logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 C110  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu

 Powierzchnia planu: 202 ha
 Dzielnica: Brzezie
Lp. Procedura sporządzania MPZP Terminy
I.

Uchwała nr LXVI/1250/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu

 

5 lipca
2018 r.
II. Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

9 lipca 2018 r.

Składanie wniosków do mpzp do 31 lipca
2018 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp 10 kwietnia 2019 r.
III. Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp od 4 września 2018 r.
 IV.
 
Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu 8 kwietnia 2019 r.

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2zał. 3, streszczenie niespecjalistyczne)

od 15 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r.
Dyskusja publiczna 9 maja 2019 r., Rynek - Ratusz, s. 203, godz. 16:00
Przyjmowanie uwag do projektu mpzp do 31 maja 2019 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp  
V.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Bucher
Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 09:46:25
Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 09:46:25
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-16 08:09:05

Wersja do wydruku...

corner   corner