logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem 1 m2 garaży położonych w Opolu przy:

  1. ul. Luboszyckiej  o pow.15,56 m2 garaż nr 27 (zestaw II)

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 3/83 z km 22, obręb Opole,  KW OP1O/00079811/7

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  170,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu garaży przy ul. Luboszyckiej.

  1. ul. Luboszyckiej  o pow.16,50 m2 garaż nr 37 (zestaw III)

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 3/85 z km 22, obręb Opole,  KW OP1O/00079810/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  180,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu garaży przy ul. Luboszyckiej.

  1. ul. Struga 24  o pow.16,41 m2 garaż nr 3

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 24/2 z km 76, obręb Nowa Wieś Królewska,  
KW OP1O/00100391/3

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  180,00 zł

Garaż w dostatecznym stanie technicznym.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do renowacji,

- dach kryty papą kwalifikuje się do konserwacji (uszczelnienie),

- tynki wewnętrzne do uzupełnienia oraz pomalowania,

- posadzka betonowa – stan dobry – lekkie spękania.

Garaż znajduje się w ciągu dwóch garaży za budynkiem przy ul. Struga 24 w Opolu. Wjazd do garażu od strony ul. Granicznej w Opolu.

  1. ul. Dubois 18  o pow.12,30 m2 garaż nr 1

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 32/79 z km 53, obręb Opole,  KW OP1O/00075926/8

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  130,00 zł

Garaż w dostatecznym stanie technicznym.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa stalowa kwalifikuje się do renowacji,

- dach drewniany, kryty papą kwalifikuje się do remontu (uszczelnienie),

- tynki wewnętrzne do uzupełnienia oraz pomalowania,

- posadzka betonowa – stan dobry – lekkie spękania,

- okno w ścianie bocznej do renowacji – przeszklenia.

Garaż znajduje się za budynkiem przy ul. Dubois 18 w Opolu.

  1. ul. Budowlanych  o pow.16,50 m2 garaż nr 151

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 3/147 z km 22, obręb Opole,  KW OP1O/001004632/9

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  190,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do drobnego remontu i malowania,

- uzupełnienie braków tynków, likwidacja zacieków na tylnej ścianie garażu,

- uszczelnienie pokrycia dachowego,

- malowanie ścian i sufitu.

Garaż znajduje się w zespole garaży za budynkiem przy ul. Budowlanych w Opolu. Wjazd

do garażu od strony ul. Budowlanej w Opolu.

  1. ul. 1 Maja 115-121  o pow.19,09 m2 garaż nr 5

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 14/29 z km 55, obręb Opole,  KW OP1O/00077916/9

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  210,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- brama garażowa kwalifikuje się do renowacji,

- dach kryty papą kwalifikuje się do konserwacji (uszczelnienie),

- brak tynków wewnętrznych do uzupełnienia oraz pomalowania,

- posadzka betonowa – miejscowo do wyrównania.

Garaż znajduje się w ciągu ośmiu garaży za budynkiem przy ul. 1 Maja 115 w Opolu. Wjazd do garażu od strony ul. 1 Maja w Opolu.

  1. ul. Nysy Łużyckiej 11-21 o pow.16,50 m2 garaż nr 57

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 16/16 z km 22 obręb Opole,  KW OP1O/00075613/1

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  180,00 zł

Garaż w dobrym stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- sufit do malowania.

Garaż znajduje się w ciągu garaży za budynkiem przy ul. Nysy Łużyckiej 11-21 w Opolu. Wjazd do garażu od ulicy Budowlanych w Opolu.

  1. ul. Luboszyckiej  o pow.16,50 m2 garaż nr 69 (zestaw I)

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 3/62 z km 22, obręb Opole,  KW OP1O/00077953/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  170,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż znajduje się w ciągu garaży przy ul. Luboszyckiej.

  1. ul. Luboszyckiej  o pow.16,50 m2 garaż nr 34 (zestaw VI)

Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 3/88 z km 22, obręb Opole,  KW OP1O/00079810/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 garażu została ustalona w wysokości 6,00 zł netto + 23% VAT      wadium  180,00 zł

Garaż w średnim stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej.

Garaż wymaga przeprowadzenia remontu w zakresie:

- konieczna wymiana pokrycia dachowego,

- usunięcie zawilgoceń,

- malowanie ścian i stropu,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej.

Garaż znajduje się w ciągu garaży przy ul. Luboszyckiej.

Najemcy ww. garaży oprócz czynszu zobowiązani będą opłacać podatek od nieruchomości.

Garaże wymagają przeprowadzenia przez przyszłego najemcę remontu, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów.

Najemca garażu zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z góry, bez uprzedniego wezwania, w terminie do 10 –tego każdego miesiąca, za który przypada należność.

Stawka czynszu za najem garażu podlega corocznie zmianie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Garaże zostaną udostępnione do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ul. Ozimskiej 19, IX piętro, pok. 919, tel. 77/44 35 749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 7
30 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400

Przetargi odbędą się w dniu 07 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Opola –  Wydział Lokalowy, IX piętro, pokój nr 916.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 03 czerwca 2019r. Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, przepisy prawne
w tut. Wydziale).

2. Wniesienia do dnia 03 czerwca 2019r. wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330
i przedłożenie dowodu jego wpłaty w ww. miejscu i terminie.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy, ul. Ozimska 19,
IX piętro, pok.928, tel. 77 44 35 743 w
poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400. Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola pod adresem:
www.opole.pl
lub www.bip.um.opole.pl

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

 

Nazwa dokumentu: II PRZETRAG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU NA NAJEM 1 M.KW. GARAŻY POŁOŻONYCH W OPOLU
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Piasecka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 2019-05-23 13:54:21
Data udostępnienia informacji: 2019-05-23 13:54:21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-23 14:57:53

Wersja do wydruku...

corner   corner