logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      minus REGULAMIN NABORU
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         minus REKRUTACJE 2018 R.
            plus OGŁOSZENIA 2018
            minus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Zamówień Publicznych
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Budżetu
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Urząd Miasta Opola                                                                  Opole, dnia 19 stycznia 2018 r.

Rynek-Ratusz

 

 

INFORMACJA

o wyniku  naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. partycypacji społecznej
w Centrum Dialogu Obywatelskiego

ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018  r. w Urzędzie Miasta Opola.

 

 

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru Komisja Rekrutacyjna rekomenduje do zatrudnienia Pana Patryka Śródę zam.  Opole.

Pan Patryk Śróda spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze na ww. stanowisko. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na tym stanowisku z zakresu wymaganych przepisów określonych w ogłoszeniu. Ww. uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Grzegorz Marcjasz

Sekretarz Miasta

Nazwa dokumentu: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Skrócony opis: stanowisko ds. partycypacji społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Parobecka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Parobecka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Parobecka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 08:41:11
Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 08:41:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 08:42:48

Wersja do wydruku...

corner   corner