logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24a ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U z 2019. poz. 725 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Opola

informuje

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 166101_1 M.Opole, na obszarze obrębu ewidencyjnego 0151 Winów.

Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 19 czerwca 2019r. do dnia 10 lipca 2019r., w godzinach od 8.00 do 14.00, w czwartki od 8.00 do 17.00, w Urzędzie Miasta Opola, w Wydziale Geodezji i Kartografii, Plac Wolności 7-8, III piętro, pok. 325.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie wyjaśniać ewentualne niezgodności ze stanem faktycznym.

Nazwa dokumentu: Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 0151 Winów.
Podmiot udostępniający: Wydział Geodezji i Kartografii
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Maziarek
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Maziarek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Maziarek
Data wytworzenia informacji: 2019-05-31 08:36:34
Data udostępnienia informacji: 2019-05-31 08:36:34
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-31 09:38:37

Wersja do wydruku...

corner   corner