logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         minus REKRUTACJE 2006 R.
            minus OGŁOSZENIA 2006r.
               minus Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Komunikacji
               minus Wydział Budżetu
               minus Urząd Stanu Cywilnego
               minus Wydział Budżetu
               minus wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Lokalowy
               minus Biuro Spraw Międzynarodowych
               minus Wydział Ochrony Środowiska
               minus Urząd Stanu Cywilnego
               minus Wydział Inżynierii Miejskiej
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Inżynierii Miejskiej
               minus Urząd Stanu Cywilnego
               minus Wydział Budżetu
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Oświaty
               minus Urząd Stanu Cywilnego
               minus Urząd Stanu Cywilnego
               minus Wydział Ochrony Środowiska
               minus Wydział Świadczeń Socjalnych
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
            minus WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI 2006 r. - TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2006 r.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         plus REKRUTACJE 2019 R.
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie Nr OR-I.0050.446.2015
Prezydenta Miasta Opola

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola

 

          W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Nr IX/128/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola – Prezydent Miasta Opola: 

 

§ 1

1. Ustala się wysokość jednorazowej opłaty za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola (pl. Kopernika, pl. Daszyńskiego, Rynek - Ratusz) w wysokości
1 zł.

2. Opłata w wysokości ustalonej w ust. 1 obowiązuje od 1 września 2015 r.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr OR-I.0050.91.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.02.2012 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Mieroław Pietrucha

Z-ca Prezydenta Miasta

Nazwa dokumentu: w sprawie odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalczuk - Z-ca Naczeolnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Kowalczuk - Z-ca Naczeolnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2015-08-28 07:59:00
Data udostępnienia informacji: 2015-08-28 07:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 08:06:14

Wersja do wydruku...

corner   corner