego 2019 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16.00
 

I.Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

II. Przyjmowanie uwag do projektu mpzp
 
do 14 listopada 2017 r.

do 14 marca 2019 r.


I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

II. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

III. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

28 listopada 2017 r.


19 grudnia 2018 r.


3 kwietnia 2019 r.
V.

Uchwała nr LV/1092/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

25 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 314
Rozstrzygnięcie nadzorcze, poz. 604

2 lutego 2018 r.

5 marca 2018 r.

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-14 11:58:49
Data udostępnienia informacji: 2016-06-14 11:58:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-05 07:51:36

Wersja do wydruku...

corner   corner