logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   minus Wydział Polityki Społecznej
      plus Konkursy 2020
      plus Konkursy 2017
      plus Konkursy 2018
      minus Konkursy 2019
         minus Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi"
         minus Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek"
         minus Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Akcja edukacyjna dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
         minus Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
         plus Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny,macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
         minus Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi
            minus Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy r
         minus Konkurs na powierzenie realizacji w latach 2020 – 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Miasta Opola domu pomocy społecznej
         minus Oferta pozakonkursowa „Wsparcie działalności Łaźni dla osób bezdomnych”.
         minus Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej
      minus Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia  29 października 2019 r.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

Załączniki do pobrania: 2019-10-08 13:45:52 - Zarządzenie wraz z ogłoszeniem (835.40 kB)
2019-10-08 13:50:28 - Regulamin otwartych konkursów ofert (68.01 kB)
2019-10-08 13:56:13 - Załącznik 1 do Regulaminu (104.49 kB)
2019-10-08 13:58:09 - Załącznik 2 do Regulaminu (61.00 kB)
2019-10-08 14:00:56 - Załącznik 3 do Regulaminu (100.00 kB)

Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi
Skrócony opis: 1)wsparcie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, w tym działania prowadzone metodą streetworkingu, 2)prowadzenie łaźni dla osób potrzebujących.
Podmiot udostępniający: Wydział Polityki Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cieślik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cieślik
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cieślik
Data wytworzenia informacji: 2019-10-08 13:41:42
Data udostępnienia informacji: 2019-10-08 13:41:42
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-08 14:08:07

Wersja do wydruku...

corner   corner