logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola

 

Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola świadczącego usługi zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2016 poz. 2077 z późn. zm.).

 

  1. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.).

 

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu.

 

  1. Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie bip.um.opole.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

 

  1. Ofertę można składać w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Rynek - Ratusz w sekretariacie Sekretarza Miasta Opola (pok. nr 112, I piętro).

 

  • Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 1100

 

  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 1130

 

  • Osoba do kontaktu: Anna Hanusik, Wydział Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Opola, tel. 77 45-11- 950, adres e-mail: anna.hanusik@um.opole.pl

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany ogłoszenia o konkursie bądź zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością przedłużenia terminu ich składania.
  2. unieważnienia konkursu, w każdym terminie, bez podania przyczyny, nie dokonując wyboru Brokera.

 

Uwaga: więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Gospodarczym Urzędu Miasta Opola, Referat Ubezpieczeń i Rozliczeń,  Rynek - Ratusz 45-015 Opole, pok. nr 302.

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Osoba, która wytworzyła informację: Leszek Budyłowski
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Budyłowski
Osoba, która wprowadzała dane: Leszek Budyłowski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 12:48:34
Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 12:48:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-26 12:57:17

Wersja do wydruku...

corner   corner